Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
19°
21 Ekim 2018, 07:51


Abhazya Geri Dönüş Anketi Sonuçları Açıklandı

03 Ağustos 2015, 18:26

Anketimize cevap vermiş olanlardan Abhazya vatandaşlığı olanlar sadece yüzde 24. Yaklaşık 700 cevaplayıcı Abhaz-Abaza kökenli ve bunların çoğunluğu Apsuwalar. Anketi cevaplamış olanlardan yaklaşık yüzde 17’si Adıgeler.

Bizim için en önemli olan soru diasporadan anavatana dönmek isteyenlerin oranı idi. Yüzde 48 Abhazya’ya dönmeyi düşünebileceğini ama bu konuda kesin bir kararı olmadığını belirtti ki bu uygun koşullar olursa dönme potansiyelini göstermektedir. Kesin dönmeyi planladıklarını söyleyenler de hiç az değil, yüzde 28 dönmeyi planladıklarını söyledi.

Dönmeyi planlayan ve düşünebileceğini söyleyenlere ne zaman döneceklerini sorduğumuzda ise çoğunluğun kesin bir zaman bildiremediğini ancak 1006 kişinin cevapladığı anketimizde yaklaşık 300 kişinin önümüzdeki 5 yıl içinde dönmeyi düşündüğünü gördük. Ancak uygun koşullarla bilmiyorum diyenlerin de bunlara eklenebileceğini gözönüne almalıyız.

Anketimize cevap vermiş olanlardan Abhazya vatandaşlığı olanlar sadece yüzde 24. Yaklaşık 700 cevaplayıcı Abhaz-Abaza kökenli ve bunların çoğunluğu Apsuwalar. Anketi cevaplamış olanlardan yaklaşık yüzde 17’si Adıgeler. Anketi cevaplamış olanların sosyo-demografik özelliklerine bakarsak çoğunluğun 35-44 yaş arasında ve çoğunlukla erkekler olduğunu görüyoruz. Cevaplayıcıların yaş ortalaması 39dur. Ankete katılanların %40 üniversite mezunu ve %30 tam zamanlı çalışan. Tüm cevaplayanların %12’si devlet memuru, %9 kendi işini yapanlar, esnaflar ve serbest meslek sahıpleri.  Çalıştıkları sektörlere baktığımızda ise %11 eğitim sektöründe, % 11 inşaat sektöründe, % 7 akademi/ üniversitelerde, % 7 sanayi ve % 6 ticaret sektöründe çalışmaktadır.

Ankete katılanlara hangı derneğe üye olduklarını sorduk, bazıları 2 hatta 3-4 derneğe üye. Yüzde 23 Abhaz-Fed’e bağlı derneklere ve yüzde 17 Kaf-Fed ve diğer oluşumlara üye olduklarını söylediler. Ancak yüzde 61lik bir çoğunluğun hiç bir derneğe üye olmadığı görülüyor.  Bu da Abhazya’nın diaspora ile iletişiminde derneklerin ve Federasyonların yetersiz kalacağının kanıtıdır. Abhazya diaspora ile iletişimini geliştirmek istiyorsa farklı iletişim yolları geliştirmelidir.

Şaşırtıcı şekilde anketi cevaplayanların 253’ünün Abhazca/Abazaca ve 77’sinin Rusça bildiği gözlenmiştir. Bu oldukça yüksek bir oran diasporada Abazaca konuşulma oranının hızla düştüğü göz önüne alınırsa. Bu sebepledir ki, devlet kurumları internet sitelerinde Abhazca ve Türkçenin yer bulmamasına çok büyük tepki geliyor diaspora gruplarında.

Anketi cevaplayanların yüzde 68’i yani büyük çoğunluğu Abhazya’da hiç bulunmamıştır. Yüzde 18’i ise ilk kez 2008 sonrasında Abhazya’ya geldiklerini söylemişlerdir. Peki Abhazyayı ziyaret etmiş olanlar neden gelmişler?  Geri dönüş, vatandaşlık alma ve akrabalarla buluşma en önemli üç nedeni oluşturuyor. Bunu kültürel etkinlikler ve turizm takip ediyor. Dünyada önemli bir nüfusu dışarıda yaşayan ülkelerin turistik programlarla diasporadan turistik ziyaretleri teşvik ettiği biliniyor. Ancak bu konuda Abhazyaya direkt ulaşım olmaması ve devletin bu yönde teşvikleri olmaması turizmin oranının düşük olmasının sebepleri arasında sayılabilir. (Bu çok cevap verilebilen bir sorudur).

Dönmeyi düşündüğünü ya da planladığını söyleyenlere baktığımızda ise şunları görüyoruz: Vatandaşlığı olmadığı halde dönmeyi düşünenler ve düşünebileceğini söyleyenler oldukça fazla. 35-44 yaş arası cevaplayıcılar daha çok dönmeyi düşünebileceğini söylüyorlar. Cinsiyet dağılımına baktığımızda da erkeklerin daha çoğunlukla dönmeyi düşünebileceğini söylediklerini görüyoruz. Cevaplayanlardan evli olanlar daha çoğunlukla düşünebileceğini boşanmışlar ise dönmeyi planladıklarını söylüyor. Kararlarını neyin etkileyeceğini sorduğumuzda ise Donmeyi dusunebilirim diyenler icin ön plana çıkan cevaplar Çocuklarımın istemesi, Oradaki koşulları görmem, Eşimin istemesi dir. Hic düşünmemiş  olanlar için yine Çocuklarımın ve eşimin istemesi ve ilk gidis yolculuğu konusunda yardim edilmesidir.  Dönmeyi planlayanların kararlarını gerçekleştirmelerinde en önemli etkenlere baktığımızda ise şu cevaplar öne çıkmaktadır: ‘Vatandaşlığımın olması, Orada kalacak geçici bir yerimin olması, Dil öğrenmem, Orada kendi işimi kurmak için destek olması, Orada bir konut sahibi olmam, Oraya gidiş yolculuğum konusunda yardım edilmesi, Orada ailemden ya da yakın çevremden tanıdıklarım olması, Oradaki can ve mal güvenliğinin artması, Kendi ekonomik durumumun iyileşmesi’.

Ankette bir de Abhazya-Diaspora ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini sorduk. Yarısından fazlası Diaspora Abhazya’nın politik tanınması için daha aktif bir rol oynamalıdır derken yarısı Abhazya devleti her yıl belli sayıda (birkaç) ailenin/bireyin döndürülmesi için yol hazırlığından, iş ve yaşam düzeni kurulmasına detaylı geri döndürme projeleri oluşturmalıdır diye cevap verdi.  Diaspora Anavatanda çeşitli kalkınma projeleri hayata geçirmelidir (%40), Abhazya devleti diasporaya yönelik bilgi ve bilinç arttırma projeleri hayata geçirmelidir (%35), Diaspora anavatan ile sosyal-kültürel ilişkilerini geliştirmeli bu yönde projeler yapmalıdır (%33) ve Diaspora Anavatanın gelişimine ve kalkınmasına maddi destek sağlamalıdır (%28) diğer öne çıkan cevaplardır.

Ankette sorduğumuz bir diğer soru ise Abhazya’nın 2015-2025 Geri Dönüş Stratejisi öncelikle hangi alanlara odaklanmalıdır sorusuydu. Cevaplardan en öne çıkan %82 ile Çocuk ve gençlik projeleriyle yeni nesillerin anavatan algısının kuvvetlendirilmesi cevabı oldu. Bunu yüzde 76 ile Dönenlere Dil Eğitimi ve % 66 ile Diaspora ile İlişkilerin geliştirilmesi, yüzde 65 ile Diasporada dönüş bilgilendirme çalışmalarının arttırılması cevapları takip etti. Dönenlerin adaptasyonuna katkı projeleri (%62), Dönenlere iş alanları yaratılması (%56), yatırım projelerine destekler (%55), Diasporadan turistik amaçlı ziyaretlerin arttırılması (%55) takip etmektedir. Dönenlere Konut Yapımı ise yalnızca yüzde 38 tarafından öncelikli görülmektedir.  Ancak burada olmayanların anlamadıkları bir konu bugün Abhazya’nın genç nüfusu da , anavatanına dönenlerin de en büyük sıkıntısı da konuttur. Kira ve emlak fiyatlarının çok yüksek olduğu Abhazya’da konut sorunu bugüne kadar Geri Dönüş Devlet komitesinin en çok kaynak harcadığı alanlardan biri olmuştur. 2012 yılından beri 735 kişi Geri Dönüş Devlet Komitesinden ev almak için başvuruda bulunmuştur ve bunların çoğunluğu bekârlardır.

 

Jade Cemre Erciyes

Abhazya Diaspora ve Geri

Dönüş Anketi Sonuçları

(Abhazya’nın Sosyo-Ekonomik Kalkınma Stratejisi

2025 Projesi Kapsamında)

Dr. Jade Cemre Erciyes

Abhazya SAM yüksek araştırmacısı

Diaspora ve Geri Dönüş Anketi

Diaspora ve Geri Dönüş Anketi

 

 • 8-25 Haziran 2015 tarihleri arasında online olarak qualtrics.com adlı bağımsız anket sitesi üzerinden yapıldı
 • 2500 kişi anket ile ilgili detayları okudu
 • Provakatif cevapları olan (Türk ve Gürcüler tarafından doldurulan) ve çelişkili, yarım, tekrar eden anketler temizlendi (yaklaşık 1000 anket)
 • 1006 kişi anketi tam ve düzgün doldurdu

Anketin amaçları

(40 ana soru ve 150 değişken)

Diaspora

 • Internetten kaç kişiye ulaşabiliriz
 • Bunlar nasıl bir sosyo- demografik profil sergiliyor
 • Abhazya ile ilişkileri nedir
  • Vatandaşlık
  • Gelip gitme
  • Dönüş
 • Abhazya ile ilişkileri nasıl olsun istiyorlar

 

Geri Dönüş

 • Geri dönüş potansiyeli nedir
 • Dönenler devlet komitesinden ne yardımlar alıyor
 • Ne yardımlar verilmesi gerektiğini düşünüyorlar
 • Kimler dönmeli diyorlar
 • Geri dönüş Stratejisi hakkında ne düşünüyorlar
 • Eğitim ve çalışma

 • %40 üniversite mezunu

 • %30 tam zamanlı çalışan

 • %12 devlet memuru

 • %9 kendi işini yapan/esnaf/serbest meslek

 • %11 eğitim sektöründe

 • % 11 inşaat sektöründe

 • % 7 akademi/üniversitelerde

 • % 7 sanayi

 • % 6 ticaret

 • Abhazca ve Rusça bilgisi

Sizce diaspora-Abhazya Cumhuriyeti ilişkileri önümüzdeki              10 yılda nasıl bir şekil almalıdır?

 

Count

Table N %

Diaspora Abhazya’nın politik tanınması için daha aktif bir rol oynamalıdır

509

55.1%

Abhazya devleti her yıl belli sayıda (birkaç) ailenin/bireyin döndürülmesi için yol hazırlığından, iş ve yaşam düzeni kurulmasına detaylı geri döndürme projeleri oluşturmalıdır

 

 

461

 

 

49.9%

Diaspora Anavatanda çeşitli kalkınma projeleri hayata geçirmelidir

 

370

 

40.1%

Abhazya devleti diasporaya yönelik bilgi ve bilinç arttırma projeleri hayata geçirmelidir

 

321

 

34.8%

Diaspora anavatan ile sosyal-kültürel ilişkilerini

geliştirmeli bu yönde projeler yapmalıdır

 

300

 

32.5%

Diaspora Anavatanın gelişimine ve kalkınmasına maddi

destek sağlamalıdır

 

259

 

28.1%

1

Sizce Abhazya’nın 2015-2025 Geri Dönüş Stratejisi öncelikle hangi alanlara odaklanmalıdır?

 

 

Count

Table N %

Çocuk ve gençlik projeleriyle yeni nesillerin anavatan algısının kuvvetlendirilmesi

 

757

 

82.2%

Dönenlere Dil Eğitimi

699

75.9%

Diaspora ile İlişkilerin geliştirilmesi

605

65.7%

Diasporada dönüş bilgilendirme çalışmalarının arttırılması

 

600

 

65.1%

Dönenlerin adaptasyonuna katkı projeleri

569

61.8%

Dönenlere iş alanları yaratılması

511

55.5%

Yatırım projelerine destekler

508

55.2%

Diasporadan turistik amaçlı ziyaretlerin arttırılması

504

54.7%

2

Dönenlere Konut Yapımı

349

37.9%

 

 

 

Konut

 

 • 2012-2014 yıllarında 127 aileye konut verilmiştir.
 • Agudzerada 54, Mayakta 40 dairenin tadilatı yapılmakta
 • 2012 yılından beri 735 konut başvurusu

 

 

1 Donmeyi istiyorum /planlıyorum

2 Donmeyi düşünebilirim.

 3 Hiç düşünmedim

 

Total

 

 

 

 

Vatandaşlığımın

olması

32,8%

56,1%

11,1%

100,0%

Orada kalacak geçici bir yerimin olması

31,3%

58,9%

9,9%

100,0%

Dil öğrenmem

30,9%

58,0%

11,1%

100,0%

Orada kendi işimi kurmak için destek olması

30,9%

58,0%

11,1%

100,0%

Orada bir konut sahibi olmam

30,9%

59,0%

10,1%

100,0%

Oraya gidiş yolculuğum konusunda yardım edilmesi

 

30,7%

 

56,8%

 

12,6%

 

100,0%

Orada tanıdıklarım, ailemden ya da yakın çevremden tanıdıklarım olması

 

30,6%

 

58,9%

 

10,6%

 

100,0%

Oradaki can ve mal güvenliğinin artması

30,5%

59,3%

10,2%

100,0%

Kendi ekonomik durumumun iyileşmesi

30,3%

59,6%

10,1%

100,0%23

Итабуп!

Teşekkürler!

Abhazya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi tr.abkhaziastrategic.org

 

 • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Ashba
1174 gün önce
Ankete de yazmıştım, buradan da sorayım. Abhazyadaki halk diasporanın dönmesini istiyor mu gerçekten? Bunca kriz varken bu Suriyeliler nereden çıktı diye soran Türk halkı gibi "şimdi bunlar da nereden çıktı?" diyr karşılanmak da var..
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler
Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR sayfasından yapılan açıklamada, listeye..
Abhazya Parlamentosu Milletvekilleri yasadışı uyuşturucu ticareti ile ilgil..
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koruma altına aldığı ve bulunduğ..
Abhazya'daki aşırı yağışlar nedeniyle Kodor Nehri'nin taşması sonuc..
Kafkas dağlarında bulunan erkek cesedinin temmuz ayında kaybolan Rus gezgin..
Suriye'de önemli görevlerde yer alan emekli General Velid Abaza(Marşan)..
nakliyat
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=