Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
11 Aralık 2018, 03:26

Kopsirgen Orhan

TÜRKİYE DE BARAKAY LOH (Лах1в) KÖYLERİ

31 Ocak 2014, 22:51

TÜRKİYE DE BARAKAY LOH (Лах1в) KÖYLERİ

Türkiye deki Loh köylerini yazmaya başlamadan önce Abazalar hakkında kısa bir bilgi aktarmakta yarar görüyorum. Abazalar daha önceden Adler, Gagra ve Ahçıpsı arasındaUbihler ve Abzehlere ve Apsuwalar ile komşu yer yer bir arada yaşarlardı. 1400 veya 1500 yıllarında bir kısmı dağları aşarak bu günkü oturdukları yerlere geldiler.

(Karaçay-Çerkesk Özerk Bölgesi) 

Ruslar Abazalar için ‘Abazin’ ismini Aphazlar (Apsuvalar)  Aşuwa ismini kullanırlar. Abazalar ; Aşkarawa (Dağ Bölgesinde yaşayanlar) Tapantalar (Ovalık ve düz yerlerde yaşıyanlar) diye iki bölüme ayrılır. Tapanta tabiri Asetinlere aittir. Karaçaylar ise Altıkesek (Altı Kabileye bölünmüş) adı ile bilirler. Kabardey ve Besleneyler ise ‘Bezhag’ (Sayıları az ve değerli insanlar) olarak addandırlar. Tapanta=Altıkesek=Bezhağ ların altı beyi (prens=Kinez) vardır. Biberd-Cantemir-Darıko-Kılıç-Koça (Keç) ve Lo ….          

Aşkarawalar ise; Bağ-Barakay- Başılbay (Mısılbay)-Çegrey (Şahgerey)-Kızılbek ve Loh…Bu kabilelerin beyleri Egboka-Kızılbek-Loh-Sid ve Zurum  aileleri (Beyleri ) idi. Barakay ve Çegrey kabilelerinin beyleri Lohlardı. Barakay ve Çegrey lerin çoğunluğu eski yerlerinde kalmış çok az bir kısmı ise doğuya yani bu günkü Karaçay Çerkesk Özerk bölgesine göç etmişlerdi. Eski yerleşim yerlerinde yaşayan Barakay ve Çegreyler ; Ubihler, Apsuvalar ve Abzehlerle komşu ve bir yerde iç içe yaşadıklarından her dört dilide biliyor ve rahatlıkla konuşuyorlardı… Barakay ve Çegreyler tahminen 1855 yıllarında Türkiye ye göç etmişler diye düşünüyoruz.

Osmanlı tarihinde Çerkez Hasan Olayı diye tarihsel bir gerçek var. Çerkez Hasan’ın Babası İsmail bey her ne kadar Ubih beylerinden diye gösterilmiş ise de İsmail Bey belki de Ubihlerin arasında yaşayıp bey mertebesine ulaşmış olabilir. Ama İsmail Bey Barakay kabilesine mensup bir Abaza dır ( Mezar taşında da Barakay olduğunu açıkça belirtmiştir) ve Abazalar arasında da beylik sıfatı yoktur. Her ne kadar Sülale adı Zevş olarak gösterilmiş ise de gerçek sülale adı DZEPŞ İPA dır. İsmail Bey Barakay Kabilesine mensup olduğu için dört dil bilen ve Türkce ile beş dil...İstanbul.da tahsil yapan bir kişidir. Sarayda akrabaları vardır. İsmail Bey,Kafkasya,Çerkezlerin kurutuluş hareketlerine katılmış-İstanbul-Paris ve Londra görüşmelerine katılmış bir kişidir. Politik ve bir yerde akıllı olduğu için çok erken tarihlerde İstanbul’a yerleşmiş bir kişidir. Saraydaki akrabalarının girişimleri sonucunda kendisine At uzmanlığı görevi verilir ve kızı Nevşerek Hanımefendi Sultan Abdülaziz ile evlendirilir. İki imparatorluk arasında Çerkezler için bir pazarlık vardır. Rusya git, Osmanlı gel politikası sonucunda Kafkasya daki Barakay ve Cegrey lerin çoğunluğu Osmanlıya göç eder… İşte  Barakay Loh köylerinin Osmanlı ya göçleri ve asimile olup yok olmalarının tarihsel gerçeği…Loh  Ailesinden Abazaca bilen bir tek kişiye rastlayamadım

ADAPAZAR (SAKARYA) İLİNE BAĞLI BARAKAY (Loh) KÖYLERİNEİLİŞKİN BİLGİLER

1) Adapazarı – Akyazı –Yeni Orman Köyü: Sakarya iline 15 Akyazı ilçesine 11 kilometre uzağında bulunmaktadır.  Köy ilk kuruluşunda Abazaların bir kolu olan Barakay aşuwalara  ait karışık olmayan sade bir köydü.  Bilahare 1951-1952 yılında Bulgaristan’dan gelen göçmenler yerleştirildi 1970 yıllarına kadar köy halkı hem Abazaca hem de Çerkesçe (Abzehce) dil bilmekte ve konuşmakta idi.  Ancak Sakarya ilinde sanayi ve ekonominin hızla gelişmesi sonucunda dışarıdan oldukça büyük oranda göç almış asimile de bu oranda artmıştır. İki yıl önce bu köyde yaptığım araştırma da Yaz sülalesine mensup emekli bir öğretmen’e rastladım. Başkaca dil bilen görmedim .  Köyün kurucu ailesi Abaza – Barakay kabilesinin beyleri Loh ‘lar tarafından kurulmuştur.  Ancak bu köyde Loh sülalesi yoktur. Köydeki mevcut sülaleler :  Gumba (Гвымба) – Dzıba (Дзыба)- Jan (Жан)- Han (Хан) (Han ipa) (Ханипа) (Not: Han ve Hanipa aynı sülalenin söyleniş farklılığından kaynaklanmıştır) Kabard (Къабард)–Yaz (Уаз)- Papa (П1ап1а) –Semeyha (Семайх1а)  Not: Bu sülalenin gerçek adı (Sımha ) (Сымх1а) dır. Kanısındayım.  Çünkü Karaçay Çerkesk Özerk Bölgesindeki bazı köylerde Sımha sülalesi var ama Semeyha diye bir sülale yok. - Smır (Смыр)–Xakuş (Хаквыш) –Abaza-Barakay –Aşuva nüfusu yaklaşık 200 kişi civarındadır

Bu köy dışarıdan göç aldığı gibi dışarıya da göç vermiştir. Köyde yaşayanlar iyi kötü örf adetlerini bilmekte ve mümkün olduğu kadar da korumaya çalışmaktadır.         

2) Kepekli köyü: Sakarya iline 20 Akyazı ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan bir köydür.  Diğer Barakay Aşuwa Loh köylerine göre asimile hızını az da olsa önleyen bir köydür.  Kırk yaşın üzerinde olan kişiler Abazca bilmekte ve konuşmaktadır.  Bir zamanlar köy halkının tamamı hem Abazaca hem de diğer Çerkez dillerini bilir ve konuşurdu.  Köyün kurucu ailesi Loh’lardır.          

Ancak köyde bu sülaleye mensup hiç kimse yoktur. Şu anda köyde bulunan başlıca sülaleler:  Aji (Ажьи) –Ayikba (Айикба)-Akirt (Акьирт)-Amiçba (Aмичба)-Bag (Багъ) Gunba (Гвынба)-Kosba (К1вацба)-Papa (П1ап1а) Semyeha (Семайх1а) Not: Bu sülalenin gercek sülale adı  Sımha’dır ( Сымх1а) -han ipa (Ханипа)         

Köy halkının ekonomik durumu ortanın üzerindedir.  Örf ve adetlerini koruma çabası içinde olup yok olmamak için çalışma içindeler.         

3) Alaağaç Köyü ;Sakarya iline 35 Akyazı ilçesine 3 kilometre uzaklıktadır. Bu köyde Abaza –Barakay kabilesinde Loh’lara ait bir köydür.  Bu günkü haliyle köye Abaza köyü demek için bin şahit lazım köyün 2000 ‘i aşkın nüfusu var %100 ‘nü dışarıdan gelen Karadeniz kökenli insanlar teşkil etmektedir. Loh’rın asıl yerleşik köyleri bu köydür ancak Loh sülalesi bu köyde yaşamamakla birlikte varlıklarını devam ettirmektedirler.  Loh sülalelisinden ömrünü yurt dışında geçirmiş olan Loh İbrahim ile geçen sene (2012 yılında) Abhazya da tanıştım.Bu sene yani 2013 yılında Abhazya ya tekrar gittiğimde aradım fakat Abhazya dışında olduğu için görüşemedim. Şimdi asılları bu köyden olan iki kişiyi tanıtacağım Ratip Tahir Burak ve Sezgin Burak

Ratip Tahir Burak

Ratip Tahir Burak,   (d. 1904, İstanbul - ö. 28 Ekim 1976, İstanbul),   karikatürist, çizgi roman ressamı. 1921 yılında Heybeliada’daki Yüksek Denizcilik Okulu'nu bitirdi. 1922 yılında ilk karikatürlerini Ay dede dergisinde yayımladı. 1926 - 1928 arasında İsmet İnönü'nün desteğiyle, Paris'te resim eğitimi gördü. Türkiye'ye döndükten sonra resim öğretmenliği ve çeşitli basın organlarında çizerlik yaptı. 1936 yılında Ankara'ya yerleşen sanatçı, bazı resmi kurumlarda ressam olarak çalışmasının yanında, Ulus gazetesinde karikatürler çizdi.1950 yılında İstanbul'a dönerek Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Halk adında bir gazete çıkarma girişimi kısa ömürlü oldu. Ulus gazetesinde çizdiği siyasi içerikli bir eleştiri karikatürü nedeniyle 1956 yılında 18 ay hapis cezası aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra 1961 yılında Kurucu Meclis'e CHP üyesi olarak girdi. 1961 - 1965 yılları arasında CHP milletvekilliği yapan Burak,  Akşam ve Yeni İstanbul gazetelerine çizgi roman serileri üretti.  Bazı yapıtları da kitaplaştırıldı.  

Sezgin Burak

Sezgin Burak, (d. 1935 - ö. 1978) Türk karikatürist,  çizgiroman sanatçısı. Türk ve Avrupa basınında değerli eserler veren Sezgin Burak,  1935 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlk karikatürleri, ilkokul sırasında Doğan Kardeş dergisinde yayınlandı.  Sezgin Burak, profesyonel olarak ilk eserlerini Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdiği 1952 senesinde vermeye başladı. Sırasıyla; Akbaba'da karikatürler, Aydabir, Yirminci Asır, Bütün Dünya ve Hafta mecmualarında resimler, kompozisyonlar yaptı.1957 yılında resim ve dekorasyon öğrenimini tamamlayarak Akademi'den mezun oldu.  Aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde,  Fakir Baykurt'un Yunus Nadi ödülü kazanan ünlü romanı Yılanların Öcü'nü resimledi. 1958'de Cumhuriyet Gazetesinde günlük karikatürler, çeşitli tiyatrolarda sahne dekorları ve aynı gazetede "Ala Geyik" romanını resimlendirdi. Hayat ve Ses mecmualarında roman ve hikâye resimleri, ayrıca kitap kapakları, sinema reklamları hazırladı. 1964 yılında Bizimkiler adlı bant karikatür tipini yarattı.  1965'te İtalya'da "El Cougar" kahramanını yarattı. 1966'da Milano'da düzenlenen Avrupa Reklam Yarışması'nda iki birincilik aldı.1966'da İtalya'nın Milano şehrinde ünlü çizgi roman kahramanı Tarkan'ın ilk eskizlerini hazırladı.1968 ve 1969 yıllarında Yaşar Kemal'in İnce Memed romanını, 1970'te ise Ağrı Dağı Efsanesi romanını resimlendirdi. 1976'da Çoban Çantası adlı resimli romanını yarattı.Son olarak çeşitli akrilik ve yağlıboya çalışmaları da yapan sanatçı, 1978 yılında intihar ederek yaşamına son verdi.            

4) Hasanbey Köyü: Sakarya iline 35 Akyazı ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Köyün çoğunluğu dışarıdan gelen halklar özellikle Karadeniz menşeli Lazlar Tarafından işgal edilmiştir. Köyde sadece Abaza olduğunu bilen dört hane vardır. Bu aileler Екьба (Sülaleler)  Eygba ) (Ейгба)-Gumba (Гвынба)-Han (Хан=Ханипа )-Lis (Тльис)        

5) Pazarköy – Sakarya iline 33 Akyazı ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Köyde dil bilmeyen sadece Abaza olduğunu ve sülale adını bilen 7 aile (ev) var.  Bunlar Gumba (Гвымба) Semeyha (Семайх1а) = (Sımha) (Сымх1а)– Tlis (Тльис) Haguş (Х1вгвыш) – Ekba (Екьба) Han ipa (yada Han) (Хан=Ханипа )

NOT: Bu bilgileri Prof Thaytsuh Mikail ile köylere gidip ve köyde yaşayan kişilerden edindiğim bilgilerdir. Yazdıklarımın yüzde yüz doğru olduğunu söylersem gerçeği yadsımış olurum. Bu nedenle konuya ilişkin bilgi verecek yada yol gösterecek aziz hemşerilerim için adresimiz açıktır. Gayemiz, halkımıza, geleceğimizi koruyacak olan insanlara gerçekleri aktarmaktır.

Eleştiri ve yol gösterici bilgilerinizi bekler tüm aziz halkıma sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

Kopsirgen Orhan Baran         

 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kemal Sarak
478 gün önce
Hep Adapazarı ile ilgili yazmışsınız. Ben Samsun - Kavak - Bükceğiz köyündenim. Benim sülale adım Lakho (Lahu,Laku). Biz kendimizi UBIH biliyoruz ama aslında barakay Лах1в ve Adigeolduğumuz söyleniyor.
nuran
835 gün önce
Han veya Han ip a sülalesi abaza mı- ubıh mı bana cevap verebilirseniz memnun olurum
rami
1316 gün önce
Hasanbey köyü için lazlar tarafından işgal edilmiştir sözü hem yanlış hemde yakisiksiz dir kınıyorum
SONER DAUR
1571 gün önce
http://www.ethnic-cinema-country.ru/images/Adige%20tamg%201.jpg

17.nci damga dzibe aile damgasıdır, ve Adıge ailesidir..Yok diyen bir bakarsa iyi olur.
Ali Özer Dzıbe
1766 gün önce
DZIBELER KİMDİR
SÜLALEMİZ

Ailemizin vatanı olan Kafkasya Doğuda Hazar denizinden başlayarak batıda Azak denizi ve Karadeniz'e kadar uzanan; kuzeyini Rus bozkırlarının, güneyini ise Kafkas sıradağlarının ve Karadeniz'in oluşturduğu kıt'a koridorudur. Doğudan batıya doğru Dağıstan, Çeçenistan, İnguşetya, Osetya, Kabardey-Balkar, Karaçay - Çerkes, Abhazya ve Adigey Cumhuriyetlerinden oluşan Kafkasya, 41-45. kuzey enlemleri ile 38-48. doğu boylamları arasında, Avrupa kıtasının güney doğusunda yer alan cennetten bir parçadır.
Biz Dzıbe Ailesi de diğer Çerkes kökenli tüm insanlar gibi Kafkasya bölgesinin otokton halkı iken, Çerkes-Rus Savaşlarının neticesinde tüm Çerkesler gibi dünyanın dört bir yanına dağıtıldık. Dzıbe Ailesi fertleri bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde, Abkhazya Cumhuriyeti’nde, Rusya Federasyonuna Bağlı Özerk Cumhuriyetlerden, Adigey, Karaçay-Çerkesk ve Kabardey Balkar Devletlerinde yaşamaktadır.

Aidiyet duygusu insanın fıtratında bulunan ve davranışlarına birinci derecede etken olan güçlü bir dürtüdür. Tüm insanlar gibi bizde kim olduğumuzu nereden ve nasıl geldiğimizi araştırmaya çalıştık. Ailemizin kökenlerine inmeye çalıştığımızda tüm Çerkesler gibi biz de aynı sorunla karşılaştık. Çerkes tarihinin bu günlere değin iyi araştırılamamış olması veya kanıtlanmış bazı gerçeklerin bugüne değin objektif bir biçimde paylaşılmamış olması nedeniyle yeterince sağlam bilgilere ulaşılamamaktadır.

Yazılı devlet arşivlerine sahip olmayan Kafkasya bölgesinde bir tarihçeyi araştırmanın en iyi yolu araştırılan ismin kökenine inilmesi yöntemiyle olabilmektedir bu suretle Dzıbe ismini filolojik olarak ele alırsak;
Dzı; Bu üç harfin bir araya gelmesi ile oluşan harf tek sestir. Latin alfabesinde yer almayan bir ses olup, Kafkasya Bölgesinde konuşulan dillerin tamamında görülmektedir, dilin ucunun alt orta dişlerin alt kısmına sertçe dokundurulmasıyla oluşan; D, C ve Z harflerine benzer tek bir sestir.
Adiğe dilinde asker anlamına gelmekte olup ordu anlamında da kullanılmaktadır. Abhaz dilinde su anlamına gelmektedir.(Adiğe dilinde su anlamına gelen psı ile Abhaz dilinde su anlamına gelen dzı nın söylenişi birbirine ses olarak çok benzeşmektedir.)
Be(Ba); Adiğe dilinde çok, Abhaz dilinde –oğlu anlamına gelen bu ses her iki dilde de Latin alfabesindeki söylenişinden farklı olarak be ve ba arasında bir sese sahiptir.

Abkhazia Devleti kayıtlarına göre Dzıbe Sülalesi Abazin orijinli bir aile olup ailemizin yaşamış olduğu varsayılan bölge Kuzey Abkhazia da bulunan Bzıp bölgesidir, Bzıp bölgesi; Bzıp Irmağını da içerisinde barındıran, Karadeniz sahilinden başlayarak Ritsa Gölüne kadar uzanan 115 km lik bir alan olup bu bölge Abazin Orijininin merkezi sayılmaktadır.
Yine Abkhazia Devlet kayıtlarına göre Dzıbe Ailesi bu bölgenin otokton halkı ve Ritsa Gölünden başlayarak sahile doğru uzanan yüksek rakımlı Bzıp yerleşim alanlarının da sahibi idi. Hunların Avrupa’ya göçü ve bu göçün doğurduğu sosyo-ekonomik karışıklıklar neticesinde Dzıbe ailesi diğer tüm Abazin aileleri gibi kuzeyde yer alan Adiğe bölgelerine kısmen toplu ve bazen de dağının olarak yerleşmişlerdir.

Adiğe kayıtları ve anlatılarına göre ise Dzıbe ailesi Adiğe topraklarının güney kesiminden Psıbe (Bzıp) olarak adlandırılan ve Adiğe Dilinde çok su bölgesi anlamına gelen Bzıp civarında yaşamış Adiğelerin Abzekh Kabilesine mensup olan köklü ve kalabalık bir ailesidir. Dzıbelerin Adiğe kayıtlarında yer almaya başlaması bilinen ilk feodal aile oluşumlarına kadar uzanmaktadır. Birçok Adiğe Sülalesinin aksine Adiğe kayıtlarında Dzıbe ismine Abzekh Kabilesi dışında rastlanılmamaktadır.

Ubıh tarihini araştıran bazı Ubıhlar, Dzıbelerin Ubıh orijinli olduğunu ve Adige topraklarının güneyinde yerleşik olan kalabalık bir sülale olduğunu kendine has bir feodalite sürdürdüklerini tarım ve ticaretle uğraştıklarını özellikle de Adiğeler’le yakın ticari ilişkiler içerisinde olduklarını iddia etmektedirler. Bu söylemler maalesef Ubıhların trajik yok oluşlarının neticesinde geriye kalan fazla bilgi olmamasından dolayı yeterince araştırılamamaktadır.

Dzıbe ailesinin, Adige, Abazin ve Ubıh kökenli bir sülale olduğuyla ilgili olarak bir çok tez olup aslında hepsi birbirini tamamlayıcı niteliktedir.
Ailemizin orijini ile ilgili tüm savların bize gösterdiği yadsınamaz tarihi gerçeklik ise Adiğe – Ubıh ve Abaza (Abazin) ların tarih boyunca beraber yaşadıkları ve bu süreçte gerek dillerinin, gerek kültürlerinin ve gerekse de genetik yapılarının birbirine tıpatıp benzeştiğidir.

Biz Dzıbe Ailesi olarak dünyanın dört bir köşesinde yaşayan aile fertlerimizi yeniden bulduk kendilerini ziyaret ettik tanıştık ve birbirimizi öz kardeşimiz kabul ettik. Bizim ailemizde Abaza olan Dzıbelerde, Adiğe olan Dzıbelerde bulunmaktadır. 22 yıllık tanışma ve tekrar kaynaşma süreci bize göstermiştir ki; Adiğeler, Abazalar ve Ubıhlar öz kardeştirler bu halkların ne geçmişi ne de geleceği birbirinden ayrılamaz bir bütündür.
Ali Ozer Dziba
1766 gün önce
05072358193 telefon numaram
Ali Ozer Dziba
1766 gün önce
Orhan agabey, Www.dzibe.com isimli bir aile sitemiz var. 22 yildir sulale toplantisi yapmaktayiz, Turkiyede su ana kadar 48 ayri soy (Turkce) adi almis Dziba ailesine ulastik. Sadece Kayalar koyunde Ruchan Amca Abazaca konusuyor. Abhazyada Muftu yardimcisi Dziba Timur ve kardesi Beslan ile gorusuyorum. Sohum ve Gagrada yasayan 15 aile, cerkesky de 60 hane, Abaza olarak yasayan, Adigeyde 130 aile Dziba var. Suriyeden 4 aile Dziba getirdik ve ailemizin kendi imkanlariyla barinma ve iaselerini karsiliyoruz, onlarin konustugu lisan Adigece Abzeh lisani. Sunu da soylemeliyim 5 yil kadar once Sapanca Naturelpark da duzenledigimiz Geleneksel sulale toplantimizda aslen Adigey maykop orjinli Krasnodarda ticaretle ugrasan akrabamiz Valeri Dzibov a ailemizin etnik kokenini sordugumda Abazin oldugumuzu soylemisti. Www.Dzibe.com adresindeki arma kullandigimiz arma ve Adigreyde Maykopun daglik kesiminde surgun oncesi Dzibalarin yasadigi bir koyde buyuk bir tasa kazinmis bu arma var, Dzibe Muzaffer Avcinin ve beraberindeki heyetin burada bu tasin yaninda cektirdigi resim de bu sitede mevcut, selam ve saygilarimla
Kopsirgen Orhan
1767 gün önce
Değerli Kardeşim,Muharrem Saran;
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.
Değerli kardeşim;
Ben Abazaym.Abazalar (Aşuwalar) Halk olarak:Allah nazarında alınları ve gönülleri açık,doğru ve Allahın kanunlarına inanan ve gerçeğini yerine getiren kişilerdir.Hiç bir toplum ve kişiye ve kişilere
karşı vereceğimiz bir hesabımız yoktur.
Değerli Kardeşim,
Bu doğrultular karşısında ;eğer sen bir Abaza isen kimliğini ve sülale adını belirtmekten sakınma .Verdiğin bilgiler noksan ve yanlış...Bene daha gerçek bilgilerle aydınlat.Esenlikler dilerim.07.02.2014
Kopsirgen Orhan
1768 gün önce
Değerli Kardeşim Dzıba
Verdiğin bilgiler için teşekkür ediyorum.Şu sülale ve damga (Damığa ) işini hallet
Abzeh damganı gönder .Damganı bilmiyor isen telefon nmuranı ver ,mesajla damganı
göndereceğim..Esenlikler diliyorum. 06.02.2014
Kopsirgen Orhan
1769 gün önce
Değerli Kardeşim,Selçuk Sımsım;
Adapazarı iline bağlı tüm Aşuwa köylerini Prof Thaytsuh Miakil ile birlikte gezdik köyde bulabildiğimiz kişilerle tek tek konuştuk..Orman Köyü-Kepekli-ve üç adet Loh köyünün
Aşuwa olduğu kanaatine vardık.İster inan ister inakma Saydığım köyler BARAKAY KABİLESİNE
ait köylerdir.Kafkasyada bu köylerle ilgili köy kalmamıştır.Ama sülale adalrı mevcuttur..Başkaca
vereceğin bilgi varsa ;ver saygı duyarım.Bizim niyet ve davranışımız Sağlıklı bilgi edinmek
ve bu bilgiyi halkamıza anlatmak. Konuya ilişkin bilgilerini bekliyorum.Saygılar..
Yazarın Diğer Yazıları
575 gün önce
1382 gün önce
1447 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=