Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
19°
20 Ekim 2018, 14:44


AHMET CEYLAN İLE SÖYLEŞİ

04 Aralık 2016, 23:53

AHMET CEYLAN İLE SÖYLEŞİ

ABHAZFED GENEL BAŞKANI SAYIN AHMET CEYLAN HAPAT

İLE

GÜNDEMDEKİ KONULAR ÜZERİNE  SÖYLEŞİ

Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak krizinden sonra Rusya ve Türkiye’nin ikili ilişkilerinin yeniden düzelmesinde Abhazya Cumhuriyeti’nin bir etkisi oldu mu? Bu ilişkilerin normalleşmesinin Abhazya Cumhuriyeti’ni etkileyeceğini düşünüyor musunuz?

Bölgemizin iki büyük gücü Türkiye ve Rusya arasında yaşanan krizde her iki ülkenin de zarar gördüğü aşikârdır. Bu kriz sırasında birçok olumsuzluklar yaşadığımızda bir gerçekliktir. Sınır geçişlerindeki zorluklar, vize problemleri, mal ve hizmet hareketlerindeki aksamalar vs… Düşünün; evinizin etrafında bir takım sıkıntıların yaşanmasından etkilenmemeniz mümkün mü? Elbette ki mümkün değil. Bu yüzden bu krizin aşılması konusunda hem Federasyonumuz hem de Abhazya Cumhuriyeti çok çaba sarf etmiştir. Rusya ve Türkiye yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde Abhazya da bir toplantı kararı alınmış ve 22 Nisan 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiş, tarafların birbirlerini dinleme ve anlamaları manasında önemli bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Çok şükür ki bugün ilişkilerin normalleşmesi yönünde ciddi adımlar atılmaktadır. Sorunların tamamen çözüldüğü söylenemez elbette, ancak atılan adımlar ve alınan bazı kararlar daha güçlü bir ilişki geliştirilmesine yönelik umut içermektedir.

Bu ilişkilerin düzelmesinden Abhazya tabii ki olumlu yönde etkilenecektir. Refah ve kalkınma barışın tesis edildiği topraklarda daha çabuk yakalanan bir gerçekliktir. Abhazya da barışın tesisi ve bölge ülkeleri arasında iyi ilişkiler geliştirilmesine katkı sunmaktadır.

Abhazya komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmek isteyen,  bölge barışına katkı sunmaya çalışan, sorunun değil çözümün parçası olmayı ve paylaşmayı seçen bir politika izlemektedir. Bu davranış Kafkas halklarının genetik yapılarına uygun olan asil bir davranıştır. Gürcistan’ı uzun süredir dışarıda eğitilip gönderilen liderler yönetmektedir. Haliyle ürettikleri politika ve uygulamalar da bölge gerçekleriyle örtüşmemektedir. Abhazya’yı ise o toprakların çocukları yönetmektedir. Bu da bölge gerçeklerine uygun, özgün, şeffaf ve barışa dönük politika üretmelerinin temelini oluşturmaktadır. Biz safımızı haktan, adaletten barıştan, dostluktan bölge halkları ve ülkelerinin refahından yana ve Abhazya’nın bağımsızlığından yana kullanıyoruz olayın özeti budur.

Türkiye Gazetesi Köşe Yazarı Fuat Uğur’un yazmış olduğu makale hakkında düşünceleriniz nedir?

Ülkemizde Fuat Uğur gibi haksızlığa tahammül edemeyen hakkın ve haklının yanında duran kalemi de yüreği de güçlü gazeteciler var. Bu anlamda Sayın Uğur yıllardır bizlerin ulusal ve uluslararası zeminlerde dile getirdiğimiz ve haklılığımızı anlatmak adına önemli bir yazı kaleme almıştır. Bakınız, bugün bile Gürcistan yönetimi saldırmazlık anlaşmasını imzalamıyor. Bunun anlamı nedir? Tüm dünya ülkelerinin yönetimlerine ve vicdan, izan sahibi halklarına sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal ve ulusal bir gazetesinin ayda bir çıkaracağı ekin isminin Abhazya olmasına tahammül edemeyen faşist bir zihniyet ortada iken siz hangi toprak bütünlüğü, hangi demokratik hak, hangi barış içerisinde çözümden bahsedebilirsiniz? Türkiye kamuoyunun şunu bilmesinde fayda var; 8 Ekimde Gürcistan parlamento seçimleri yapıldı ve bu seçimlerde Azeri kökenli kardeşlerimizin parlamentoda temsiline izin verilmedi. En az 21 milletvekili çıkarabilecek seçmene sahip iken Gürcü yönetimi Azerilere 3 milletvekili önerdi ve haklı olarak Azeriler bunu reddettiler. Şimdi soruyorum: Türk milleti, bu tavır sizce demokratik bir tavır mıdır? Birleşmiş Milletler’in değerli yöneticileri politikacıları Abhazya’yı Gürcistan toprağı sayan herkes bu faşizan tavrı bize hangi cümlelerle anlatacaksınız? Gürcistan yönetimi artık şunu anlamak zorundadır: Abhazya bağımsız bir ülkedir. Gürcistan İki komşu ülke olarak ilişkilerini geliştirmenin yollarını bulmalı ve bölgede barışın tesisine katkı sunmalıdır.

Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın Türkiye ziyareti gündemde midir? Bu konuda bilgi verir misiniz?  2017 yılında Sayın Raul Hadcımba’nın Türkiye ziyareti söz konusu mu?

Abhazya dünyaya entegre olmaya, komşuları ile iyi ilişkiler geliştirmeye çalışan, sahip olduğu zenginlikleri dünya halklarıyla paylaşmak ve dünya ekonomisine katma değer yaratmak isteyen, bu anlamda ciddi bir potansiyele sahip bir ülkedir. Bilindiği gibi Türkiye’de güçlü bir Abhaz diasporası var. Abhazya anayasasına göre dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasın, tüm Abhazlar Abhazya’nın doğal yurttaşlarıdır. Bu nedenle Sayın Devlet Başkanımızın Türkiye ziyareti bizim için de çok önemli ve değerlidir. 2017 yılında Sayın Devlet Başkanımızın Türkiye ziyareti planlarımız dahilindedir. Şunu iyi biliyoruz ki Devlet Başkanımız Abhaz ve Çerkes diasporasıyla kucaklaşmayı çok arzu etmektedir.

Türkiye'de bir 'Gürcü Lobisi' ve onların sizin faaliyetlerinize karşı girişimlerinden bahsediliyor. Bu lobi çalışmalarının sizin çalışmalarınıza etkisi var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Türkiye'de yaşayan Gürcü kökenli vatandaşlara yönelik yaklaşımlarınıza dair bilgi verir misiniz?

Gürcü halkıyla Abhaz halkının bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. 92-93 savaş sürecinde savaşı çıkaranların söylemlerine bakarsanız bunun ne kadar doğru olduğunu anlarsınız. “90.000 Abhaz’ı yok etmek için gerekirse 100.000 Gürcüyü feda ederim” diyen sapık bir zihniyet vardı. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki 92-93 savaşında Gürcistan yönetiminin Faşist tutumuna karşı sadece Abhazlar savaşmadı. Bu savaşta dünyanın onurlu halkları Çerkesler, Türkler, Çeçenler Ermeniler, Kazaklar, Ruslar hatta Gürcüler bile bizimle birlikte bu zorbalığa, bu faşist tutuma karşı insanlık onurunun yanında yer aldılar. 

Türkiye de bir Gürcü lobisi olduğunu ve bize karşı sessiz ve derin bir faaliyet yürüttüklerini biliyoruz. Bu güne kadar bölgede ve dünyada meydana gelen olaylar ve konjonktür, Gürcistan’ın tanınan bir ülke olması gibi faktörler bu lobinin etkinliğini artırmakta idi. Ancak bölge dinamikleri değişmeye ve Abhazya’nın stratejik önemi artmaya başladı. Bizler de Abhazya’nın haklılığını her platformda anlatma fırsatları buluyoruz. Bize karşı yapılan bu faaliyetler ise bizim mücadele azmimizi artırmaktadır. Yıllarca ABD’yi arkasına alıp yalan yanlış propagandalar yapan bu lobinin etkisi her geçen gün azalmaktadır. Çünkü biz kendimizi ve haklı davamızı her platformda anlatma imkânları yakalayabiliyoruz.

Dünyada hala hak, hukuk ve adalet denen kavramların bir karşılığı var. Yalan iftira ve çarpıtma tarihi bilgilerle kimseyi kandırmazsınız.   Biz AbhazFed olarak toplumun tüm kesimlerine, konuya ilgisi olan ülkelere tezimizi anlatmaya devam ediyoruz. Sevindirici olan bizim haklı tezlerimizin kabul görmeye başlamış olmasıdır.

Türkiye çok renkli, çok kültürlü ve güzel bir ülke. Burada tüm inançlar, tüm etnik unsurlar barış ve kardeşlik içerisinde yaşamaya çalışmaktadır. Sabah gazetesinin Abhazya eki ile ilgili Gürcü dernekleri bir bildiri yayınladılar. Bence talihsiz bir bildiri oldu. Çünkü bildiri yalan yanlış bilgilerle dolu ki bu yanlış bilgilerin tamamı toplumuzun kurumları tarafından çürütülmüştür. Burada esas olan bu metnin kimin tarafından kaleme alındığı ve ne amaçlandığıdır. Türkiye’de yaşayan Abhaz ve Gürcüler her zaman barış ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşamışlardır. Gürcistan kendi Faşizan davranış ve tezlerine Gürcü diasporasını dâhil etmesi, bu ülkede barış içerisinde yaşayan bu topluma karşı yapılan büyük bir haksızlık ve sorumsuzluktur diye düşünüyorum.

Biz her zaman sağduyulu davranmaya devam edeceğiz. Ülkemizde barışın ve kardeşliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu bildiri ile ilgili tavrımızı da Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilgili organlarına açıklıkla ifade ettik .Bu konudaki hassasiyetlerimizinde dikkate alınmasını talep ettik.

Kafkas ve Çerkes Federasyonları ile ilişkilerin geliştirmesi ve toplumda bir birliktelik sağlanması adına neler yapılabilir?  Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı’nın Rusya’ya girişinin yasaklanması ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Abhaz ve Çerkes milletleri et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmayan, öz be öz kardeş milletlerdir. Bizler arasındaki gönül ve fikir birlikteliğinde herhangi bir sorun görmüyorum. Kişilerden kaynaklı ufak tefek sorunlarımız olabilir ancak umuyorum ki bu sorunlar da diyalog kurmak suretiyle en kısa sürede çözülecektir.

Abhaz Dernekleri Federasyonu kendi dilini, kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, Abhazya Cumhuriyeti’nin tanınmasına ve bağımsızlığına katkı sunmak adına faaliyet yürütmektedir. Ben örgütlü toplumun gücüne, ortak aklın etkinliğine inanan birisiyim. Keşke toplumun tüm katmanları işçisi, köylüsü, kentlisi örgütlü olabilse, her kesim kendi hakkını layıkıyla savunabilse. Bir defa örgütlü toplumdan ben demokratım diyen kimsenin şikayet etmemesi gerekir.

Çerkesler bizim öz kardeşlerimizdir. Tarihin her döneminde kader birlikteliği yaptığımız, bundan sonrada her zaman kardeşçe bir arada omuz omuza verebileceğimiz ve geleceğimiz adına birbirimize tam destek vereceğimiz en yakınlarımızdır. Kurulduğumuz günden bu güne her zaman kardeşliğimiz adına, güçlü birlikteliğimize vurgu yaptık.  Yarın ve sonrası için iyi ilişkiler stratejik işbirlikleri konusunda önemli dayanışma örnekleri vereceğimize inancım tamdır.

Sayın Yaşar Aslankaya’yı her Ankara’ya gidişimde ziyaret ederim. Uzun uzun sohbetlerimiz olur. Kendisi saygı duyduğum ve düşüncelerine önem verdiğim değerli bir başkandır. Rusya Federasyonu’nun giriş yasağını duyduğum zaman telefonla aradım, geçmiş olsun dedim. Açıklıkla ifade edeyim ki Sayın Aslankaya’ya uygulanan yasağı doğru bulmuyorum. Bunu Ekim ayında Moskova ziyaretimde Rusya Federasyonu yetkililerine de açıklıkla ifade ettim. Giriş yasağının doğru olmadığını, sorun var ise konuşularak çözülebileceğini ve bu yasağın en kısa sürede kaldırılması gerektiğini de ifade ettim. Umarım en kısa sürede bu yasak kalkar ve sayın Aslankaya ile birlikte bir Kafkasya seyahati gerçekleştiririz.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Oset-Alan Mert
664 gün önce
Merhaba Sn. Başkan güzel konulara değinmiş ve Abhaz kardeşlerimizin Türkiye Oset-Alan diasporası olarak yanındayız ancak Abhazya bağımsızlığı için savaşan Halkların içinde Oset-Alanların sayılmaması beni üzdü, bizide üzer.
DİASPORA Kategorisindeki Diğer Haberler
Abhaz Fed 5. Olağan Genel Kurulu Pendik Green Hotel'de Gerçekleşti
Veteranlar Kategorisinde Dünya Sambo Şampiyonu Boris Bagatelya İstanbul Abh..
Abhaz Fed Yönetim Kurulu ve Abhaz Fed. Dernek başkanlarından oluşan Başkan..
Beygua Ömer Büyüka’nın oğlu ve İstanbul Abhaz Kültür Derneği Başkanımız Hak..
Abısta Sahne Aldı
S.Y. Chanba Abhaz Devlet Drama Tiyatrosu ekibinin sergilediği Sürgün temalı..
nakliyat
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=