Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
11 Aralık 2018, 03:26

Kopsirgen Orhan

KOPSİRGEN ORHAN ARAŞTIRMASI 2.Bölüm

17 Ağustos 2017, 20:44

5)KÜTAHYA.

AYKIRIKÇI (Xırıps Kıt) KÖYÜ: Kütahya iline 40 km bağlı olduğu

Altıntaş ilçesine 10 km uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.Köyün kurucu aileleri (Sülaleleri):Açba=Xırıps (Ачба=Хырыпс)-Gırcın (Гырджын)-Kap (Кап1)-Kudc (К1выдж)-Xora (Хвара)-Lafij=Latşış (Лафиж=Латшыш)-Tsits (Циц)-Vardan (уардан) Wınaça (Уынач1а) Şu anda köyde yaşayanların sayası 59 kişi dışarıda yaşayanların sayısı Köy muhtarının beyanına göre köy nüfusu toplamı 295 kişidir.Toplam nüfus 354

 

                                                                         

6)MUĞLA:

DÖĞÜŞBELEN KÖYÜ:

 

Döğüşbelen Köyünde yaşıyan Abaza sülaleri

Şuanda köyde yaşayan sülaleler: Ahba=Axba (Ахба)- Akaraç=Karaşay (Къарашай) Avrısa=Rus (Аурыса=рус )- Ayrına=Ayrınba (Айрына=Айрынба)- Bağüden (Баг1выдан)- Barçan (Барчан)  Bedia (Бедиа)- Galdıma (Галдыма)-Gırcın (Гырджын)- Hurhmal (Хурхмал)- Kaba=Kab (Къабба=Къап)- Müfidaa (Муфида)- (Nevey=Nogay )- Sabua (Сабуа)-Tsarguş (Царгвыш)- Yaşba (Йашба)-Butba=Abıt (Бутба=Абыт)-( Х1ватыщ)
İsmi  tespit edilipte köyde biten sülaler: Butba, Hötüş,

Köyde yaşayan nüfu ile dışarıda yaşayanların toplamı 229kişidir.

 

 

 

7)TOKAT:         

A-KAZIKLI (Kılıç Kıt) Tokat iline 91 bağlı olduğu Zile ilçesine  

24 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür. Köyün kurucu aileleri (Sülaleri) Agırba (Агырба )- Bore=Boren (Боре=борен )         Gap (Гап ) Lamko (Лламкъва) -Latşış (латшыш )–Marçanıko (марчаныкъва )         Tsarguş (Царгвыщ)-  Kardan (Къардан ) Kılıç (Ккълыч) bu aile ve diğer (Sülalelerin çoğu köyden ayrılmış olup Türkiye nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşamaktadır. Köyde ve dışarıda yaşayanların

Toplamı:278 kişidir.

 

B-ÇERKEZ FINDICAK (Tram Kıt) Tokat iline 102 kilometre                                 

bağlı olduğu Erbaa ilçesine 20 kilometre uzuklıkta bulunan bir Abaza köyüdür. Her ne kadar köyün adı Tram kıt ise de, köyde Tram (Trama) ailesi (sülalesi) kalmamıştır. Köyde mevcut sülale adları sırasıyla şöyledir : Axlay (Ахлау)- Bıc (Быдж) Gumjaça (Гвымжвачва)- Koka (К1вак1ва)-Koça (К1вачa) NOT : Bu sülalenin diğer bir adı da  Keç tir. ( К1ьачв) –çka (Чкьa)- Çuka(Чква) Meşhur yazar ve milletvekili Sebahattin Selek bu köydendir ve Koça ailesindendir.Bu köyün nüfusu köyde olanlar ve köy dışında olanlar ile değerlendirildiğinde toplam nüfuz 300 kişiyi aşkındır.          

 

C-ÇIRDAK (Dırmıc Kıt)

. Çırdak=Darmıc Kıt köyü Tokat iline 61 kilometre bağlı olduğu Yeşilyurt ilçesine 5 kilometre uzaklıkta kurulmuş bir Abaza ve Kabartay karışık  köydür Abaza (Şkarawa) ailelerinden kurulmuştur.Köyün kurucu aileleri (Sülaleleri) Agır (Агыр )- Bulat =Blat  (Булат=блат )-Darmıc (Дармыч)- Cibaba- (Джибаба )- Kadıj (Къадыжв ) Hanfen (Х1анфен )-Doxma (Дохвма)- Taxun=Dakum (Тахун=даквын

Köy nüfusu (Abaza –Şkarawa aileleri için köyde ve dışarıda yaşayanların toplam nüfusu

250 civarındadır.ZEKERİYA TEMİZEL:Eski Maliye bakanı şu anda İzmir CHP milletvekili bu köydendir.

                

                                      D-ALPUDERE (Gebekoy )  Tokat iline 71 bağlı olduğu Sulusaray

ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.Köyün kurucu aileleri:Agaçe-

Eriboka-Gebako-hampal-Thaytsux (Агаче=Агача)- Ейрибукъва-Габакъва-Х1амп1ал-

Тх1айч1ухъ Bu köyün asıl kurucusu Dadaruh oğlu Mahmut beydir.1911 yılında ölmüştür.

Mezarı Tokat mezarlığındadır.Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kurucusu Prof.Dr.

Muvaffak Akman Gebeko Mahmut”un torunudur.Sivas Üniversitesinde görev yaparken

Dedesinin mezar taşını onarttırmıştır.Kuzeni gazeteci yazar ve İsmet İnönü”nün damadı

Metin Toker bu köydendir. köyde yaşayanların  sayısı yirmi kişi dışarıda yaşayanlar bu sayının 10 katı.Yaklaşık nüfus 200 kişi

                     

 

  E-UĞURLUÖREN (Zehledin=Kamardı Kıt) Tokat iline 80

 kilometre bağlı olduğu Zile ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan bir Aba CköyüdürKöyün kurucu aileleri;Kamardı (къамарды )- Memhağ  (Мемхьаг1)   Şıbzıho (щыбзыхва)  Köy nüfusu 61 kişi olup,dışarıda yaşıyanların sayısı köyde yaşayan nüfustan daha fazladır. Köy nüfusu toplam olarak 150 kişiyi aşkındır

 

 

8)SAMSUN:

                                A-CEVİZLİ (Hurdaz=Tam kıt) Yeni adıyla Cevizlik eski adıyla Hurdaz Abazaca adıyla Tam Kıt (Tam”ların Köyü) Samsun ili Havza ilçesine bağlı olup ile 95 kilometre ilçeye 11 kilometre uzaklıkta  olan bir Abaza (Aşkarawa) köyüdür.

                              Tam kıt köyünün kurucu aileleri (Sülaleleri): Aji (Ажи )- Azdın (Адзын)-Bekbulat (Бекьбулат)-Goga (Гвагва  )-Gona ( Гвана  ) –Cegen (Чеген )-Dzgal ( Дзгал )-Kar (Къар )       Kağo (Къаг1ва ) -  Loxa ( Лоха )   Margi  ( маргьи) –Tam (Т1ам ) -Temez (Темез )- Papa (П1ап1а  )- Pınzaç (ПЫНЗАЧ)-Yaş (йАШ)-Zığal (ЗЫГ1АЛ)-Noğay (НОГ1АЙ)-Sakunipa (САК1ВУНЙПА)-Çikhen (ЧИК1Х1АН)-Koçaa (К1ВАЧА)-Rısta (РЫСТА)-Zorum (ЗОРУМ)-Başa (БАЩА)-Buka (БУКВА)- Buşa (Буша )-Çükeş (Чукьещ )-Dışv (Дышв)-Goda (Гвада)-Guğa (Гвыг1а)-Kaki (К1ак1и)-Kala (Кала)-Kambia=Kam (К1амбиа=к1ам)-Kappa (Каппа)-Karden (Къарден)-Koki=Koka (К1вак1и=к1вак1ва) –Keağa (Кьaъаг1а)-Lokha (Локвх1а)-Murşana (Муршана)-Müfa (Муфа)-Pehlivan (Пехлиуан)-Psuna (Псуна)-Puşmafa (Пушмафа)-Şapsığipa (Шапсыг1ипа)-Şuğa (Шуг1а)-Türkmen (Туркмен)-Xumsiripa (Хвымсырипа) –Argun (Аргвын)-Çoğara (Чагва=Чагвагаг1а )-Cetger (джатгьар)-Doxuga (Дохуга)

 Köyde ve dışarıda yaşayanların toplam nüfusu 850 kişidir.Eski hava Kuvvetleri Komutanı Erdoğan Babaoğlu bu köydendir ve Papalardındır.

                                     

B-KARAMEŞE (BULAT KIT)

   Karameşe=Bulat Kıt köyü Samsun iline 80 kilometre bağlı olduğu Havza ilçesine 14 kilometre uzaklıkta olan bir Abaza köyüdür.Karameşe köyü halkı Abazaların Aşuwa-Şkarawa kolundan olup Abazacanın Şkarawa diyalektiyle konuşmaktadırlar..Köyün kurucu aileleri: Dakum=Taxun ((Тахун=даквын)  Mamir  (мамир )-Labıça (тлабыча)-Hanfen (Х1анфен) )-Tsikis-(Цикьис)  köyün nüfusu köyde yaşayanlar ve dışarıda yaşayanlarla birlikte 100 kişiyi aşkındır.

 

                                -----------------------------

9)SİVAS:

                                  A-ÇIRÇIR (KALADAS) :

                       Çırçır (Kaladas) Köyü Sivas ili Yıldızeli ilçesine  bağlı bir Abaza köyüdür. Bağlı olduğu Yıldızeli ilçesine 34 kilometre uzaklıktadır.

                         Çırçır-Kaladas köyünün kurucu aileleri:Arxağ (Арха1г)- Buğaşe-(Буг1аща)         Dumey (Думей)-Ebey (Ебей  ) –Goga (Гвагва )-Hate (  Х1ате )-Hokgan (Х1вакъган    )- Huran (Х1выран   )- Karaşey (Къаращей   )-Karoha (  Къарoх1а)-Kardan (Къардан   )    Kakupş (Хъакъвыпш)- Kuc (К1выджь )- ( Mbaz (  Мбаз )-  Memhağ (Мемхаг1)- Meremkul (  Мемкъвыл)- Mıd (Мыд )- Noğay (   Ног1ай   )-Şavey ( Шавей ) –Tavuş (Тауыш    ) Köy nüfusu :Köyde ve dışarıda yaşayanların toplam nüfusu

630 kişidir,

                              --------------------------------------------

 

                                      B-DEMİRBOĞA: Sivas ili Şarkışla ilçesine

bağlı bir Abaza (Aşuwa ) köyüdür. Sivas iline 123 Şarkışla ilçesine 35 kilometre uzaklıktadır.Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya’dan göç etmiştir.Köy halkı  Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadır

                       Köy halkının kurucu aileleri: Hopşux (Хопшвыхв) Li (Ли  ) Yağan (Йаг1ан

Bu gün için köyde yaşayan nüfus 20 kişidir. Dışarıda yaşıyan nüfus ise köyde yaşayanların beş katı kadardır. Yaklaşık olarak köy nüfusu 100 kişi

                                           --------------------------------------------

                                   C-GÜNDOĞAN (Bulamır): Sivas iline 100 kilometre bağlı olduğu Yıldızeli ilçesine 46 kilometre uzaklıkta olan bir Abaza (Aşuwa) köyüdür.

                       Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmiştir.Köy halkı  Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadır

                        Köy halkının kurucu aileleri sırayla şöyledir: Agaçe (Агача )-Xopşux (Хвапшвыхв)-Lidze (Лидза)-( Йаг1ан=Г1ан) Köy nüfusu ,köyde yaşayanlar ve dışarıda

Olanlanlarla birlikte değerlendirilirse 100 kişiyi aşkındır.

                       

                                                        ----------------------------

 

                                  D-HALKAÇAYIR (Xırıps Kıt ) Sivas iline 70 kilometre bağlı olduğu Yıldızeli ilçesine 24 kilometreuzaklıkta olan  bir Abaza (Aşuwa) köyüdür

                              Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmiştir.Köy halkı  Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadır

                              Köyün kurucu aileri sırayla şöyledir:Arxağ (Архаг1 )-Candubey (джадубей ) Xırıps (Хрыпc) Karabağ (KЪaрabaг1)- Kık (Кык )- Latşış

(Латшыш )-Xadcim (Хаджим )-Oguz (Огуз )- Papa (п1апа  )- ( Yaz (Уаз )- Yaş (Йаш) 

Bu köyde nüfus yönünden değerlendirmeye tabi tutulduğunda köyde olanlar ve dışarıda olanlar yönüdenztoplam nüfus 300 kişiyi aşkındır.Türkiye ilk millet Meclisi vekillerinden

EMİR MARŞAN  bu köydendir.

                      -----------------------------------------------------------------------     

                                      E-KARACAÖREN : Sivas ili Şarkışla ilçesine

bağlı bir Abaza (Aşuwa ) köyüdür.Sivas iline 113 Şarkışla ilçesine 35 kilometre uzaklıktadır.Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmiştir.Köy halkı  Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadır

                           Köy halkının kurucu aileleri: Agaçe (Агача)-Dagune   (Дагвынa ) Li (Ли)         

Liş= Tlis (Тлис )- Şarmat  (Шармат  )-Wuneşe (Уынаща) – Yağan (Йаг1ан) Catger (джaтгьар) Mıd (Мыд)

                         Köyde yaşayanların nüfusu 30 kişidir. Ancak dışarıda yaşayanların sayısı

bu nüfusun üç katıdır. …Tomlam nüfus yaklaşık 100 kişiyi aşkındır MHP milletvekili MUSTAFA MİT (MID) bu köydendir.

 

                                  F-TAVLADERE:Sivas ili Şarkışla ilçesine

bağlı bir Abaza (Aşuwa ) köyüdür.Sivas iline 123 Şarkışla ilçesine 31 kilometre uzaklıktadır.Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmiştir.Köy halkı  Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadır

                           

 

                            Köy halkının kurucu aileleri: Ağüzba (Аг1выдзба   )-İfgan  (Ифган ) Kdım) (Кдым ) Haratoga (Х1аратокъва )- Kımza (Къымза  )-Koş (Къваш  ) – Kumpıl (къвымпыл  ) –Kuşpa (Къвышпа)   Köy nüfusu 60 kişi olup iki kat nüfus dışarıda yaşamaktadır. Toplam nüfus 120 kişiyi aşkındır

                      

                                      G-YENİYAPAN (Sid Kıt) :  Sivas ili Şarkışla ilçesine

bağlı bir Abaza (Aşuwa ) köyüdür.Sivas iline 123 Şarkışla ilçesine 32 kilometre uzaklıktadır.Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmiştir.Köy halkı  Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadır

                                          Köy halkının kurucu aileleri: Cad (Джад  )-Dagune  (Дагвына ) – Haratoga (Х1аратокъва  )-Sid (Сид   )- Yaş (Йаш )

    Köy nüfusu 40 kişi olup 3 kat nüfus dışarıda yaşamaktadır.

Bu durum karşısında köy nüfusu için 120 kişidir diyebiliriz

        

 

10)YOZGAT: 

 

                               A-AĞILLI KÖYÜ Yozgat iline 101 kilometre bağlı olduğu Aydıncık ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür. (Osmaniye-Lo Kıt  köyünden ayrılan Abaza köyleri bölümünde yazıldı) Köyün kurucu aileleri: Cgotan (Джьгватан) Gagi (Гаги) Hapat (Х1aп1ат1)  ve Laçış (Латшыш) aileleridir.Köy nüfusu :

Köyde yaşayan ve dışarıda da yaşayanlara birlikte 193 kişidir.

 

                             B-AYVALI:Yozgat iline 75 kilometre bağlı olduğu Sorgun ilçesine 41

kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.Köyün kurucu aileleri Bıc ve Li lerdir.Köy Kürtlerle karışmıştır.Köy de ve dışarıda yaşıyan Abaza halkının toplamı yaklaşık 50 kişiyi aşkındır  (Osmaniye-Lo Kıt  köyünden ayrılan Abaza köyleri  bölümünde yazıldı)

                                    

                            C-ÇAYIRÖZÜ (Çarivaz): Yozgat iline 103 bağlı olduğu Çekerek ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür. (Osmaniye-Lo Kıt  köyünden ayrılan Abaza köyleri bölümünde yazıldı..Köyün kurucu aileleri: Arkağ (Архаг1 ) Bala (Бала ) Canımbey (джьанымбей )  Çago (Чагва ) Çko (Чква ) Dzığo (дзыг1ва ) Guna (Гвына) Hüşt (Х1выщт1)  Li  (Ли ) Zeyre (Зейре) Zuğa=Dzığo (Зуг1а=дзыг1ва) Çayırözü köyünün köyde ve dışarıda yaşayanlar toplam nüfusu 300 kişinin üzerindedir

 

  D-ÇERKEZ BAKIR BOĞAZI (Darıko Kıt): Yozgat iline 89 bağlı olduğu

Aydıncık ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.  Köyün kurucu aileleri .(Sülaleleri) Arkağ (Apxar1)- Boren (борен) Candar (джандар) -Malhoz ( малх1ваз)- Şarmat (Шармат) Edinilen bilgilere göre bu dışarıda ve köyde yaşayanların toplam nüfusu

158 kişidir.

                               

E-ÇERKEZ BURUNÖREN: Çerkez Burunören Köyü Yozgat a 41

bağlı olduğu Sorgun ilçesine 8 kilometre uzaklıkta olan bir Abaza köyüdür.Bu köy halkı

1937-38 yıllarında köylerini bırakıp Osmaniye köyüne göç etmişlerdir.Köyde hiç kimse kalmadığından ilçeye bağlı köy listesinden de silinmiştir

                                           

F-FUADİYE=Kuzğun:Yozgat iline 95 bağlı olduğu Çekerek

İlçesine 18 kilometre uzaklıkta olan bir Abaza köyüdür. (Osmaniye-Lo Kıt  köyünden ayrılan Abaza  köyleri bölümünde yazıldı) Köyün kurucu aileleri: Bıc =Vadız (Быджь=уадыз)  Çago  (Чагва)      Dagune (Дагвына ) Hapat (Х1ап1ат1)  Haştsa (Х1ашвц1а )   Xut (Хвыт)  Keç (Кк1ьачв  Kık (Кык )  Kelemet (Кьаламет ) Koko (Кк1вак1ва )   Mamuh (мамух1в)   Mıko (Мыква)  Laçış =Saban (Латшыш=сабан ) Badauh  ( бадах1в)….

                Fuadiye köyü bir zamanlar 70-80 hane barındırmakta idi.Ancak göçler

bu nüfusu oldukça azaltmıştır.Köyde 25 hane bulunmakta köyde ve dışarıda yaşayanların

toplamı (Köy muhtarının beyanına göre ) 255 kişiyi aşmaktadır.

 

                                     G-KESİKKÖPRÜ=Tambikoye:) Köyü; Yozgat-İli Saraykent ilçesine bağlıdır.Yozgat iline 87 kilometre bağlı olduğu Saraykent ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür. .Köyün kurucu aileleri (Sülaleleri): Kabard =Kamardı (Къабард =къамарды)- Latşış (Лачвыш)- İvan (Иуан)- Pale=Pele (П1альа=пеле)-Tambi (Тамби)

Her ne kadar bazı belgelerde bu köyün nüfusu kabarık gösterilmiş isede  (köye yerleşen kürt ailelerden kaynaklanmıştır) Gerçek Abaza ailelerin köyde ve dışarıda yaşayanların toplamı

198 kişidir.

H-MERCİMEKÖREN=Tramçkun:Yozgat iline 104 bağlı olduğu

Aydıncık ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.Köyün kurucu aileleri:

Джaныбей (Canımbey)- Х1aпaт (Hapat)- Къасбот (Kasbot)- Латшыш (Latşış)- Лий (Li)

К1вак1ва (Qaqa)- Ногъай (Noğay)- трам (Tram)- Уасе (Wase)

NOT: Daha önce bu köyü anlatırken bazı sülaler eksik yazılmıştır.Değerli kardeşimiz Alpaslan Turan”ın verdiği bilgilere göre gerekli düzeltmeyi yaptık.Alpaslan kardeşimize

Teşekkür ediyoruz.Köy Nüfusu köyde ve dışarıda yaşayanlarla birlikte toplam 200 kişidir.

 

                              

I-OSMANİYE =Lo Kıt) KÖYÜ:Yozgat iline 43 km Sorğun”a

10 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.Köyün kurucu aileleri  (Sülaleri):Acbek, Aji,-Apsa, Aysan,  Belag, Bıc, Canımbey,  Cguatan,  Çagua,  Çkudu, Tug, kokua, Guana, Hapat, Haştsa, Kebıça, K'am, Khanşokua, Kopsirgen, Kik, Laçış, Mıkua, Nepş, Nır, Şaw Waz.Rısta Kup,Şhamuz) (Аджьбекь - Ажьи - Айсан - Белагь - Быджь - Джанымбей - Чагва -Джьгьтlу - Тlыгь - Кlвакlва - Гвана - Хlапlатl - Хlашвцlа - Тлабыча - Кlам - Къаншвокъва -  Къвапсырген -Кык- Квьпl - Латшыш - Мыква - Непщ - Ныр - Шау - Рыста – Уаз-  швxıамуз) Osmaniye Köyü bir zamanlar 120 hane idi .Ancak göçler köyü

25 haneye düşürdü.Köyde ve dışarıda yaşayanların sayısı 308 kişidir.

 

 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
kişipa metin
480 gün önce
kutahya da 1 tane abaza koyu degıl 2 tane abaza koyu be bırde bjedug koyu vardır
abaza koyu hamıdıye kızılcaorendır ılıca kaplıcalarının oradadır dıgerı de aykırıkcıdır

kıcır koyude bjedugdur balıkesır kutahya sınırındadır
Yazarın Diğer Yazıları
575 gün önce
1382 gün önce
1447 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=