Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
12°
21 Ocak 2019, 18:55

Kopsirgen Orhan

TÜRKİYE DE KLIÇ KITLAR (KLIÇLARIN) KÖYLERİ

01 Mart 2014, 14:10

TÜRKİYE DE KLIÇ KITLAR (KLIÇLARIN) KÖYLERİ

Kazıklı Köyü-Tokat ili Zile ilçesine bağlı olup Tokat iline 91 km.Zile ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza (Aşuwa köyüdür) Köyün Abazaca adı Kılıç Kıt=Kılıçların köyü. Kılıç ailesi  Abaza (Aşuwa) gurubunun Altı kesek=Bezhag=Tapanta (Bu konuyu daha önceki yazılarımızda işlediğimiz ve açıklık getirdiğimiz için bir daha yazmak istemiyorum) Kılıç ailesi Bey sülalesidir.

Kılıç Kıt köyü 1858-59 yıllarında Karaçay-Çerkesk Özerk Cumhuriyeti hudutları içinde bulunan Kılıç Kıt (Şimdiki adı Psawçedahe) köyünden göç etmiştir.

Köyün kurucu aileleri (Sülaleri) Agırba (Агырба )- Bore=Boren (Боре=борен )         Gap (Гап ) Lamko (Лламкъва) -Latşış (латшыш )–Marçanıko (марчаныкъва )         Tsarguş (Царгвыщ)-  Kardan (Къардан ) Kılıç (Ккълыч) bu aile ve diğer (Sülalelerin çoğu köyden ayrılmış olup Türkiye nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşamaktadır.

Thaytsuh Mikail ile birlikte bu köye gittik. Köyde bilgi alılabileceğimiz hiç bir erkeğe rastlayamadık. Kılıç köyünde gelin olan ve kendiside Laşışlardan olan bir kadından bilgi almak zorunda kaldık. Bu kadın aynı zamanda akrabam olup annemin sülalesinden bir kişi. Köyün baş kurucusu Kılıç ailesinden tek bir fert kalmış olup bu kişide İzmir Ceza evinde gardiyanlık yapmaktadır.  Köyde tek Abazaca bilen bir kadın Gözel Hala…. Köyün ilk kuruluşu elli haneden fazla idi. Arazileri paha biçilmez değerdeydi. Şu anda köyde 20 hane ancak var.Arazilerin çoğunluğu elden çıkmış..Köyde kalanlar kıt kanaat geçimlerini sağlıyorlar. Örf ve adetlerini korumak çabası içindeler. Köy Halkının geçim  kaynağı tarım ve hayvancılıktır.  Bu köyden yetişen adını yazabileceğimiz hiçbir kişi ismi duymadık…..

KARAÇAY ÇERKESK ÖZERK CUMHURİYETİNDE KLIÇ KIT (клычкыт)        

Kafkasya dan Türkiye ye göç eden tüm Kafkas kökenli kişilere Çerkes=Çerkez denilmektedir.Örneğin benim köy (Yozgat-Sorgun-Osmaniye köyü) bir Abaza köyü olmasına  rağmen yöre halkınca köyümüz ve köy halkımız Çerkes-Çerkez olarak bilinir ve tanınırız. Gerek eski Sovyetler Birliğinde ve gerekse şimdiki Rusya Fedaratif Cumhuriyetinde yaşıysan tüm Adigeler (Abzeh-Şapsığ-Hatukay-Kabardey v.s) Çerkes olarak tanımlanmaktadır.

Karaçay-Çerkesk Özerk Cumhuriyeti 12 Ocak 1922 tarihinde kurulmuştur.Kuruluş tarihinde Çerkeslerin sayısı yeterli olmadığı için Özerk Cumhuriyete Karaçay Özerk Cumhuriyeti Adı verilecektir. Bu ad verildiğinde ise Özerk Cumhuriyetin tüm okullarında Karaçay diliyle öğrenim yapmak zorunluluğu doğacaktır. O günkü kuruluş yasal koşullar böyledir.
Bu karışıklığı önlemek için Çerkesler Abaza (Abazinlerden üç köyün ödünç olarak) verilmesini isterler ve Abazalar da üç köyü ödünç olarak Çerkeslere (O tarihlerde bölgede yoğunlukta olan Kabardey’lerdir) verirler.  Ödünç verilen bu köylerden birisi Kılıç Kıt’dır. 13.Ocak 1922 tarihinde Kılıç köyünün adı PSAWÇEDAHE olmuş ve köy okulunda da Kabardeyce öğrenim yapılmaya başlanmıştır.

Kılıç Köyü ahalisi yada halkının kendilerinin Abaza olduklarını gayet iyi bilmektedirler.Ama o günün despotik şartlarına göre de yasalara uymak zorunluluğu vardır. Yani o tarihlerde okula giden Abaza (Abazin) çocukları zorunlu olarak Rusça ve  Kabardey dili ile okumak zorundalar.Hani Türkce de bir deyim vardır.Akıllıya kırk gün delisin dersen akıllı deli olur’ İşte bizim Kılıç Kıt (Psawçedahe) nin oluşumu.  İster inanın ister inanmayın tarihi gerçeği aynen böyledir ……Tarihi bir gerçekten de bahsedeyim;  Bu köyün okulunda okutulan dilin Alfabesini ve bu gün Abazinler tarafından kullanılan Alfabeleri tanzim eden ve düzenleyen ilk Çerkesçe (Çerkes Kapşı=Kırmızı Çerkes adlı) Gazeteye her sayısında  bir yazı yazan TOBIL TOLİSTAN isimli bir Abaza dır. 

Şimdi gelelim  Bu köyde yaşıyan Abaza=Tapanta=Altıkesek=Bezhag aileleri (Sülaleleri ) tanıtmaya:

Abdoko (Абдoкъва)-Ançoqa (Анчокъва)-Aji (Ажьи)-Akbaş (Акъбаш)-Bekiz (Бекьиз) Babiy (Бабий)-Akejır (Акежыр)- Cangetır (Джангетыр)-Kap (К1ап1)-Kardan (Къардан) Kidekoy (Кидакъвай) Kudanet (Къвыданет)-Kul (Къвыл)-Temır (Темыр)-Txov (Тхвохв)-Haçkız (Х1ачк1ьыз)- Şavtuk (Шавтыкъв)-Kık (К1ык1)-Keşav (Кьашвау) Gumjaça (Гвымжвач1ва)-Kur (К1выр)-Sago (Сагва=Цагва)-Meremşaw (Меремшвау) Şarmat (Шармат)-Abıt (Абыт)-Li (Ли) Koça (Квача)-Kalmıx (Къальмыx)-Qban (Къвбан)

KLIÇKIT (PSAWÇEDAHE) KÖYÜNDEN YETİŞEN MEŞHURLAR KALMIK YURA

Kalmık Yura, Karaçay-Çerkesya Cumhuriyetindeki Adigelerden çıkmış değerli bir insandı. Küçük bir köy olan Abazekt’de doğan genç Yura, Saratov’daki hukuk enstitüsünü bitirdikten sonra insan hakları kürsüsünde başkanlık yapmış ve 1989 yılında da politikaya atılmıştır.  
...
Habez bölgesi mahkemesinde işe başlayan Kalmık, SSCB’nin yüksek Sovyeti'nde milletvekillik, Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı ve Güvenlik Konseyi üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. ‘Düşünce ve konuşmaları ile dikkati çekmiş ve kanun yapıcı komisyonun başkan yardımcısı olmuştur’ diyerek başladı anma toplantısındaki konuşmasına Yura’nın eşi Oktrabyina.
Bizde, başkalarının yanında övünmek hoş karşılanmaz ancak şunu söylemeliyim, yeni kanunların yapımında ve var olan kanunların yeniden düzenlenmesi konularında büyük yeteneği vardı ve bu konularda çok uğraş vermiştir. Kendisinin süregelen bir hastalığı olmasına ve kan değerlerinin sürekli artmasına karşın bilimselliğe ve çalışmaya çok önem verirdi, kendiside çok çalışırdı, fikirlerine çok değer verilirdi ve her zaman aranırdı.

Yura, Adalet Bakanı olduktan sonra, devlet anayasasının demokratik bir temele oturması için çok çalışmıştır. Hal, tavır ve fikirleri ile Rusya Federasyonu'nun devlet adamları arasında sivrilmeyi başarmıştır. Bütün bu çalışmalarından zaman ayırarak, mensubu olduğu Adige ulusunun sorunlarına da ilgi göstermiştir. 1991 senesinde Dünya Çerkes Birliği başkanlığı ve sonrasında da Kabardey Konseyi başkanlıklarında bulundu. Bilim adamı Yura, politikacı Yura, devlet adamı Yura gibi bir çok özelliği vardı.

Kakmık Yura yaşasaydı bu gün 75 yaşında olacaktı. Değerli Adige insanı Kalmık Yura’nın anısına düzenlenen anma toplantısına, Kabardey-Balkar Cumhuriyetinin temsilcileri de katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Gelyahov Abdullah, Cumhurbaşkanı Danışmanı Kumuk Boris, Parlamento Komisyonu Başkanı Apşe Zavur, Dünya Çerkes Birliği Başkanı Dzemıh Kaspolet, Adige Psale gazetesi genel yayın yönetmeni Hafıtze Muhammed törene katılanlar arasındaydı.  Konuklar Yura'nın mezarına çiçek bıraktıktan sonra, öğleden sonra Çerkessk şehri drama tiyatrosunda toplandılar. Toplantıya Kalmık’ın mesai arkadaşları, dostları, yakınları ve Rusya'nın çeşitli bölgelerinden gelenler katıldı.

Topluluğa hitaben Dzemıh Kaspolet şöyle bir konuşma yaptı,  ‘Kalmık Yura’yı hatırlayarak bu toplantıyı düzenleyen Cumhurbaşkanı Ebzeyev Boris’e teşekkür ediyorum. Yura, milletin yetiştirdiği devlet adamları arasında en önde gelenlerindendir. Kendisi halkı için çok değerli çalışmalarda bulunmuştur ve onun yaptığı çalışmaları bu gün herkes çok iyi bilmektedir.  O, 1991 yılında Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde olan politik karışıklıklar sırasında devlet ve halkı barıştıran ve uyuşturan kişiydi. Abhaz savaşı sırasında Dünya Çerkes Birliği başkanıydı ve dünyadaki bütün Adigeleri onların yardımına çağırdı. Ayrıca başkanlığı sırasında yaptığı özverili çalışmalar, Adige ulusunun uyanışının başlangıcı olmuştur. Düşünce ve fikirleri bu günde bizim için yol gösterici olmaktadır ve Dünya Çerkes birliği onun fikirlerinden faydalanmaktadır.  Konuşmalar bittikten sonra, anısına düzenlenen konser başladı, onun sevdiği şarkılar söylendi oyunlar sergilendi.

Kalmık Yura: Adigelerin kıvanç duyduğu örnek bir insan DERBE Timur
Adige Mak, 26 Mayıs 2009
Çeviri:Hapi Cevdet Yıldız
 
Yiğitler ölmezler. Yiğidin yeryüzündeki yaşamı sona erse de anısı belleklerde, örnek olarak da her güzel şeyde yaşamayı sürdürür. Yiğitler ve akıllı/dahi kişiler, her zaman öyle çok sayıda dünyaya gelmezler dendiği gibi, varlığı ile onur duyduğumuz örnek kişi  Hamzat oğlu Kalmık Yura, eğer yaşamış olsaydı, bugün 75 yaşında olacaktı.  
 
Kalmık’ı anma amaçlı bir akşam toplantısı, 22 Mayıs günü Şerceskale/Çerkessk kentinde yapıldı. Adigey’den toplantıya giden heyetin  içinde AC Devlet Konseyi-Xase Başkan yardımcısı Sapıy Vyaçeslav, ünlü şair ve yazar İshak Meşbaş, milletvekili ve yazar  Ruslan Peneşu,  AC Ulusal İşler, Dış Ülkelerde Yaşayan Soydaşlarla İlişkiler ve Haber Alma Komitesi Başkanı Haçemıko Vyaçeslav ve bu dizelerin yazarı  bulunuyordu.  
 
Kalmık Yura, Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nin Habez rayonunda hukuk stajı yaptı,  halk yargıcı, ardından Saratov kentindeki Hukuk Enstitüsü’nün başöğretmeni oldu, sırasıyla doçent ve profesör, ardından aynı enstitünün Yurttaş Hakları Kürsüsü Başkanı oldu. 1989’da Sovyetler Birliği milletvekili seçildi, SSCB Yüksek Sovyeti Yasama İşleri Komitesi Başkanı, Rusya Federasyonu Adalet Bakanı, Rusya Güvenlik Konseyi üyesi oldu. 1993 yılından beri RF Devlet Duması (Ulusal Meclis) milletvekili idi. RF Yurttaşlar Yasası, referandum ve diğer birçok yasayı kaleme alanlar arasında bulundu.   
 
İçinden çıktığı ulusunu yadsımayan, resmi görevleri yanında Adigelerin sorunlarıyla da ilgilenen, Dünya Çerkes Birliği Başkanı da olan biriydi Kalmık Yura.   1992’deki büyük iç kargaşalık nedeniyle, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti topraklarına Rusya askerlerinin gönderilmesi kararı alındığında, Kalmık Yura, özel bir ricada bulunarak, çözüm için bir gün, akşam saat 19.00’a değin kendisine süre tanınmasını istedi.   Vakit dolmadan barışçı bir çözüm yolunu buldu, kan dökülmesini önledi.   Konuşmasıyla kitleleri yatıştırdı ve karşıt taraflar dağıldılar. Eğer barış sağlanmamış olsaydı, ne olurdu, bunu düşünmek bile korkunç olurdu .  
 
Rusya Güvenlik Konseyi Çeçenya’ya müdahale kararı aldığında, aykırı oy kullanan tek üye Kalmık Yura idi ve kınama amacıyla Konsey üyeliğinden istifa etti, Adalet Bakanlığı’ndan da ayrıldı. Abhazya Gürcü birliklerinin istilasına uğradığında, kardeş halkları düşmana karşı koymaya hazırlayanların arasında Kalmık Yura da vardı, Abhazya’nın savaşı kazanmasında, onun da önemli bir payı vardır.  
 
Kalmık Yura’nın yiğitliği ve bilge kişiliği, uzak görüşü, sırf Adigeler arasında değil, onun bütün bir RF düzeyinde bir kişi olduğu, akşam toplantısındaki konuşmasında  Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Devlet Başkanı Boris Ebzeyev tarafından da defalarca vurgulandı. Yura’nın eşi Kalmık Oktyabrina ve Rusya’nın değişik yörelerinden gelen temsil heyetleri başkanları da toplantıda birer konuşma yaptılar, bu Adige yiğidinin, adam gibi adam olan bu evladımızın adını saygıyla andılar.  
 
Dünyadan ayrılmış olsan da, insanların kalplerinde yer etmişsen, uğrunda emek harcadığın, zorluklara katlandığın halkın da seni unutmuyorsa ve bıraktığın anıya/mirasa saygı duyuyorsa, bunun değeri hiçbir teraziyle ölçülebilir mi? Tanrı, Kalmık Yura gibi çok sayıda Adige yiğidine kavuşmayı halkımıza nasip etsin!

Bu biyografide Kamlık Yura’nın köyü Abaza kıt olarak gösterilmiş ise de gerçek köyü Klıç kıt (Pswçedahe) Köyüdür. Mezarı bu köydedir. İki kez  Dünya Abaza-Abhaz Birliği ile mezarını ziyaret ettik.  Kalmık Yura Kaberdeyce bilirdi ama ana dili Abazaca yı az konuşur ve anlardı. Biyografide yazılı olanları da sayın okuyucular siz değerlendirin.
                                                     
 
AKBAŞ BORİS

Boris Akbaş, 1932'de Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde Psewucedakhe köyünde dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini 1954'te Rustov'daki Azova Çernamorski Tarım Enstitüsü'de tamamladı. 1966'da Karaçay Çerkes Başbakan Yardımcısı olarak başladığı görevi 8 yıl sürdürdü. 1974'te yüksek lisans tezini verdi, 1993'te de ekonomi doktoru unvanını aldı. Ekonomi alanında yaklaşık 50 makale ve kitabı yayınlandı. Moskova yakınlarındaki Luberti kentinde Sanayi Akademisi'nde ve Teknoloji Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. 1997'de Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerin ardından milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Moskova ve Karaçay-Çerkes'te Adıge Khase başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Akbaş, Rusya Federasyonu Adalet Eski Bakanı Kalmuk Yura'nın vefatı üzerine 1997'de Dünya Çerkes Birliği Başkanlığı'na getirildi. Bu görevi 2001 yılına kadar sürdü. 6 Temmuz 2007 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Akbaş 2 oğul ve üç torun sahibiydi.   

NOT: Akbaş Boris’in mezarı da aynı köydedir tarafımızdan ziyaret edilmiş ve dua okunmuştur.

BEKİZ LEYLA

Abaza yazarı Bekiz Leyla, 1929 yılında Kuzey Kafkasya'da, Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesinde bulunan Psevuç'e Dakhe adlı Abaza köyünde doğdu. Babasının adı Bekiz Abubekir'dir.  1950 yılında, yörenin ulusal okullarında orta eğitimini tamamladıktan sonra Leningrad Üniversitesi'ne giderek Filoloji Fakültesi'nden mezun oldu.

1957 yılında Kafkasya'ya dönerek Karaçay-Çerkes Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde dil ve edebiyat tarihi üzerinde çalışmaya başladı. Çerkes edebiyatının bu bölgedeki kurucuları arasında bulunan Abıko Halid, Dışek Muhammed, Ghoşeko Husin, Vohute Abdullah ve eserleriyle ilgili monografiler hazırladı. Yöresel Çerkes edebiyatıyla ilgili olan "Sovyet Devrindeki Çerkes (Karaçay-Çerkes Yöresi) Edebiyatı" adlı incelemesini yayımladı.  Çeşitli dergi ve gazetelerde de Adige ve Abaza edebiyatlarının gelişmesi ve sorunları ile ilgili birçok makaleleri ve eleştiri yazıları yayınlandı.

1961 yılından beri S.S.C.B. Yazarlar Birliği'nin üyesi olan , Kuzey Kafkasya edebiyatının ilk kadın eleştirmenlerinden birisi sayılmaktadır.
------------

Kılıç Kıt’ın bir de eskiye dayanan (göçten önce) talihsizliği vardır.Göçten yıllar önce Kılıç Kıt’ın beyi ölür ve mirasçı olarak iki erkek çocuğunu bırakır.İki kardeş arasında  köyün sahipliği konusunda çekişme doğar ve kardeşlerden biri taraf ve etrafı ve kendisini sevenlerle birlikte Kabardeye göç eder ve orada KILIÇBİ HABLE  (Kılıç köyü ) diye bir köy kurar . Ancak, talihsizlik yine devam eder 1858-59 yıllarında hem Karaçay Çerkesk Özerk Bölgesindeki Kılıç köyü Türkiye ye göç eder…Karaçay Çerkesk Özerk Bölgesinden göç edenler şimdi tarihini yazdığımız Tokat-Zile İlçesi KAZIKLI  köyünü , Kaberdeyleşmiş ancak sülale  adlarını  ve Abaza olduklarını unutmayan ve gerçekten Abaza olduklarını ifade eden Kılıçlar ise, Kayseri Pınarbaşı Kılıçbi Hableyi kurarlar. Bir daha belirteyim ki; Kılıç Ailesi  Abaza Beylerindendir.  (Prens=Kinez) dir. Damgaları vardır, kendi adlarıyla söylenen köyleri vardır….

KAYSERİ PINARBAŞI KILIÇBİ HABLE (KILIÇMEHMET KÖYÜ)

Karababoğaz  (Klıçbi Hable) Kayseri –Pınarbaşı ilçesine bağlı bir köydür.Eski adı Çerkez Karaboğaz’dır.Çerkezce adı ise, Klıçbi Hable=Kılıç’ların köyü.Kayseri iline 107 km
Pınarbaşı ilçesine ise 7 kilometre uzaklıktadır.Karababoğaz köyü 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç eden bir Abaza(Aşuva) köyüdür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu köy halkı daha önceden Kabardey bölgesine yerleşmiş Abaza Kılıç ailesine mensup bir köydür.

Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır..Köyde yaşılanlarda Abazaca bilen yoktur.  Ama Abaza olduklarını unutan da yoktur.  Örf ve adetlerini göçten bu yana  kaybetmemek için büyük bir çaba içersin delerdir.  Bu köyde mevcut olan aile (Sülale) adlarını belirtiyorum.

Klıç=Klıçbi (Кълыч=Кълычби )- Dumanış (Думаныш)-Berdoka (Бердокъва)  Moqul  (Мокъвыль)-Garbek (Гарбекь) Haqul (Х1акъвыль)  Zağal (Заг1аль)  İdarey (Идагей)-Kumen  (Къвымен)-Batırdog ( Батырдагв)-Pxontarıça (Пхвантарыч1ва)-Veroqa (Верокъва)-Drux (Друх)-Şirips (Щирирс)-Adaje (Адажьа) Koçxan (Къвачхан) Moğa (Могъа)


Kopsirgen Orhan Baran

 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Mustafa
491 gün önce
Orhan Bey Merhaba
Tokat Zile ilçesine bağlı şu anda ığdır köyünün mezrası durumunda olan eskiden köy olan Sorguncuk köyünde bir zamaar abaza ve kabardeyler beraber yaşıyordu. Bu köyde yaşayan Abazalar kendilerine aatgohaa gibi bir sülale diyorlardi. Cayiroz kökenli olduklarını söylüyorlar idi. Bu köyde su anda yaşayan kalmadı. Bu insanlar hakkında bir arastirmaniz var mı. Böyle bir abaza sülalesi bulunuyor mu?
oğuz KILIÇ
1219 gün önce
ORHAN abi verdigin bilgiler icin cok teşekkur ederim.KILIÇ'ların torunları olarak hayatimizi devam ettiryoz kardeşim fatih KILIÇ istanbu'lda ben ise ankarada'yim. köyün kurucularından HAMZA BEY okadar asil bi insanmişki babama ismini vermişler.babam HAMZA KILIÇ ALLAH'IN rahmetine kavuştu. HAMZA BEYİN oglu TAHSİLDAR FEVZİ BEY benim babamin babası KAZIM KILIÇ'ın babası. babam HAMZA KILIÇ babası KAZIM KILIÇ'tan ilk hanimindan dunyaya tek gelmiş dedem sonra ikinci kez evlendi bizi tokat ili zile ilçesi kazıklı köyünde o büyütmüş fevzi dedemin ve kazim dedemin bizde emegi cok DEDEM KAZIM KILIÇ kendide ikinci hanimida öldü.ondan olma gardiyan NAZMI KILIÇ amcam ve güler halam var.hayat şartladindan köyde yasayan kimse kalmadi en yakin gardiyan amcam NAZMİ KILIÇ zile ceza evinde emeginize saglik fevzi kılıç ve oglu kazım kılıç'ın resimleri var ama KURUCU HAMZA BEYİ resmine ulasamadik
(KHAMARDI) Mitat KESKİN
1298 gün önce
merhaba orhan bey yazınız ilgimi çekti bahsettiğiniz kazıklı (KILIÇ KIT KÖYÜ ) kurucusu olan KILIÇ KASPOLET babaannemin dedesi ve köyün kurucusudur baba annnem zahledin köyüne gelin gitmiş ve Hamit beyin üç çocuğundan HAŞİM BEYLE evlenmiş. KILIÇ KASPLOLET in Oğlu Hamza bey babaannemin babasıdır ......ama sizinde belirttiğiniz gibi köyde şu anda bu alilerden kimse kalmamıştır Ayrıca Kopsirgenlerdende çokl bahsederdi babaannem sizden ricam eğer KHAMARDILAR hakkındada araştırmalarınız varsa bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla .....
Şükrü
1352 gün önce
Orhan bey Ankarada yaşamaktayım.Hayatta iken hiç görmediğim annemin babası rahmetli mehmet dedemin köyü Tokat Zile uğurluören köyü ve çerkez olduğu söyleniyordu hiç gitmedim 10-15 yıl önce ögrendim rastlantı üzerine ( rahmetli harmonika çalar söylermiş nerden gelmiş bu merak diye sorduğumda neneme, epey şeyler anlatmıştı ) . büyük şehirde yaşayan kafkas kökenliler coğu zaman etnik kökenini gizler yada söylemez ne acıdır .Şimdi Abhaz olduğumuzu öğrendim gün olmadan neler doğar Allah bilir .
mustafa karakose
1622 gün önce
merhaba size sorum kayseri pınarbaşı kılıçmehmet köyünde 1930 lu yıllarda yaşayan ünlü ailesinin ölümle sonuçlanan trajik hayatlarında 7 yaşında öksüz kalan kızları leyla ünlü geçmişine ışık tutacak bir bilgi varmı elinizde kedisi benim anneannem olur geçmişi hakkında hiç birimixin bilgisi yoktur.eğer elinizde bir bilgi varsa yardım edebilirseniz çok sevinirim teşekkür ederim 0536 7066768
Kaan
1668 gün önce
Boranuka erhan ben borey sülalesindenim boren değil borey yanlış yazılmış oraya
Boranuko Erhan
1713 gün önce
Merhabalar. Yazınızı dikkatle okudum. Öncelikle emeğinize sağlık, teşekkürler. Lakin, ikinci paragrafta, Kazıklı köyü kurucu aileler arasında yazmış olduğunuz Bore-Boren sülaleleri, hangisidir? Bore mi, yoksa Boren mi? Aydınlatırsanız mutlu oluruz. Zira bende Boran(Boren) sülalesi mensubuyum. Ve Çorumluyum. (Boren Kabardey sülalesidir ve ikinci kez Abazalarla bir köy kurmuş oluyorlar demektir. Diğer köy Yozgat Aydıncık ÇerkesBakır köyü). Saygılarımla
Kopsirgen Orhan
1785 gün önce
Değerli Kardeşim Yaşba (Amgal Acıka)
Kılıç köyünü gayet iyi bilirim.Gözel Hala dile bahsettiğim kadın annemin amcasının kızı..
Kılıç kıt ta tek Abazaca bilen kadın.Sülale adı Saban (Latçış).Bahsettiğin tüm sülaleri
yazdım.Kabard kıt (Zahledin) köyünü biliyorum.Köy tanıtımı ve sülale isimlerini
yakında yazacağım.Ben yazdığım köyleri tek tek gezdim,gördüm,konuştum ve ona
göre de kaleme aldım.Çok yakında Zahledin köyünü tanıtacağım.Sizin köy bir
Aşuva köyüdür sırası gelince yazacağım.Köyünüzün eskiden kalma bir köy defteri var o defteri
sen kendi sitene tek tek yazsan çok iyi bir çalışma yapmış olursun.Tabiki banada gönderirsen
memnun kalırım.Birde sana soracağım bir şey var.Sitende deki yazılarda köle olayı var.Sizin
köy için yani köy kurucularının da köleleri var mıydı.Ayrıca Köyceğiz de kalan Abazalar hakkında
bilgin varmı.? Bilidirirsen memnun olurum.Wumş Bizita
Kopsirgen Orhan
1785 gün önce
Değerli Kardeşim Kutalia;
En kısa zamanda Karaçay Çerkesk te yaşamış olan ve halan hayatta olan ünlüleri
en kısa zamanda tanıtmaya başlıyacağım.Sana bir teklifim var.Türkiye deki Apsuwa
köylerini de sen tanıt.Gelecek için kalıcı bir belge olur.Wumş bizita.....
Kopsirgen Orhan
1785 gün önce
Sayın
Kımza;
Hatırlatmanız üzerine yanlışlık düzeltildi.
Teşekkür edirim.Esen kal
Yazarın Diğer Yazıları
616 gün önce
1424 gün önce
1489 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=