Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
19°
19 Ekim 2018, 19:41

Kopsirgen Orhan

20 YIL ÖNCE YAZILAN BİR MEKTUP

12 Aralık 2013, 16:15

 

Sayın,                                                             

                                   EDUARD ŞEVARDNADZE,

                                               Devlet ve Parlamento Başkanı

                                                                   GÜRCİSTAN

 

                             Saygıdeğer Hemşehrim,

                             Gürcü hemşerilerimizin size duyduğu sevgi ve güvenin sonucu olarak 10.03.1992 günü yapılan başkanlık seçimini kazandınız. Geç de olsa başarınızdan dolayı sizi yürekten kutluyorum. Yeni görevinizde başarılı olmanızı diliyorum parantez bilgi, sizinde hem gürcü kardeşlerimize ve hem de Kafkas Halklarına sevgi ve saygı içinde olmanızı, Kafkas kökenli bir kişi olarak istiyorum…

                           

                           Aziz Hemşehrim,

                            Bu kutlama ve iyi dileklerle dolu olan mektubumu Gürcüce yazmak isterdim. Ancak, Gürcü diliyle konuşma ve yazmasını bilmediğim için beni bağışlayın. Benim atalarım, insan sevgisinden yoksun. İnsan hak ve özgürlüklerine saygısız olan Rus Çarlarının baskı ve zulümleri sonucunda 1859 yılında, Kafkasya’dan Türkiye ye göç etmişlerdir. Bu zorunlu göçe sadece Abazinler değil, yüz binlerce Gürcü kardeşlerimizde tabi tutulmuştur. Anayurtlarını terk eden kardeşlerimizden yarısından çoğu acı ve ızdırap dolu yolculuklarında hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu konu tarih kitaplarında yazılıdır. Aklıselim sahibi tüm Kafkaslılarında anı ve vicdanlarında unutulmaz bir andır.

 Bu konuyu sizinde gayet iyi bildiğiniz kanısındayım…

 

                           Saygıdeğer Hemşehrim,

                          Ataları 128 yıl önce zorunlu göçe tabi tutulan tüm Kafkas Halkları birbirimizi kardeş gibi sevdik, acımızı sevincimizi paylaştık. Dünya döndükçe ve insanoğlu var oldukça bu duygularımız devam edecektir. Ancak, Kafkas Halkları arasındaki kardeşlik ve hemşehrilik duyguları, sizin göreve başlamanızdan sonra zedelenmeye başlamış ve kardeşler arasında hızlı bir kavga baş göstermiştir. Oysa ki; çoğu dünya ülkeleri sizi deneyimli bir idareci olarak görüyor... Böyle bir konuma sahip iken; kardeş kavgalarına niçin neden oluyorsunuz Abhazya ve Osetya yı neden işgal ediyorsunuz?  Çok zor olacak sizin için…

 

                         Değerli hemşehrim,

                         Kafkas Halkları, dünya, dünya olalı kardeş gibi bir arada yaşamadılar mı? Tüm yaşamları boyunca; acılarını sevgilerini, mutluluklarını paylaşmadılar mı? Kafkas Halkları, zulme uğradı, acı çekti. Ama yine ölmedi ve ölmeyecek… Sizin beyanlarınızda; Gürcülerin 270 yıl Rus’ların egemenliği altında kaldığını belirtiyorsunuz… Kafkas Halklarının çoğunluğu yurtlarından sürüldü. Anavatanlarından sürülen Kafkasyalılar, her nerde olursa olsunlar KARDEŞ OLDUKLARINI HİÇ BİR ZAMAN UNUTMAMIŞLARDIR… BU GERÇEĞİ SİZDE UNUTMAYIN…

 

                       

                      Aziz Hemşerim,

                        Kafkas halkının Kafkasya’da yaşadıkları belirli yerler var mıdır, yok mudur? Sayın, Şavardnazde, Kafkas otoktan haklarının Kafkasya da belirli yerleri vardır. Gürcülerin yerleri Gürcistan, Abhazların yeri (vatanı) Abhazya… BU GERCEĞİ İNSANIM DİYEN HİÇ BİR VARLIK İNKÂR EDEMEZ. O halde bu kavgaya ne gerek var? Eğer, insan ve de Kafkasyalı iseniz lütfen gerçeği görün ve bilin.

                        Kafkas Halkının zulüm ve sürgünleri sadece 1859-1864 tarihi ile kalmamış 1876–1878 ve 1917–1924 ve de 1945–1948 yılları arasında da devan etmiştir. Ve Kafkasyalılar dünyanın çoğu ülkelerine dağılmışlardır. Gürcü liderlerinin Abhazya’da yaşayan Abhazlar ve güney Osetya’da yaşayan Osetler, Gürcistan’a tabi olacaklardır önermesi kardeşliğe ve insanlığa yakışır mı? Tarihe şöyle bir göz atacak coğrafya atlaslarına bakacak olursak; Abhaz Halkının ve Oset Halkının ABHAZYA ve diğerinin adının OSETYA olduğunu görürüz. Aslında Güney ve Kuzey Osetya Salt Osetlerin vatanıdır. Gerek Abhazya ve gerekse Osetya’ya birkaç Gürcü kardeşimizin yerleşmesi GÜRCÜSTAN DEVLETİ’ne Bu yerleşme işgal etme hakkını verir mi? Sovyetler Birliği Dış İşleri Bakanı iken, nerdeyse tüm dünya sizi sosyal demokrat ve gerçeği gözeten bir insan olarak tanıdı. Hatta Türkiye de CUMHURİYET GAZETESİNDE anı ve düşüncelerinizi okudum. Ama, şu konuyu özellikle belirteyim ki hakkınızdaki tüm güzel düşünce ve duygularımı yıktınız. Ben sizi, saldırgan, işgalci ve Stalin ci olarak görmüyordum… Yanılmamı isterim.. Abhazya da ve Güney Osetya da Gürcü kardeşlerimizin sayısının biraz ya da çok fazla olması VATAN GERÇEĞİNİ HİÇ DEĞİŞTİRMEZ… Burada bir parantez açıp şu gerçeği vurgulamak isterim. Abhazya da ve Güney Osetya’ya Stalin ve Beri’a nın düşünce ve taktikleri sonucunda, yerleştirilen Gürcü kardeşlerimizin nüfusu her sayımda çoğalmasına rağmen Abhaz ve Oset kardeşlerimizin nüfusu azalmıştır? Düşünce, taktik ve emir yüksek yerlerden gelirse her şey olur… Ama gerçek balçıkla sıvanmaz. Sayın, Şavardnazde, siz bu gerçekleri gayet iyi bildiğiniz halde gerçekleri görmemezlikten gelerek ABHAZYA ve GÜNEY OSETYA‘yı işgal ettiniz… Şimdiden size yazıyor ve bildiriyorum, düşünce ve davranışınızın faturası çok ağır olacaktır… Örneğin,bir annenin on çocuğundan biri inat eder, başka bir deyimle olumsuz davranışlarında ısrarda bulunursa SONUÇ NE OLUR? DOKUZ KARDEŞİN İNTİKAMI ÇOK BÜYÜK OLUR…

 

Aziz Hemşerim,

                        Kafkas Halkları, tarihin biraz derinliklerine inildiğinde; dilleriyle, gelenek ve görenekleriyle, sevgi ve saygılarıyla, duygu ve düşünceleriyle köklerin bir olduğu görülecektir. Bu gün Gürcistan da yaşayan kardeşlerimizin çoğunun, anası, eşi, enişte, dayısı, bacanağı ya Abhazdır ya Oset’tir ya Kabardey yada başka bir kafkaslı.. Abhazya. Osetya ve Kaberdey Balkar ya da Kafkasya’nın diğer bir yerleşim yerinde yaşayan hemşehrilerimiz için de durum aynıdır. Bu yazdıklarım gerçektir. Bu gerçekleri sizde gayet iyi biliyorsunuz. Ama egonuzu yenemiyorsunuz. Sizden dileğim, egonuzu yenmeniz. Aksi halde perişan olursunuz, Gürcü kardeşlerimizi zor durumda bırakırsınız. Bu yüzden Abhazya ve Osetya’daki kardeşlerimizi rahat bırakın. Saldırı ve işgale son verin… Aksi halde, faturaların bedelini canınızla ödersiniz. Faturayı ben, değil gürcü kardeşlerimiz keser… Lütfen bu önerimi unutmayın. Kafkas kökenli çoğu insanların DURUGÖRÜ güçleri vardır… Ben size bildiklerimi yazıyorum…… Stalin’in babası bir Oset’tir. Hitler’in babası da bir Yahudi. Hitler, Yahudilerin yok etmeye Stalin Abhaz ve Osetlerin… Sayın Şavardnadze, sizin bir tarafınız ya ABHAZ’dır ya OSET… Size yalvarıyorum Hitler ve Stalin kin ve nefretini bir kenara bırakın. Kin ve nefretin olduğu yerde değil gül ot ile bitmez.. Heykeliniz yok ama, hiç olmazsa resimleriniz İT LEŞİ GİBİ SÜRÜKLENMESİN VE YAKILMASIN……

 

                        Saygıdeğer hemşehrim,

                        Gürcü Kardeşlerimiz, tüm Kafkasların kardeşliğini biliyor ve kardeşliğe sevgiye ve saygıya yürekten inanıyor. Saldırı ve işgallerin, sayıları beklide yirmiyi geçmeyen bağnaz, gerçeği bilmeyen sevgisiz ve saygısız insanların olumsuz düşünce ve davranışlarından kaynaklanmaktadır. Lütfen fanatik olmayın ve fanatik kişileri dinlemeyin.. Aksi halde hem kendi sonunuzu hazırlar ve bu arada sayıları yüz binleri aşacak Gürcü kardeşlerimizi yerlerinden ederseniz. Lütfen iyi düşünün, aldanmayın, yanılmayın… Bir gün kalbinize, bir Gürcü kardeşimiz hançeri saplarsa: Lütfen “ Sende mi Brutüs…” demeyin.

 

                      Sayın Başkan,

                      Bir gün gelir biz hayatta olan hemşeriler ölürüz. Ancak bizlerin ölümü gerçekler bir kenara itilemeyecek, gerçekler yine ortak olarak kalacaktır. Kafkasyada yaşayan halklar Kafkas Halkları olarak ve üzerinde yaşadıkları topraklarda vatanları olarak… Abhazlar Kafkasya’nın orjin halkıdır ve ABHAZYA da Abhazların öz vatanıdır. Keza Güney Osetya da Osetlerindendir… Emperyalist, işgalci, asimileci ve özellikle Stalinci düşüncelerden vazgeçelim. Tüm Kafkasya da yaşayan insanlar ve Kafkasya’dan uzak olan tüm Kafkaslılar, birbirimizi sevgiyle saygıyla hasretle kucaklayıp dünyaya güzellik katmak varken; neden birbirimize düşman olalım. Ben, sevgiden, saygıdan ve hoşgörüden en önemlisi ezeli ve ebedi kardeşliğimizden yanayım…

 

                      Saygıdeğer Başkan,

                      Altmış yaşını çoktan geçmiş ve yılların deneyimine sahip bir kişi olarak, kendiniz için : “Beş bin yıllık kardeşliği ve Sovyet dönemindeki 70 yıllık kardeşliği yıkıp Kafkas Halklarını birbirine düşürdü.. “ dedirtmeyin. Lütfen sayıları yirmiyi bile geçmeyen fanatik ve katil ruhlu kişilerin aleti olmayın. Bir toplumu meydana getiren bireyler geleceklerini ortak düşünce ve duygularıyla belirler. Ancak bireylerdeki duygu ve düşünceler, sevgi ve saygıdan yoksun kaldığında, toplumda çekişmeler meydana gelir. Biz Kafkasyalılar tüm olarak düşünüldüğünde bir Kafkas toplumuyuz. Şimdi böyle bir toplumda omuzları yıldızlarla dolu bir Gürcü General çıkarda : “..Abhazya’da yüz bin Abhaz vardır. Yüz bin Gürcü ölecek ama 100.000 Abhaz da ölecek… “ derse işler karışır. Hele hele böyle gerizekalı insanların önüne geçilmezse Kafkasya da kan gövdeyi götürür. Zira Abhazlar yüz bin değil yüz milyondur… Büyük harflerle yazıyorum. KİN VE NEFRETİN OLDUĞU YERDE DEĞİL ÇİÇEK, OT BİLE BİTMEZ. ÇEVRENİZİ SARAN SAYILARI YİRMİYİ GEÇMİYEN FANATİKLERE ŞU GERÇEĞİ SÖYLEYİN: “KAFKAS HALKLARININ VARLIĞINI, BİRLİĞİNİ VE KARDEŞLİĞİNİ İNKÂR EDEN DÜŞÜNCE VE DUYGULAR HİÇ BİR ZAMAN BAŞARI KAZANMIYACAKTIR. BU TÜR DÜŞÜNCE VE DUYGULAR HER ZAMAN İÇİN YOKOLMAYA MAHKÜMDUR.”

 

                      Aziz Hemşehrim;

                      Devlet ve parlamento başkanı olduktan sonra aldığınız kararlardan biri: ABHAZYA SORUNU İLE İLGİLENMEK ÜZERE VE GENİŞ YETKİLERLE DONATILMIŞ BİR SAVUNMA KONSEYİNİN OLUŞTURULDUĞU olayını hem Moskava radyosundan ve hemde Türkiye de yayınlanan gazetelerden okudum. Saygıdeğer Şevardnadze; Abhazya’yı işgal etmek ve geniş yetkilerle donatılmış bir savunma bakanlığı kurmakla hayatınızın EN BÜYÜK HATASINI İŞLEDİNİZ… ARI KOVANINA ÇOMAK SOKTUNUZ, UYUYAN YILANIN KUYRUĞUNA BASTINIZ. Arılar ve uyuyan yılan maalesef sizi sokacaklar ve bir yerde yok edeceklerdir… Bu yazdıklarımı sakın unutmayın… Sizden istirhamım gereği ve gerçeği neyse ona göre davranın…

                       

                        Saygıdeğer Devlet Başkanı,

                       Biz Kafkasyalılar, zorunlu olmadığı sürece savaş istemeyiz. Zira tüm Kafkasyalıların yürekleri sevgi ve sevgi doludur. Ama savaşa zorlanırsak, öleceğimizi ve yurdumuzdan sürüleceğimizi bilsek dahi DOĞRU OLANDAN SAPMAYIZ. Bu gerçeği sizde biliyorsunuz. On kardeşten biri sevgi ve saygıyı bir kenara iter de RABBENA HEP BANA DERSE, diğer dokuz kardeş HEP BANA diyen sezgisiz ve saygısız kardeşi mutlaka yola getirirler… Hatta isterlerse duyarsız kardeşlerini yok edebilirler. Değerli Devlet Başkanı Şavardnadze, yukarıda belirttiğim hususlar tarihsel, toplumsal ve psikolojik bir konudur. İster inanın ister inanmayın… Ama gelecek günler, size yazdığım bu mektubu doğrulayacaktır, bundan hiçbir kuşkunuz olmasın

                        Değerli Başkan,

                    ABHAZLAR ve ABHAZYA-OSETLER ve GÜNEY OSETYA BİR GERÇEKTİR. BU GERÇEĞİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ. LÜTFEN GERÇEĞİ GÖRÜN ve GERÇEKÇİ OLUN. GERÇEĞİ GÖRECEĞİNİZİ ve GERÇEKLERİN

GEREĞİNİ YERİNE GETİRİCEĞİNİZ ÜMİDİYLE, size ve tüm Gürcistan halkına

Ve diğer tüm Kafkaslı kardeşlerime SEVGİ ve SAYGILAR SUNUYORUM.01.11.92

 

                                                                                              KOPSİRGEN ORHAN

 

 

 

ADRES

Av. Orhan Baran

Sorgun-Yozgat-TÜRKİYE

Değerli Başkan, cevaplarınızı bekliyorum.

 

         

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yazarın Diğer Yazıları
522 gün önce
1330 gün önce
1395 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=