Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
18°
22 Ekim 2018, 07:33


Tüm Dünya Bilsin Ki Bize Ait Olanı Kimseye Vermedik, Vermeyeceğiz!..

11 Kasım 2015, 07:26

Bizler Türkiye cumhuriyeti devletinin yurttaşları olarak ülkemizin medeni muasır seviyesine ulaşması, misakı milli sınırları içerisinde demokrasiden yana insan hak ve hürriyetlerinin anayasal garanti altına alındığı tüm dil ve kültürlerin bu ülkenin bir zenginliği olarak kabul edildiği bir cumhuriyetten yana taraf olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

8 Kasım 2015 Günü yapılan Abhaz Dernekleri Federasyonu 4. Olağan Kongresinde Yönetim Kuruluna seçilen Ahmet Ceylan Hapat Diasporanın temsilcilerine hitaben yaptığı konuşma katılımcılar tarafından beğeni ile dinlenmiş, alkışlarına mazhar olmuştur. Birilerinin toplumumuzu dizayn etme istek ve arzularını kabul etmeyeceği” ni beyan eden Hapat, “Kurulduğumuz günden bu güne kadar faaliyetlerimiz esnasında, eylemlerimiz esnasında yayınlarımızda kendimizi doğru ifade edemediğimiz anlar olmuş olabilir. Algılardaki seçicilik nedeniyle kırdığımız insanlar olabilir. Kısaca dünümüzde sürçü lisan etti isek affola diyor kırdığımız insanlardan özür diliyoruz.

Ama bilinmelidir ki çizdiğimiz yoldan kendi ayaklarımız üzerinde durmak ve kendi kaderimizi kendimiz tayin etmek isteğinden asla geri adım atmayacağız.  Hiç bir zümre ve kesimin güdümüne girmeyeceğiz. Gücümüzü halkımızdan almaya ve şeffaf bir yönetim biçimiyle de toplumumuza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Hapat Ahmet Ceylan’ın genel kurula hitaben yaptığı konuşma:

Sayın divan, Sayın demorafya başkanım

Sayın büyükelçim, Genel başkanım, Çok değerli misafirler.

Saygıdeğer dernek başkanlarım saygıdeğer delegasyon hanımefendiler beyefendiler.

Şahsım ve aday arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyor.  Abhaz dernekleri federasyonu seçimli genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz diyorum.

Bu gün hepimiz için onur ve gurur dolu bir gündür.

Zira halkımız verdiği büyük mücadeleler sonucunda devletleşme sürecini tamamlamış ve dünya ülkeleri arasında hak ettiği yeri almıştır. Ve bu gün onun çok değerli temsilcileri genel kurulumuzu onurlandırmak suretiyle bizlere destek vermektedirler.

Bizlere bu onuru, bu gururu yaşatan bağımsızlığımızı bizlere armağan eden başta aziz devlet başkanımız Vladislav Grigoryıpa Arzınba olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimizi ve onların emaneti olan ailelerini ve evlatlarını onurla anıyor, saygıyla selamlıyorum.

Bu gün abhaz diasporası birlik ve beraberlik içerisinde kültürel hak ve ödevlerinin en iyi şekilde yapılabilmesi adına,  halka dayalı gücünü halktan alan kollektif üretime dönük ortak aklı ön plana çıkaran şeffaf bir örgütlenme modeli oluşturmuş ve dördüncü genel kurulunu halkıyla birlikte omuz omuza gerçekleştirmektedir. 

Mücadelemiz Abhaz ulusunun dünya ulusları arasında hak ettiği yeri alması için,  Abhazya cumhuriyeti devleti ile ilişkilerin düzenli ve karşılıklı saygı çerçevesinde, işbirliğine dayalı üretken açık ve şeffaf bir dayanışma içerisinde yürütülmesi,  kardeş Kafkas halkları ile eşitlikçi saygı ve dayanışma çerçevesinde, işbirliğinin sağlanması,  Abhaz  kültürünün ülkemizde ve uluslar arası  düzeyde  saygın bir konuma getirilmesi ve dünya kültür sahnesinde  bir Abhaz kültürü anlayışının oluşturması adına olacaktır.

 Bu gün kazanımların ve birliğimizin sağladığı güçle daha güçlü hamleler ve denizin iki yakasında yaşayan halklarımızın üretime dönük vizyonel ve geleceğini kendi planlayan bir aşamaya geçme zamanıdır.

Değerli katılımcılar

Bizler Türkiye cumhuriyeti devletinin yurttaşları olarak ülkemizin medeni muasır seviyesine ulaşması, misakı milli sınırları içerisinde demokrasiden yana insan hak ve hürriyetlerinin anayasal garanti altına alındığı tüm dil ve kültürlerin bu ülkenin bir zenginliği olarak kabul edildiği bir cumhuriyetten yana taraf olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu anlamda ülkemizin birlik ve bütünlüğünün sağlandığı, demokrasinin vazgeçilmezlerimiz arasında olduğu, bölgemizde barışın ve huzurun temini adına üzerimize düşen görevleri de layıkıyla yerine getireceğimizden her kesin emin olmasını istiyoruz.

Halkımızdan talebimiz birlik ve beraberlik içerisinde dilimizin ve kültürümüzün korunması, ülkemizin tanınırlığının ve bağımsızlığımızın güçlendirilmesi adına bizlerle omuz omuza mücadele etmesidir. Abhaz halkı nüfus bakımından az fakat karakteri güçlü bir millettir.

Bizler binlerce yıllık güçlü bir tarihi ve köklü gelenekleri olan bir milletiz. Bu gün vicdanı hür fikri hür dünya halkalarına sesleniyoruz.

Biz Abazaların dünya kültürüne ve insani değerlerine katacağı çok önemli birikimleri vardır. Bu birikimlerimizi ve insani değerlerimizi tüm dünya halklarıyla paylaşmak daha güzel daha adil ve kardeşçe bir yaşam adına bu değerlerimiz sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu gün buradan tüm dünya ülkelerinin yöneticilerine çağrıda bulunuyoruz. Lütfen politikalarınızı halkların kardeşliği, dünyanın hepimizin olduğu, refahın ve mutluluğun adil olmaktan ve hukukun üstünlüğünden geçtiği bilinci ile oluşturunuz. Oluşturunuz ki yer küreye barış gelsin refah gelsin adalet gelsin.

Yine buradan Gürcistan yönetimine bir çağrıda bulunuyoruz. Şunu kabul edin Abhazya tarihin hiç bir döneminde Gürcistan ın bir parçası olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.

Onun için;

Hiç gecikmeden onurlu Kafkas halklarının davranışına uygun hareket edin ve derhal Abhazya cumhuriyetini tanıyın. Tanıyın ki Kafkasya ya huzur gelsin barış gelsin ve Kafkaslardan esen barış rüzgârı tüm dünyaya yayılsın.

Yine

 Türkiye cumhuriyeti devleti ne açık çağrımız haklı talebimizidir.

Bizler özgür dünyanın bir parçası dünya halklarının kardeşi Abhazlar olarak, sizlere sesleniyoruz. Teoride de olsa Abhazya ya uygulanan ambargoyu kaldırınız.

Abhazya cumhuriyetini tanımak adına gerçekçi adımlar atınız.

 İnsan hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmez bir paçası olan seyahat etme özgürlüğümüzün önünü açınız.

 Bölge barışının ve refahının artırılması adına bu haklı talebimizi Türkiye cumhuriyeti ne yakışır bir ivedilikle çözeceğinize olan inancımızı ve beklentimizi de korumaya devam ettiğimizin de bilinmesini istiyoruz.

 Abhazya Cumhuriyeti’nin kurucusu birinci devlet başkanımız sayın Arzınba nın da dediği gibi bizler bize ait olmayan hiç bir şey istemiyor talep etmiyoruz. Tüm dünya bilsin ki bize ait olanı da kimseye vermedik, vermeyeceğiz.

Değerli delegasyon

Abhaz dernekleri federasyonu kurulduğu günden bu güne demokrasiden ve insan haklarından yana taraf olduğunu her platformda beyan etmiştir.

 Toplumun tüm kesimlerinin örgütlü olduğu insan hak hürriyetlerini garanti altına alan, yönetimin şeffaf, gelir dağılımının adil olduğu bir düzen den yana taraf olacağını da beyan etmektedir.  

Kurulduğumuz günden bu güne kadar faaliyetlerimiz esnasında eylemlerimiz esnasında yayınlarımızda kendimizi doğru ifade edemediğimiz anlar olmuş olabilir. Algılardaki seçicilik nedeniyle kırdığımız insanlar olabilir. Kısaca dünümüzde sürçü lisan etti isek affola diyor kırdığımız insanlardan özür diliyoruz.

 Ama bilinmelidir ki çizdiğimiz yoldan kendi ayaklarımız üzerinde durmak ve kendi kaderimizi kendimiz tayin etmek isteğinden asla geri adım atmayacağız.

Birilerinin toplumumuzu dizayn etme istek ve arzularını kabul etmeyeceğiz.

 Hiç bir zümre ve kesimin güdümüne girmeyeceğiz.

Gücümüzü halkımızdan almaya ve şeffaf bir yönetim biçimiyle de toplumumuza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Saygıdeğer konuklar değerli delegasyon

Bizler dördüncü dönem yönetim kurulu olarak halkımızın hizmetine talip olduğumuzu beyan ediyor, milletimizin temsili yeti konusunda ki hassasiyetlerine her zaman sadık kalacağımıza söz veriyoruz.

 Kardeş Kafkas halkları ile eşitlikçi saygı ve dayanışma çerçevesinde, işbirliğinin sağlanması konusunda çabalarımızın devam edeceğine söz veriyoruz.

Tarihimizin ve kültürümüz tanıtımı adına, tüm kesimlerin doğru kaynaktan, doğru bilgiler alabilecekleri bir kültür ve tanıtım merkezi haline geleceğimizi taahhüt ediyoruz.

Örgütsel yapılarımızın çoğaltılması adına, diyalog ve dayanışmanın güçlendirilmesi adına nerde var isek orada örgütlenmeyi doğru buluyor. Birliğimizin dirliğimiz olacağına inanıyoruz.

Kültürümüzün dilimizin en sağlıklı şekilde yaşatıldığı köylerimle daha çok diyalog kurmaya, köylerimizi ve özgün kültürümüz yaşatmaya devam edeceğiz,

Türkiye diasporasındaki soydaşlarımızın, vatandaşlık işlemlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Türkiye ve Abhazya üniversiteleri arasında denklik probleminin çözümlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

 

 Abhazya televizyonlarının diaspora tarafından seyredilebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Lobi faaliyetlerimizi daha güçlü ve sonuç alıcı hale getirmeye gayret edeceğiz. Kısaca halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Bu talep dilek ve temennilerle Abhaz dernekleri federasyonumuzun dördüncü olağan genel kurulunun halkımıza ülkelerimize kültürümüze hayırlar getirmesini diliyor.

 Kafkaslardan Abhazyadan çevre il ve ilçelerimizden gelerek genel kurulumuz onurlandıran değerli konuklarımıza, Ayhabılarımıza, dernek başkanlarımıza çok değerli federasyon delegelerimize şükranlarımızı sunuyor, yönetim kurulum ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum.

AHMET CEYLAN HAPAT

 

Düzenleme Abhaz Haber

 

 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
DİASPORA Kategorisindeki Diğer Haberler
Abhaz Fed 5. Olağan Genel Kurulu Pendik Green Hotel'de Gerçekleşti
Veteranlar Kategorisinde Dünya Sambo Şampiyonu Boris Bagatelya İstanbul Abh..
Abhaz Fed Yönetim Kurulu ve Abhaz Fed. Dernek başkanlarından oluşan Başkan..
Beygua Ömer Büyüka’nın oğlu ve İstanbul Abhaz Kültür Derneği Başkanımız Hak..
Abısta Sahne Aldı
S.Y. Chanba Abhaz Devlet Drama Tiyatrosu ekibinin sergilediği Sürgün temalı..
nakliyat
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=