Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
19°
21 Ekim 2018, 10:10

Kopsirgen Orhan

KAYSERİ İLİNE BAĞLI ABAZA (AŞUVA) KÖYLERİ

16 Aralık 2014, 16:09

KAYSERİ İLİNE BAĞLI ABAZA (AŞUVA) KÖYLERİ

               1) KAZANCIK KÖYÜ:Kayseri ili Pınarbaşı ilçesine bağlı bir Abaza (Aşuwa) köyüdür.Kayseri ilene 150 kilometre Pınarbaşı ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

                   Kazancık köyü halkı 158-59 yıllarında Kafaysa dan göç etmiştir.Köyün kurucu aileleri şunlardır.Agaçe (Агача )- Dagune (Дагвына)- Lağuç (Лаг1вычв)-Li (Ли)-İsmel (Исмел )-Thaytsuh (Тх1айц1ыхв )-Yağan=Ğan (Йаг1ан=г1ан )

                   Kazancık köyü ilk yerleşim yıllarında Pınarbaşı ilçesine bağlı Çerkez köylerinin

en büyük ve nüfusu çok olan bir köy iken göçler sonucunda oldukça küçülmüş nüfusu azalmıştır.Bu gün köyde yaşılanların sayısı ancak 75 kişidir.Köy dışında yaşayanların sayısı

bu nüfusun belki de 3 katı kadardır.

                    Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Köyde kalan ve yaşları 50 üzerinde olan kişiler Abaza dilinin ŞKRAWA diyalektiği ile konuşmakta dırlar.Gençler ve

çocuklar  Abazaca bilmemektedir.Tüm Abaza köylerinde olduğu gibi bu köyde de asimilasyon son hızıyla devam etmektedir. Kazancık köyünün ve Uzunyala’nın ve Abaza (Aşuwa) Halkının yetiştirdiği Nadir insanlardan biri olan Muhittin Ünal’ın özgeçmişini kendi kaleminden aktarıyoruz.

             MUHİTTİN ÜNAL'IN ÖZGEÇMİŞİ

 

Adı Soyadı          :  Muhittin ÜNAL(AGAÇE)

Doğum Yeri        :  Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kazancık Köyü

Doğum Tarihi     :  05.03.1946

Medeni Hali       :  Evli

Öğrenim Durumu :

-              30.06.1964 Kayseri Lisesi Edebiyat Bölümü,

-              30.06.1966 Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü,

-              12.07.1972 Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe bölümü,

-              26.09.1975 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin “Maliyetler ve Finansal Kontrol Teknikleri” seminerinden sertifikalıdır.

-              “Muhasebe ve Mali Müşavirlik” belgesi sahibidir.

-              Bildiği diller: Abazaca, Adigece ve Türkçe

Askerlik :

-              Yedek subay Asteğmen rütbesiyle Mart 1971 tarihinde Tatvan 10. Piyade Tümeni karargahında tahakkuk subayı olarak göreve başlamış ve Mart 1972 tarihinde teğmen rütbesiyle terhis olmuştur.

Hizmetleri :

-              30.06.1966-01.10.1970 Karabük Demir-Çelik Lisesi ve Yenişehir Ortaokulu’nda öğretmenlik ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş,

-              01.10.1970-31.03.1972 Tuzla Piyade Okulu ve Tatvan’da Yedek Subay olarak askerliğini yapmış,

-              31.03.1972-15.02.1973 Karabük Yenişehir Orta Okulunda ikinci kez öğretmenlik ve yöneticilik yapmış,

-              15.02.1973-15.07.1995 Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan sınavları kazanarak Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Başmüfettiş olarak çalışmış ve 1995 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığından emekli olmuştur.

-              19.02.1990-30.04.1997 tarihleri arasında 157 Konut Yapı Kooperatifi’nin üyesi olduğu DOĞUŞKENT Kooperatifler Birliği’nin Genel Başkanlığında bulunmuş,

-              22.12.1996- 03 Temmuz 2003 tarihleri arasında 36 şubeli Kafder Genel Başkanlığı yapmış,

-              1997 ile 2005 yılları arasında  “Dünya Çerkes Birliği Derneği” ve “Dünya Abhaz-Abazin Birliği” içerisinde 9 yıl süren aktif çalışmaları olmuş, 

-              03 Temmuz 2003-Kasım 2005 tarihleri arasında 60 adet Kuzey Kafkasya Kültür Derneği’nin merkezi örgütü olan KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU 3 yıl Genel Başkanlığını yapmıştır.

-              Halen, bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmakta olan “Kafkas Araştırma,Kültür ve Dayanışma Vakfı” ve “Kafdav Bilimsel Araştırma Merkezi ve Yayıncılık İşletmesi” başkanlıkları görevinde aktif olarak görev yapmaktadır. Bir taraftan uluslar arası organizasyonlar yaparken, bir taraftan da yeni kitaplar yayınlamakta ve çok sayıda Üniversiteden gelen gençlerin Kafkas kültürü ve tarihi konularındaki tez çalışmalarına yardımcı olmaktadır. 

İlgi Alanları :

-              Sınavla İktisap ettiği Devlet Müfettişliği ehliyetine sahiptir.

-              Serbest Mali Müşavirlik yetkisine sahiptir.

-              Kooperatifçilik ve sorunlarına ilişkin birikimlidir.

-              Amatör olarak 45 yıldır süren “Türk Kurtuluş Savaşında Çerkesler” konulu araştırmasına devam etmekte, konferanslara katılmakta ve, yazılar yazmaya devam etmektedir.

-              Kafkas tarihi ve kültürüne ait dünya kütüphanelerinde mevcut her türlü materyalin birer örneğini içeren ciddi bir “Kafkas Araştırma Kütüphanesi” kurmak üzere çalışmaktadır. Bu gün için bir araya getirdiği materyal sayısı 10.000 civarındadır.

Eserleri :

-              “Miralay Bekir Sami Günsav’ın Kurtuluş Savaşı Anıları” adlı eserini, Türk Tarih Kurumu arşivinden faydalanarak hazırlamıştır. Cem yayınları, İst. 1994 (İkinci baskı 2002)

-              “Miralay Bekir Sami Günsav’ın Kurtuluş Savaşı Anıları” adlı eseri 1887 belge kullanarak tam metin ve 2 cilt halinde yeniden hazırlamış olup Türk Tarih Kurumu hakemlerinin tetkikindedir.

-              “Kurtuluş Savaşı’nda Çerkeslerin Rölü” adlı eseri; Kurtuluş Savaşı konulu her türlü yayını ve arşivleri tarayarak yayınlamıştır. Cem Yayınları, İst. 1996. (İkinci baskı 2002) Bu kitabın da genişletilmiş üçüncü baskısı için hazırlık yapmaktadır.

-              “Uzunyayla Rapor ve Belegeleri II.” adlı kitabının ilk baskısı 2007 yılında yapılmıştır. 4 ciltlik bu serinin diğer üç cildini de tamamlama aşamasındadır.

-              Halen,Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir anı ile Çerkes Teavün Cemiyeti’ nin 1911 ve 1913 yıllarında Osmanlıca olarak yayınladığı “Ğuvaze” gazetesinin ilk 30 sayısının orijinali ile transkripsiyonunu birlikte yayına hazırlamaktadır.

İletişim Bilgileri :

Ev Adresi             :  Koru Mah. Doğa Sitesi No: 51 Çayyolu / ANKARA, Tel:0312-240 63 31

İş Adresi              :  Mithatpaşa Cad. No: 58/3 Kızılay/ANKARA  Tel : 0312-419 73 30- 56(Fx)

Cep Tel.                               :  0542-272 13 13

e-posta                               :  agace_46@yahoo.com  -  kafdav@kafdav.org.tr

                           Kayseri-Kazancık köyü halkından olan İmsel sülalesinden değerli

kardeşimiz Özdemir Özbay’ın biyografisini kardeşimiz Tletseruk Nahit Serbes’in

kaleminden aktarıyoruz. 

ÖRNEK BİR THAMADE: ÖZDEMİR ÖZBAY

            TLETSERUK Nahit Serbes

Özdemir Özbay, 1944 yılında Kayseri, Pınarbaşı, Kazancık köyünde dünyaya gelmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve avukattır. Birçok yayınlanmış kitabı olan Özdemir Özbay’ın en önemli eserleri arasında Mitoloji ve Nartlar, Çerkeslerin sözlü anlatımları yer almaktadır. Ayrıca çok sayıda araştırmaları, derlemeleri ve makaleleri vardır.

Özdemir Özbay

Saygın Thamade şöyle diyor: Çerkesler astlarına sevgi ve hoşgörü, üstlerine saygı ile davranır. “Çerkes, hem aydınlanmış olması gereken hem de aydınlatandır.” Mevlana’nın gerçeğe ulaşmak için izlediği yol “Hamdım piştim” dediği oluşum Çerkeslikte hiç tamamlanmayacak bir süreçtir. Çerkeslik bilginin ve doğrunun peşinde koşmaktır.

Özdemir Özbay, adeta canlı bir kütüphanedir. 1969, 70, 71 yıllarında TRT’de Halit Kıvanç'ın hazırlayıp sunduğu ve üç yıl devam eden, "bildiklerimiz, gördüklerimiz, duyduklarımız" adlı bilgi yarışmasında üç yıl arka arkaya bütün soruları bilerek, açık farkla birinci olmuştur. Aynı yarışmalarda birinci olan diğer yarışmacılarla yapılan, şampiyonlar şampiyonluğu yarışmasını da kazanan thamademiz bu başarısıyla haklı bir üne kavuşmuştur.

Çerkes Asıllı Sovyet Askerleri

Özdemir Özbay (Yismeyl)

K'UNİPAT Kadir bir gün, babamla birlikte yaşamış olduğu bir olayı, bir anısını anlatmıştı. Bu ilginç olayı anlatmadan geçemeyeceğim. K'UNİPAT Kadir'le babamın askerlik arkadaşı olduklarından söz etmiştim. Köyümüzden babamın akranları olan Zeki, Kadir, amcazademiz YİSMEYL Necip, komşu Kabardey köylerinden beş-on kişi, hatta Pazar ören yörelerinden Avşar gençleri, askerlik görevlerini Kars sınır karakollarında yapmışlar. Askere topluca gitmişler. Sivas'tan Kars'a kadar kâh yürüyerek, kâh atlı arabalarla, bir ayda Çarlık Rusyası işgali yıllarında yapılan dekovil hattında işleyen minik vagonlarla sınıra ulaşmışlar. İçlerinde o dönemin koşullarına göre eğitim görmüş tek kişi babam olduğu için onu Kızıl şakşak sınır karakolunda komutan vekili olarak görevlendirmişler. Diğerleri de yakın karakollara dağıtılmışlar. Kadir ve birkaç kişi babamla kalmışlar. Zaman zaman babamın odasında toplanıp çay içer, ara sıra da küçük eğlenceler düzenlerlermiş. Bir mızıkacı düzeyinde armonik çalan Kadir, grubun gözbebeği durumundaymış. O'nun mızıkasına eşlik ederken memleket hasreti giderirlermiş. Arada coşup oyuna kalkanlar da olurmuş. Yine böyle bir eğlence akşamı, Kadir mızıkası ile makamdan makama, değişik havalara geçmiş. Kâh hüzünlenmişler, kâh gülmüşler. Hep birden el çırparak ıslık çalarak mızıkaya eşlik etmeye başlamışlar. Derken karşıdan Sovyet gözetleme kulesi yönünden aynı tempoda el çırpmaları, ıslıklar duyulmuş. Bizimkiler şaşkınlıkla donakalmışlar. Kısa bir sessizlikten sonra karşıdan Çerkesce sözler duymuşlar: "İyi eğlenceler, neşe’niz bol olsun, ama neden susturdunuz mızıkayı?" Şaşkınlık, sevinç, heyecan karışımı kısa bir an andan sonra karşılıklı konuşmalar başlamış. Karşı yakadaki Sovyet sınır karakollarında Kafkasyalı hemşerilerinin bulunması onları sevince boğmuş. Yıllardır yitirdikleri yakınlarını, akrabalarını bulmak gibi bir mutluluk. Bu tür karşılıklı selamlaşma ve şakalaşma birkaç kez daha yinelenmiş. Olay Kars'ta, Erzurum'da üst makamlarca da duyulmuş. Ancak çok yanlış bir yoruma da neden olmuş. Sovyet askerleri ile ne konuşulabilir? Acaba ülke güvenliği zararına onlara bilgi mi veriliyor? Kuşkular büyümüş, kahramanlarımız topluca daha içerilere, başka görevlere alınmışlar. Yazışmalar, sorgulamalar, sınır protokolü görüşmeleri sürmüş gitmiş. Sonuçta olay açıklık kazanmış. Aklanan kahramanlarımızın bir bölümü eski görevlerine iade olunmuşlar. Bu olayı tüm detayları ile bir kez de babamdan dinlemiştim. Babam zaman zaman bu gençlik serüvenini anımsar ve "Ya. İşte böyle, Kadir'in mızıkası yok yere nerede ise başımıza iş açıyordu" derdi.

                                            ---------------------------------------------

             2) BÜYÜKPOTOKLU KÖYÜ:Kayseri ili Pınarbaşı ilçesine bağlı bir Abaza(Aşuwa) köyüdür.Kayseri ilene 89 kilometre Pınarbaşı ilçesine 89 kilometre uzaklıkta

bulunmaktadır.

                  Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmiştir.Büyükpotuklu 1936 yılında  40 hane Bulgaristan göçmeni yerleştirilmiştir.Ancak bu göçmenlerin çoğunluğu köyden göç etmiş olup Bursa-Eskişehir  gibi büyük illere yerleşmişlerdir.Abaza ailelerin

büyük bir çoğunluğu da başta Kayseri olmak üzere büyük şehirlere göç etmişlerdir.Büyükpotoklu köyüne  bu gün için emekliler köyüdür diyebiliriz.Abaza olarak

köyde yaşayanların sayısı yaklaşık 90 kişidir.Bir bu kadar nüfus ta dışarıda yaşamaktadır.

                 Büyükpotuklu köyününün kurucu aileleri sırayla şöyledir: Agaçe (Агача)

Bekiz  (Бэкьиз )-Dagune (дагвына)-Lağuç (Лаг1вычв  ) –İsmel ((Исмел )-Mıd (Мыд )         

Thaytsuh   (Тх1айц1ыхв  )

                   Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.Yukarıda da

belirttiğimiz gibi Büyükpotuklu köyü emekliler köyüdür.Yazın köyün nüfus artar kışın azalır.

Bu köyde 50 yaş üzerinde olan Abazalar Abaza dilinin ŞKARAWA  diyalektiği ile konuşur

Bu yaştaki kişilerin çoğunluğu Kaberdey ce anlar ve konuşurlar Ancak gençler ve çocuklar

dil bilmez.Başka bir deyimle Abazaca ve Kabartayca anlamaz ve konuşmazlar.Bu köyde de

asimilasyon hızla devam etmektedir.

                                                   -----------------------------------------------

              3) KÜÇÜKPOTUKLU KÖYÜ: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesine bağlı bir Abaza(Aşuwa) köyüdür.Kayseri ilene 104 kilometre Pınarbaşı ilçesine 4 kilometre uzaklıkta

bulunan 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç eden Abazalar (Aşuwa) aileleri tarafından

kurulan bir köydür.Büyükpotuklu köyü için yazılanlar bu köy için aynen geçerlidir.Yalnız

bu köyde göçmen yoktur.Köyde yaşayan Abaza ailelerin nüfusu 50 kişidir.Kurucu aileler

dil ve diğer özellikler Büyükpotuklu köyünün aynısıdır.

                                                       -------------------------------------

              4) YUKARI BORENDERE KÖYÜ:Kayseri-Pınarbaşı ilçesine bağlı olup ile 100 ile kilometre ilçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç eden Abazalar (Aşuwa ) tarafından kurulmuş bir Abaza köyüdür.Ancak,bu köyde hiçbir Abaza ailesi kalmamıştır.Köyün kurucu aileleri:Bzago (Б3агва) –Halbat (Х1албат ) –Mıd (Мыд)         

Şarmat (Шармат ) –Yağan= Ğan (Йаг1ан=г1ан ) Yetlix (Зтлых  ) –Koçasa (Качваса)

NOT:1) Bu köyün gerçek kurucu ailesi Yetlux sülalesidir.

NOT:2) Koçase sülalesi Yağlıpınar köyünden Yukarı Boran dere köyüne göç etmiş olan

              bir Kabartay ailesidir. Bu köy halkından olan Koçase Rıdvan Özden”i saygı ve sevgiyle anıyoruz. Allah ruhuna huzur ve sükun versin.DOĞRU  ve DÜRÜSTLÜĞÜNÜ  herhalde tarih bir gün yazacaktır.Rıdvan Özden ile ilgili öğrenebildiğimiz bilgilerlide aşağıya aktarıyoruz

Rıdvan Özden

Rıdvan Özden

Doğum 1949

Kayseri

Ölüm     1995

Bağlılığı Türkiye

Rütbesi                Albay

Rıdvan Özden, Türk albay, eski Mardin Jandarma Alay Komutanı.

17 Şubat 1993'te uçak kazasında yaşamını yitiren eski Jandarma Genel Komutanı orgeneral Eşref Bitlis'in ekibindendir. İstanbul'da görev yaptığı sırada akaryakıt kaçakçılığında kullanılan araçların Jandarma'ya ait tesislerden birinde saklandığını ortaya çıkararak sorumluların yargı önüne çıkmasını sağlamıştır. Tayin nedeniyle 1994 yılının Nisan ayında Mardin'e gitmiş, burada PKK ve JİTEM'in uyuşturucu ticaretini ortaya çıkarmıştır. 1994 Kasım ayında resmî aracına kurulan pusuda sağ olarak kurtulmayı başarmıştır.[1]

Ölümü

12 Ağustos 1995'te PKK ile girdiği bir çatışmada alnından vurularak hayatını kaybettiği açıklandı. Cenazesi otopsi yapılmadan toprağa verildi.

Eşi Tomris Özden 1995'ten bu yana, "Rıdvan Özden'in ölümünü kuşkulu bulduğunu" ifade etmektedir. Ölüm raporuna göre Özden'in sol kaşının 6 santim üstünde bir kurşun deli¬ği bulunmaktaydı. Eşi ise cenaze töreninden önce eşini cansız bedenine baktığında alnında hiçbir kurşun yarasına olmadığını ve başının arka tarafı kan içinde olduğu için ensesinden vurulmuş olabileceğini söylemektedir.

Tomris Özden, eşinin Mardin'de görev yaptığı sırada Veli Küçük ve ekibi tarafından JİTEM'e girmesi yönünde baskı yapıldığını öne sürmüştür.[1] Bir PKK itirafçısının Özden'in çatışmada ölmediğini söylemesi ve askerlerinden birinin “Komutanımızı yanındaki asker öldürdü” iddiası[1] üzerine Rıdvan Özden suikastı dosyası 2009 yılında sivil savcılık tarafından yeniden açılmıştır.[2]Genelkurmay ise JİTEM iddialarını reddetmekte Aydın'ın PKK tarafından öldürüldüğünü savunmaktadır.

Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993'te Beechcraft B200 King Air tipi uçağın henüz aydınlanamayan nedenlerle düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Daha sonra Rıdvan Özden ve Bahtiyar Aydın gibi Bitlis'in ekibi içinde yer alan bazı yüksek rütbeli askerler görevi başında yaşamını yitirmişti.

NOT: 1) Kayseri-Pınarbaşı ilçesine bağlı Abaza (Aşuwa) köylerinden Altı kesek köyünü

Lo kıtlar bölümünde yazdık

NOT:2) Kayseri Pınarbaşı ilçesine bağlı  Abaza (Aşuwa) köylerinden Kılıçmehmet köyünü kılıçlar köyleri bölümünde yazdık

NOT:3Kayseri Pınarbaşı ilçesine bağlı Abaza (Aşuwa) köylerinden Karaboğaz (Aslan Hable) yi Aslan Hable köyü olarak yazdık.

 

 

 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
ashuwa
1271 gün önce
Orhan Bey'in yazilarini takip etmekteyim, gunumuzde kulturu ve tarihi uzerine arastirma yapan ve bunu da insanlariyla paylasan nadir kisilerden oldugunu gormekteyim. Buna ragmen yapilan elestirilerin seviyesi kesinlikle tartisilir. Hatta bazi elestirilerin yazinin sadece basligina bakılarak yapildigini gormekteyim. Evet, halk olarak uretmektense uretenleri hirpalarcasina elestirmeyi cok seviyoruz. Ama elestiri yaparken bile hem yazilani iyi algilamanin sart oldugunu hem de tanidigimiz veya tanimadigimiz bu yazarin bilgi ve arastirma seviyesini hice saymadan ezip gecmeden elestiri yapilmasi gerektigi kanisindayim. Dogrusuyla yanlisiyla, asil benim bildigim saygi bunu gerektirir. Emeklerinize saglik Orhan Bey.
Mıdyıpa Hakan Öçal
1306 gün önce
1.yazdığı 4 köyde aşuva köyü değil aşkaruva köyleridir. 2. büyük potuklu köyüne göçmen yerleştirilmemiş.köyden ayrı bir bölgeye yerleştirilmişlerdir. 3. bu köydeki kurucu aile diye yazdığı 7 aileden 5 i bu köyde hiç olmamıştır.4. büyük ve küçük potuklu için abazaca konuşanlar ile ilgili bilgide eksiktir.tamamı anlar ancak yeni yetme gençler konuşmazlar. 5. küçük potuklu için yazdığı kurucu ailelerinde(7) sadece bir tane aile vardır o da köye en son gelen ailedir.en az 25 sene sonra gelmiştir.kuran ailelerin isimleri (4)hiç yazılmamış.6.y.borandereyle ilgilide benzer eksikler yanlışlar mevcut. Kısaca ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Ancak bu 4 köylede ilgili daha kapsamlı sağlıklı bilgi sizde takdir edersinizki böyle alalade yazılamaz.orhan beye selamlar.
kadriye çiftçi,başı
1334 gün önce
koyduğunuz resmin rahmetli rıdvan albayımla uzaktan yakındanilgisi yok lütfen biraz araşıtırın saygı bunu gerektirir
metin CETGER
1341 gün önce
BENCE HERKES BİLDİĞİ ŞEYLERİ YAZSIN KÖYLERİN AŞUWA MI AŞKARO MU OLDUKLARINI VE SÜLALERİ BİLMEDEN KENDİNİ TARİHCİ GEZGİN GİBİ ADLANDIRARAK SADECE BİRKERE YÖREDEN GECEREK TARİH YAZMASIN, EĞER AŞKARO KÖYLERİ YAZILACAKSA KENDİLERİNDE YAZACAKLAR VARDIR.
Kopsirgen Orhan Baran
1385 gün önce
Değerli Kardeşim;
Mıdipa Hakan Öcal.


1) Öncelikle sizden şunu öğrenmek istiyorum Mıdipa: Bu kelime Türkçe Mıd’ın oğlu anlamına gelir. Gerçekten sizin babanızın adı Mıd mı ? Yoksa Mıdıpia yazmakla Kendinizin Mıd sülalesine mensup olduğunuzu mu belirtmek istediniz. Bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum .
2) Kayseri-Pınarbaşı ilçesine bağlı Kazancık köyü Büyükpotuklu ve Küçükpotuklu Yukarı Borandere Köylerini anlatırken her dört köy halkının Aşkarawa olduklarını Aşkarawa diyalekti ile konuştuklarını belirttim. Bu dört köyünde Aşkarawa olduklarını en az senin kadar bende biliyorum.
3) Değerli Kardeşim Mıdipa
Kazancık köyünü anlatırken bu köyden olan saygı değer ve bilği dolu olan iki kişinin de biyografisini aktardım. Agaçe Muhittin-İsmel Özdemir Dört Sakarawa köyünü yazarken ezbere yazmadık Bu kişilerin bilgilerindenYukarı Borendere köyü halkından YETLUX İSMET beyin anlatımlarından yararlandık
4) Yukarıda belirttiğim dört Abaza köyünü en az kendi köyüm kadar bilirim. Her dört köyden arkadaşlarım dostlarım olmuştur. Ayrıca, şunu da belirtmek isterim. Sizin köyünüzü sadece ben değil Kafkasya-Karaçay Ozerk Cumhuriyetinden gelen Prof Thaytsuy Mikail’de araştırmıştır. Dört Skarawa köyü ile ilgili bilgileri aktarır iken bu profesörün bilgilerinden de yararlandık. Ayrıca Agaçe Zeki’nin Dayım Uzun Yaylalı Belgeselinde de yararlandık
5) Abhaz ya da yaşayan Abazalar: Apsuwalar Karaçay Çerkesk Özerk Cumhuriyetinde yaşayan Abazalara Aşuwa derler Aşuwalar iki kabileye ayrılır. Dağlık bölgede yaşayanlara Askarwa ovalık bölge de yaşayanlara ise Tapanta derler.Askarawalar 6 bölüme ayrılır. Yani Askarawaların 6 beyi vardır. Bu altı kabilenin isimleri sırayla şöyledir. BAG-BARAKAY-CEGREY ( Şahgeey) –Kızılbek-Msılbey Bşalbey) Tam Aşuwaların ikinci kolu olanlar ise Tapantalar’dır Kelime anlamı düzlük ovalık. Bu Tabir Asetirce’dir Kabardeyler Tapantalar için BEZHAG ( Saygılar az onurlu insanlar) Karaçaylar ise ALTIKESEK (Altıya bölünmüş halk) Derler Bu tapantaların beyleri de sırayla BİBERD-CANTEMİR-DARUKA-KILIÇ-KOÇE-LOW
Kayseri Pınarbaşı ilçesine bağlı Abaza köylerini anlatırken ALTIKESEK-KILIÇ MEHMET ve KARABOĞAZ köylerini Tapantalar bölümünde yazdım
6) Değerli Kardeşim Mıdipa;
Benim Yazdıklarımın yüzde yüz doğru olduğu iddiasında değilim. Tüm araştırmalarıma rağmen eksikliklerimin olduğu ve olabileceği kanısındayım.
7) Değerli Mıdipa Kardeşim;
Sizden istirhamım yazılarımdaki eksiklikler konusunda beni aydınlatmanız. Vereceğiniz bilgiler doğrultusunda yanlışlıklar aynen düzeltilir. Yeter ki bilgi verin Diğer bir husus Mıdipa… Bu konuda mutlaka bilgilerinizi ve cevaplarınızı bekliyorum. Şahsi haklarınıza dokunmuş olmayım. Sülaleniz hakkında açıklayıcı bilgi verirmisiniz. Bir soru daha Abazaca biliyor musunuz, Konuşabiliyor musunuz .? Kısaca kendinizi anlatırmısınız ?
Saygıdeğer Mıdipa
Abhaz haberde de misafir diye bir öykü var. Lütfen okuyun. Çgu Hasan’ın hoşgörü ve sevgisiyle Yeni yılınızı kutluyorum. Esenlikler diliyorum 30.12.2014

Kopsirgen Orhan
Mıdyıpa Hakan Öçal
1390 gün önce
Orhan beyin yazdığı kayseri pınarbaşı abaza köyleriyle ilgili yazıyı okudum.çok üzüldüm. Kardeşim köylerle ilgili yazdığı bilgilerin en az yarısı yanlış.bu bilgileri nerden edinmiş kimden almış bilmiyorum.tarihe yanlış geçmesin diye uyarmak istedim.

Abhaz Haber:

Yazarımız Kopsirgen Orhan Neyin yanlış olduğu belirtirseniz size yanıt verecektir. Bizde doğrusunu öğrenmiş olacağız. Lütfen yanlış olanları belirtiniz. Teşekkürler.

Mıdyıpa Hakan Öçal

1.yazdığı 4 köyde aşuva köyü değil aşkaruva köyleridir.2.büyük potuklu köyüne göçmen yerleştirilmemiş.köyden ayrı bir bölgeye yerleştirilmişlerdir.3.bu köydeki kurucu aile diye yazdığı 7 aileden 5i bu köyde hiç olmamıştır.4.büyük ve küçük potuklu için abazaca konuşanlar ile ilgili bilgide eksiktir.tamamı anlar ancak yeni yetme gençler konuşmazlar.5.küçük potuklu için yazdığı kurucu ailelerinde(7) sadece bir tane aile vardır o da köye en son gelen ailedir.en az 25 sene sonra gelmiştir.kuran ailelerin isimleri (4)hiç yazılmamış.6.y.borandereyle ilgilide benzer eksikler yanlışlar mevcut. Kısaca ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Ancak bu 4 köylede ilgili daha kapsamlı sağlıklı bilgi sizde takdir edersinizki böyle alalade yazılamaz.orhan beye selamlar.
Kopsirgen Orhan
1397 gün önce
Değerli Kardeşim Sadi Bey,
Son yazımda yazdığım köylerir için ŞKARAWA olduklarını ve ŞKARAWACA konuştuklarını
belirittim.Sülale adınızı bana açıkça yazabalirmisiniz? Yazdığım köylerde Tcihic diye bir sülaleye rastlımaydım.Ben bu köyleri tek tek gezdim,köy halkıyla konuştum. Cevaplarınızı bekliyorum. .
Kopsirgen Orhan
1397 gün önce
Saygıdeğer Büyüğüm Saim Ağabey,
Yazadığım köylerin hepisi Şkarava.Her köy için Şkarava olduklarını belirttim.Thamadelik konusunda görüşlerinize katılıyorm.Size saygı duyuyurum.Ama sizin köyünüzü daha önce
yazmıştım.Hemde çok kısa.Üç yazı sonrası tekrar yazacağım.Altıkesek köyünü bir daha
anlatacağım.Eleştiriniz için size teşekkür ediyorum.Sevgi ve saygılar sunuyorM.
aNÇA BZİRA PŞDZAĞARA ĞAVİTRAĞAT.
Saim Tuc Bic-ra
1403 gün önce
Sayın Kopsırgen dün bu sayfaya tepki almamanız niyetiyle yanılgılarınızı işaret etmiştim fakat kaydedilmemiş. Tekrar ediyorum... Bahsettiğiniz Sülale adları, Köylerin tamamı ve tanıtımını yaptığınız kişilerin "Abaza" üst kimliği açılımı içinde tamamı "AŞKA-RIVA"dır. Ğathamade veya Thamade konusuna da açıklı getirilmesi gerekir? Her yaşlı Ğayhabımı'mıdır? Selamlar.
Sadi Sonmez (Tchichba)
1403 gün önce
Orhan Bey, Kazancik ile lgili bilgiler icin tesekkurler, ama Kazancik(Ismel-KIT) bir Askhorawa(Abazin) koyu olmasi lazim.
Yazarın Diğer Yazıları
524 gün önce
1331 gün önce
1397 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=