Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
19°
20 Ekim 2018, 14:43

Vahtang Abhazou

Abhaz İnsanı İçin Yaşamın Anlamı

11 Şubat 2015, 14:29

Mutlu yıllar, değerli okuyucularım, yurt dışında yaşayan sevgili soydaşlarım!

Her şeyden önce 2015 yılının hepinize sağlık ve başarı getirmesini diliyorum. 21.yüzyıl tam anlamıyla iletişim ve teknolojik devriminin yaşandığı ve dünyanın küreselleştiği bir yüzyıl oluyor. Bu nedenle bizler, dünya halkları ile birlikte zamana ayak uydurarak ilerlemeyi sürdürmeli, ancak bu yolculuk esnasında diğer toplumlar arasında yok olup gitmemek için devletimizin temel taşı olan Abhazlığımıza, öz kültürümüze, anadilimize ve ulusal bilincimize dört elle sarılmalıyız. Bütün bu değerleri tarihin derinliklerinden süzülerek bu güne kadar nasıl geldiysek, günümüz kuşakları da kendilerinden sonraki kuşaklara aynı duyarlılıkla koruyarak ulaştırmalıdırlar. Devletimizi ve halkımızı geleceğe taşıyan vatan evlatları her zaman olduğu gibi, bu gün de vardır, yarın da olacaktır. Atalarımızın yüzyıllar boyunca verdikleri savaşımın hedefi özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını koruyarak ulusumuzu aydınlık bir geleceğe ulaştırma ülküsü idi. Bu tarih ve bu mücadele, ayırım yapmaksızın hepimizin ortak malı ve mirasıdır. Bu yüzdendir ki halkımız nerede olursa olsun, kendilerini diğer toplumlardan hemen ayıran güzel özelliklerini kaybetmeden günümüze dek koruyarak getirdiler. Bu süreçte hepimizi bir araya getiren en önemli unsur Apsuwara idi. Gerektiğinde üstün cesaretleri ve kahramanlıkları ile halkımız her zaman doğrunun ve haklının yanında mücadele vermekten asla geri durmadılar. Bu durum Abhazya içinde de, yaşamakta oldukları ülkelerde de hiç bir zaman değişmeden süre geldi. Elbette ki cennet yurdumuz sahip olduğu eşsiz güzelliğinin bedelini her zaman en ağır şekilde ödedi. Onun güzelliğine hayran olan güçler sürekli olarak ülkemize sahip olmanın ve onu ele geçirmenin yollarını aradılar. Ancak topraklarımızın manevi gücü sayesinde insanlarımız her defasında küllerinden yeniden doğuyor ve mücadelelerine kaldıkları yerden devam ederek ülkelerini kahramanca koruyorlardı. Son bağımsızlık savaşı da bu durumun adeta bir özeti gibiydi. Yine kahramanca verilen bir mücadele sonucunda ülkenin ve ulusun bağımsızlığı gerçek sahiplerinin ellerindeydi. Bu mücadelede Kuzey Kafkasya'daki kardeşlerimiz ve Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşayan Abaza-Adıge tüm soydaşlarımız tek yürek olarak yer almışlardı.

Bizim, yaşamımız ve devletimizin bağımsızlığı için savaşmamızın asıl amacı, ulusal kimliğimizi, dilimizi ve kültürümüzü korumaktır. Abhaz halkı gibi eşsiz özelliklere sahip bir ulus dünya durdukça varlığını mutlaka sürdürmelidir. Halkımızın barış içerisinde yaşaması, ulusal değerlerini ve topraklarını gözü gibi sakınması, dünya ile yaşıt olan dilini ve tarihini koruması diğer toplumlar için asla bir tehdit oluşturmamaktadır. İnsanımız diğer halkların sahip olduğu her türlü hakka sahip olarak bu coğrafya üzerinde huzur içerisinde yaşamayı fazlasıyla hak etmektedir. Ulusal varlığımızı koruyabilmemiz için Abhazya devleti olmazsa olmazımızdır, sığınağımızdır, temel taşımızdır ve en temel güvencemizdir. İşte bu yüzden Abhazya devletinin istikrar içerisinde gelişimine azami ihtimam göstermekte olup, canımızı dişimize katarak bu uğurda çaba sarf etmekteyiz. Eskiden olduğu gibi Apsuwara ve Abhazya bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak varlıklarını devam ettirmelidir. Halkımız bu birliktelikten asla yoksun bırakılamaz.

Bu gün Abhazya halkı ve yönetimi yeni bir yola çıkmış bulunuyor. Gelişmek ve ilerlemek halkımızın uzun zamandır beklediği, özümsediği ve istediği bir olguydu. Devletimizin oluşumunun çağın gerekleriyle çakışıyor olmasından duyulan bir rahatsızlık söz konusuydu. Yaşam ileriye doğru akarken, sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da at başı gidilmesi zorunluluğu güçlü bir şekilde hissedilmekteydi. Bu yüzden yeni bir yönetimin, her alanda değişime gitmesi yönünde beklentiler bulunmaktaydı. Atılan adımlar ise bu beklentilerin boşa olmadığını gösteriyor.

Evet, halkımızın gücüyle yepyeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu dönemde her alanda değişim ve gelişime ayak uydurarak başarı gösterebilecek insanlara da ihtiyaç vardı. Tanrı’nın bir lütfu olarak 20 yıllık bir süreç içerisinde yetişen ve çağımızın gerekleriyle donanarak tecrübe kazanmış olan genç dimağlar artık bayrağı devralmaya başladılar. Abhazya devletinin sorumluluğunu üstlenen ve halkımızın geleceğine kafa yorarak hizmetine talip olan gençlerimizin varlığı elbette ki hepimizin en büyük gururu ve övünç kaynağıdır. Bu gençler, kendi tarihi ve kültürel kodlarına sahip çıkarak, ancak 21.yüzyılın olanaklarından da yararlanarak, her türlü çağdaş bilgi ile donanmış bir şekilde Abhazyamıza has ekonomik modeller üzerinde çalışmaktalar. Bu durumda bizlere düşen de onlara tam destek vermek ve önlerini açmak olmalıdır.

Bu bağlamda yeri gelmişken geçmiş seçim süreci ile ilgili de bir kaç söz söylemek gerekiyor. Abhazya devletinin her geçen gün olumlu yönde seyretmekte olduğu bu süreçte de bir kez daha açıkça görüldü.

Daha önceki başkanlık seçimlerinde sadece Rusya Federasyonu sınırları içerisinde belli merkezlerde oy kullanılabilirken bu seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın da oy kullanma hakları parlamento tarafından onaylanınca. Türkiye’de de sandık kurulması gündeme geldi ve diasporamız bu sürece her anlamda sahip çıkarak ulusal kimliğine, tarihi vatanına ve vatandaşlık haklarına ne denli bağlı olduğunu bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydu. Diasporamızın tarihi vatandaki süreçlere bu denli ortak olması, gelecek adına bizleri ziyadesiyle umutlandırıyor. Bu durum, ortak aydınlık geleceğimizi oluşturma adına son derece önemli bir adımdır. Diasporamızın sadece sürece dahil olmakla kalmayıp yavaş yavaş anavatana dönüş yoluna giriyor olması da gelecek adına bizleri umutlandırıyor.

Onların koruduğu kültürel değerler ve apsuwaramızın yanı sıra, sahip oldukları çağdaş donanım, ülkemiz ve toplumumuz için büyük bir kazanım olacaktır.

Abhazya devlet yönetimi öteden beri iç ve dış politikalarını oluştururken diaspora-anavatan ilişkilerine büyük bir önem vermiştir. Bunun en önemli göstergesi daha savaşın devam ettiği dönemde, yani 1993 yılında, kurucu cumhurbaşkanımız Vladislav Ardzınba’nın Geriye Dönüş Devlet Komitesi’ni kurmuş olmasıdır. Bu kurum, savunma bakanlığından sonra oluşturulan ikinci devlet kurumu olup, günümüze kadar diaspora ile aramızda sağlam bir köprü olma görevini başarıyla yerine getirmiştir. Günümüzde de Türkiye’deki Abhaz Dernekleri Federasyonu ile birlikte çalışmalarını aynı kapsamda sürdürmektedir. Abhaz Dernekleri Federasyonu da hızla artan yeni üye ve şubeleriyle halkımızı bir araya getiren ortak bir çatı haline gelmiş durumdadır. Her iki kurum, günümüze dek olduğu gibi bundan böyle de omuz omuza bu mücadeleyi birlikte götürmelidirler. Elbette ki yapıcı eleştirilerimiz ve önerilerimiz ile bizler de kendilerine destek olmayı sürdürmeliyiz. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu ilişkileri sürdürürken mücadelemizin halkımız ve onun geleceği için olduğunu idrak ederek bizlere yakışır şekilde bir davranış sergilemektir.

Ulusal problemlerimizin çözümüne katkı sunmayan gündelik tartışmalardan ve çekişmelerden kesinlikle uzak durmalıyız. Sadece kendi doğrularımızı değil başka görüşleri de dinlemeyi ve anlamayı denemeliyiz. Ancak bu şekilde aklımızı ve tecrübelerimizi birleştirerek ileriye doğru adımlar atmamız ve başarılı sonuçlar almamız mümkün olabilir. Uzak görüşlülük her zaman bizim bir parçamız olmalı, sorunlarımızı ise karşılıklı konuşarak, görüşlerimize değer vererek çözmeliyiz. Böylelikle içinde bulunduğumuz süreci ülkemizin ve halkımızın yararına yürüterek ulusal varlığımızı ve devletimizi korumamız söz konusu olabilir. Bu çerçevede anadilin önemini bir kez daha vurgulamalıyız. Diasporamız başta olmak üzere ulusumuzun varlığını sürdürmesinin en önemli dayanağının anadilimiz olduğu unutulmamalıdır. Sadece anadilimizle birbirimizi daha iyi anlayabilir ve karşılıklı sevgi bağladığımızı daha da pekiştirebiliriz.

Kardeşlerim, kız kardeşlerim, yurt dışındaki değerli soydaşlarım, 2015 yılı tüm dünya’daki Abhazların yollarının anavatanlarına ulaştığı yıl olsun. Bizler, hiç bir zaman bize ait olmayana dayanmadık. Her zaman kendi değerlerimizle yoğrulduk, onlarla gururlandık ve ileriye baktık. Sadece apsuwaramız ve onurumuz için yaşadık. Kahramanlıklarımızı da bu uğurda sergiledik. Bundan böyle de onurumuzu ve apsuwaramızı koruyabilmek için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Bu, hepimiz için kutsal bir görevdir. Varlığımızı sürdürmemizin temeli ve kilidi ise anavatanımız ve apsuwaramızdır. Ne olursa olsun bu değerlerimizi ve biri birimizi kaybetmemeliyiz.

Abhazya devleti ve Apsuwara biri birilerini tamamlamalı, anadilimiz, kültürümüz ise onun ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Tanrı bize dünya’nın en güzel köşesini, bu cennet vatanı bahşettiğine göre bizler de sahip olduğumuz güzel dilimizi ve apsuwaramızı bir bayrak gibi dalgalandırarak daha da ilerilere taşımalıyız.

Sevgili soydaşlarım, artık anavatana dönüş yolunun daha geniş ve daha güçlü olması gerekiyor. Bizler ulusal varlığımızı anavatanımızda koruyabiliriz ve bizim yaşamımızın kaynağının tertemiz vatan topraklarında olduğunu, anadilimizin de buralarda kuş cıvıltıları gibi şakıması gerektiğini artık bir kez daha iyice düşünmeliyiz.

Abhazın sesinin daha gür çıkabileceği, kalp atışlarının daha net duyulabileceği tek yer anavatanıdır. Dilerim bu kalp atışları dünya durdukça devam etsin. Bir kez buluşan halkımız artık bir daha ebediyen ayrılmasın, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar yolları her zaman anavatanlarına ulaşsın.

Mutlu yıllar, sevgili kardeşlerim, mutlu yıllar anavatanımızda...

 

Vahtang Abhazou

 

  

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
sadi üner
1286 gün önce
valıgımızın ayak sesleri dagıldıgımız tüm ülkelerden düyülmalı. Anavatandan üzak da olsak kalbimiz orada atıyor .Tüm düygü ve düşüncelerinize tüm kalbimle katılıyorm.
Erol KILIC KUTALİA
1346 gün önce
Hasaa duy Vahtang yitabup daara.Ancua apsuvaragi ,apsnigi ahcara yatahu amc yahaytayt
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=