Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
11°
26 Nisan 2019, 14:07


Hacımba Gündemdeki Tüm Soruları Yanıtladı (I.II.III Bölüm)

02 Eylül 2014, 22:23

Abaza Tv'den Svetlana Corsaya'nın Abhazya-Gürcistan sınırındaki sorunların nasıl çözüleceği ve bu sınıra nasıl bir düzen getirileceği sorusu üzerine Hacımba Abhazya-Rusya sınırında bir tane kontrol noktası varken, Abhazya-Gürcistan sınırında bu sayının beş adet olduğunu, buna karşılık veriler karşılaştırıldığında Rus sınırından gelen gelir Abhazya'nın önemli bir bütçe kaynağını oluştururken, Gürcistan sınırının kaçakçılık nedeni ile bir gelir getirmediğini bu durumu düzeltecek şekilde Gürcistan sınırının teçhizatlandırılması gerektiğini söyledi.

Hacımba Gündemdeki Tüm Soruları Yanıtladı (I. Bölüm)

 

1 Eylül günü Abhazya Medya Çalışanları Derneği'nde düzenlenen basın konferansına katılan Abhazya Cumhuriyeti Seçilmiş Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, gündemdeki tüm sorulara yanıt verdi. Bu uzun konferansta sorulan soruları ve o sorulara Hacımba'nın verdiği yanıtları siz değerli okurlarımız için Altın Post Abhazya Haberleri İnternet Sitesi editörlerinden Anıt Baba (Papba) geniş bir özet biçiminde tercüme etti. Bugün bu tercümenin ilk bölümünü yayınlıyoruz.  Önümüzdeki günlerde devamını da yayınlayacağız. Konferansla ilgili daha detaylı bilgi için en alttaki linki tıklayabilirsiniz.

Rusya ile imzalanacak yeni anlaşma

Moskova'da (Putin'le görüşmesinde) bahsi geçen yeni sözleşme ile ilgili Abhaz kamuoyunda ve sosyal ağlarda yoğun bir tartışma devam ettiğini belirten Nujnaya Gazeta editörü İzida Çania, Hacımba'ya bu yeni anlaşmanın detaylarını, eskisinden farklılıklarını ve ortada mevcut taslak bir metin olup olmadığını sordu. Hacımba kendisinin de internette kendisi tarafından imzalanmış bir belgeye dair bir çok şey okuduğunu ama bu aşamada (daha yemin bile etmemişken) onun tarafından bir belgenin imzalanmasının söz konusu olmadığını fakat Abhaz tarafınca hazırlanan bir öneri metninin sunulduğunu, buna Rus tarafınca karşı bir öneri metni ile cevap verildiğini, bu iki metnin ortaklaştırılacağını, Abhazya'nın güvenliğini açık olarak garanti eden bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu, bazılarının dediği gibi Abhaz Savunma Bakanlığı'nın lağvedilip RF Savunma Bakanlığına kaılması gibi şeylerin söz konusu olmadığını, Abhazya'nın tüm kurumlarının ülkenin güvenliğini tam olarak sağlayacak biçimde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Hacımba bu anlaşmanın yıl sonuna kadar imzalanacağını düşündüğünü ama bu tarihe kadar gerek Meclis düzeyinde gerekse de kamu platformlarında bu konuda tartışılacak çok fazla husus olduğunu sözlerine ekledi.

Yatırımlar sosyal altyapı yerine reel ekonomiye mi yönlenrilecek

ITAR-TASS Ajansı muhabiri Angela Kuçuberiya'nın Abhazya'nın sosyo-ekonomik gelişme için yatırım programında değişiklik yapılıp, önceliğin reel ekonomiye yapılacak yatırımlara mı kaydırılacağı sorusu üzerine Hacımba bu yönde bir niyetleri olduğunu sıklıkla dillendirdiklerini ve Rus tarafının da bu yaklaşımlarını desteklediğini söyledi.

Eleştirilen sosyal projeler yarım mı bırakılacak

Eko Abhazya muhabiri Vitali Şariya'nın önceki yönetim döneminde başlanan ve bitme aşamasına gelen Sohum Stadı ve Tkarçal Yüzme Havuzu gibi Hacımba'nın gereksiz bulduğu projelerin akıbetinin ne olacağı sorusuna Raul Hacımba, bu projelere muazzam kaynaklar akıtıldığı için bu konu üzerinde tartışmaya ihtiyaç olduğunu ama yapılan hiçbir şeyin tahrip edilmesinden yana olmadığını, bu nedenle bitme noktasına gelen bu tür projelerin tamamlanabileceğini düşündüğü yönünde yanıt verdi.

Sohum şehrinin bakımsız hali

Akva Sohum Gazetesi'nden 2500 yıllık tarihi olan Sohum şehrine ne zaman gereken ilgi ve özenin gösterileceği sorusuna cevaben Hacımba, yakın tarihte  tüm şehri boydan boya gezdiğini ve durumun içler acısı olduğunu tespit ettiğini, başkenti bırakıp bir yere gidecek hallerinin olmadığını, bu gerçekliğin tüm vatandaşlar ve yetkililer tarafından anlaşılması gerektiğini, değişime (konuya gereken duyarlılığı göstermeyen) kamu görevlilerinden başlayacaklarını söyledi.

Hacımba'nın Rus Sınırının Açılacağı vaadi ve "sınırın açılması" sözüyle neyi kast ettiği

Abhaz Radyosu'ndan Oksana Trapş'ın Rusya ile yapılacağı söylenen anlaşmanın Rusya-Abhazya sınırının açılmasını da kapsayıp kapsamadığı sorusu üzerine Hacımba, kampanya boyunca bu görüşü savunduğunu ve Rus tarafının da bu yaklaşımı desteklediğini, söz konusu sınır açılmadan Abhazya'nın ekonomik gelişiminin güç olacağını söyledi. Bu cevap üzerine söz alan Nujnaya Gazete Editörü İzida Çania, Hacımba'ya Rus sınırının açılması söylemi ile tam olarak neyi kast ettiğini sordu. Bunun üzerine Hacımba Avrupa ülkeleri arasındaki sınırlarda sınır muhafızları ve gümrük kapıları olmadığını, kendisinin de Rusya-Abhazya sınırında bu tür bir durumu istediğini yoksa resmi sınırın iptal edileceği bir durumun söz konusu olmadığını, çeşitli olası kanun ihlallerini engellemek için başka türlü mekanizmalar kurulacağını ama insanlar için ekonomik ve diğer ilişkiler bağlamında hareket serbestisi sağlayacak bir açıklıktan yana olduklarını belirtti.

Gürcistan sınırına nasıl bir düzen gelecek

Abaza Tv'den Svetlana Corsaya'nın Abhazya-Gürcistan sınırındaki sorunların nasıl çözüleceği ve bu sınıra nasıl bir düzen getirileceği sorusu üzerine Hacımba Abhazya-Rusya sınırında bir tane kontrol noktası varken, Abhazya-Gürcistan sınırında bu sayının beş adet olduğunu, buna karşılık veriler karşılaştırıldığında Rus sınırından gelen gelir Abhazya'nın önemli bir bütçe kaynağını oluştururken, Gürcistan sınırının kaçakçılık nedeni ile bir gelir getirmediğini bu durumu düzeltecek şekilde Gürcistan sınırının teçhizatlandırılması gerektiğini söyledi.

 

Hacımba Gündemdeki Tüm Soruları Yanıtladı (II. Bölüm)

 

1 Eylül günü Abhazya Medya Çalışanları Derneği'nde düzenlenen basın konferansına katılan Abhazya Cumhuriyeti Seçilmiş Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, gündemdeki tüm sorulara yanıt verdi. Bu uzun konferansta sorulan soruları ve o sorulara Hacımba'nın verdiği yanıtları siz değerli okurlarımız için Altın Post Abhazya Haberleri İnternet Sitesi editörlerinden Anıt Baba (Papba) geniş bir özet biçiminde tercüme etti. Bugün bu tercümenin ikinci bölümünü yayınlıyoruz. Önümüzdeki günlerde devamını da yayınlayacağız. Konferansla ilgili daha detaylı bilgi için en alttaki linki tıklayabilirsiniz.

Eski yönetimin stadyum ve yüzme havuzu inşasını Ruslar istedi iddiası doğru mu

Abaza TV muhabiri Svetlena Korsaya'nın eski yönetime, yatırım yapılması gereken onca iş sahası dururken neden bu kadar büyük meblağları stadyum, yüzme havuzu gibi yerlere neden harcadıkları sorulduğunda eski yönetimin bunun Rusya'nın tercihi olarak açıkladığını söylemesi gerçeği yansıtıyor muydu sorusu üzerine Hacımba, Rusların kendilerine göre bazı tanımlanmış öncelikleri olduğunu kendisinin de düşündüğünü ama bunların değiştirilemeyecek şekilde katı olduğuna inanmadığını, nitekim bugün kendilerine, Abhaz tarafının öncelik tanıdığı alanlara destek verileceğinin söylendiğini bildirdi.

Demiryolu ve bununla ilgili banka kredilerinin kaderi ve koalisyon hükümeti üzerine

Çegemskaya Pravda Gazetesi muhabiri Anahid Gogoryan'ın demiryolunun ve bununla ilgili kredilerin akıbeti ve seçimden önce Hacımba'nın diğer adaylarla ortak imza altına aldığı ve seçimlerden sonra kim kazanırsa kazansın bir koalisyon hükümeti kurulacağına dair maddenin yaşama geçip geçmeyeceği ve yönetim kadrolarında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği sorusu üzerine Hacımba, kredilerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve bu konuda gereken desteklerin sağlanacağını umduğunu, kolisyon hükümeti konusunda ise henüz bir görüşme yapmadıklarını ama kendisinin hükümetin bir uzmanlar hükümeti olması gerektiğine ve bunun mümkün olan tek yol olduğuna inandığını söyledi.

Kodor Geçidi üzerinden Abhazya'ya ulaşacak Kuzey Kafkasya Otoyolu'na bakış

Abhaz Radyosu'ndan Semen Adleyba'nın Kodor geçidi üzerinden Abhazya'ya ulaşacak Kuzey Kafkasya Otoyolu projesini destekleyip desteklemediği sorusu üzerine Hacımba "eğer Kuzey Kafkasya'daki kardeşlerimizle yakınlaşmak istiyorsak bu yol bir zorunluluk. Bu yol tarihte kullanıldı" dedi ve yolla ilgili çevresel kaygıların ve güvenlik endişelerinin üzerinde ise tartışılması gerektiğini bildirdi.

Hacımba devlet kadrolarında görev yapan karşıtlarını tasfiye mi edecek

Abhaz Radyosu'ndan Semen Adleyba'nın seçimlerde kendisini desteklemeyen herhangi bir muhalifi ile devlet kurumlarında çalışıp çalışmayacağını sorması üzerine Hacımba eski yönetime defalarca insanları "bizden" ve "onlardan" diye bölmeyin, liyakata önem verin çağrısı yaptıklarını, bunun önemine bugün de inanmaya devam ettiklerini zira böyle olmazsa ülkenin bir geleceği olmayacağını söyledi. Hacımba ayrıca işini bilen ve ülke için çalışma azmi olan herkesin işini yapmaya devam etmesi gerektiğine inandıklarını, bu bağlamda Amtsakhara Partisi'ne yolladığı teşekkür mesajının (ilgili mesaj için bkz. http://bit.ly/1oAq3GJ ) aynı zamanda artık seçimler bitti anlamına geldiğini ekleyerek "Artık bir durup oturalım, devletimizi inşa etmek için herkes ne yapabilir bir konuşalım, başka türlüsü olamaz" dedi.

Eğitimli işgücünün işsizliği

Abhaz Televizyonu'ndan Eleonora Kogoniya'nın birçok eğitimli insanın iş bulamadığını söyleyerek, bu kişilerin kendi potansiyellerini açığa çıkarmaları için ne yapmayı düşündüğünü sorması üzerine Hacımba bundan böyle devlet dairelerine kadro alımlarında akrabalık, arkadaşlık gibi kriterlerle davranılmayacağını, profesyonel yetenek ve bilgi sahibi olmanın dikkate alınacağını ifade etti.

Köylerin ve kırsal kesimin içler acısı hali

Abhaz Televizyonu'nundan Eleonora'nın Abhazya'da birçok köyün yolu, elektiriği, geçim kaynağı olmadığını söyleyerek köylerin tamamen boşalmasının önüne geçmek için kırsal kesime yönelik mikro projeler düşünüp düşünmediklerini, yeni hükümetin yüzünü köylere dönüp dönmeyeceğini, bu işler için devletin olanağı olup olmadığını sorması üzerine Hacımba "Evet bu olanaklarımız vardır. Zengin olmamamıza karşın bugün bile istendiği takdirde ulaşılabilecek kaynaklar mevcut ve bunlar doğru harcandığında köylerdeki birçok sorunları çözebilir" dedi. Hacımba sözlerine " Köylerde küçük işleri geliştirmeliyiz, iş sahaları yaratmalıyız, aksi takdirde devletimiz varlığını devam ettiremez zira köylerimiz devletimizin temelidir. Elektrik hatlarını ve yolları onarmalıyız. Neden hala köylerimiz için fon olmadığının söylendiğini ben anlayamıyorum" diye devam etti.

Yeni yatırımlarda kamu girişimciliğine mi özel sektöre mi öncelik tanınacak

Radyo "SOMA" muhabiri Dimitri Beliy'in yeni dönemde reel ekonomiye yapılacak yatırımların kamu iştiraklerine mi gideceğini, (muhabire göre kamu girişimciliği Abhazya'nın sorunlarını çözmekte yeterli olmayacağından) özel sektörün özendirilip, özendirilmeyeceğini, kaynakların yönlendirilme süreçlerinde demokratikleşme olup olmayacağını sorması üzerine Hacımba son yıllarda kamu mülklerinin israf edildiğini, devredilen kamu mülkleri tahsis amaçlarına uygun olarak kullanılamıyorsa bunların kamuya iadesinin düşünülmesi gerektiğini, önümüzdeki dönemde kamu kaynaklarının artacağını düşündüğünü, önemli olanın Abhazların kalkınma azmine sahip olması olduğunu, hem kamu, hem de özel girişimi geliştirecek iç ve dış yatırımları mümkün kılacak bir ortamın yaratılmasının elzem olduğunu söyledi.

Gürcistan ile ilişkilerde "temiz bir sayfa açılması" mümkün mü

İnterfax muhabiri Zurab Argun'un Gürcistan yönetiminin Abhazya ile aracısız doğrudan görüşmeler yoluyla "temiz sayfa" açma söylemlerini ve Gürcü tarafıyla halihazırda sürmekte olan Cenevre görüşme sürecini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Hacımba herşeye "sıfırdan" yeniden başlama söyleminin her zaman doğru olmadığını, yaşananların insanların hafızasında hala çok taze olduğunu, gerekli olanın diyalog sürecinin devam etmesi olduğunu ama bunun için Gürcistan'ın Abhazya'nın var olma hakkını eylemleriyle tehdit etmeyeceğini göstermek için güç kullanmama anlaşmasını imzalaması gerektiğini bildirdi. Hacımba "Cenevre süreci sürmeli ama bu süreç yeterli değil bu nedenle Abhazya kendi konumunu açıkça seslendirebileceği başka zeminleri de kullanmalı" dedi.

Sohum Havaalanı ulaşıma açılacak mı

Abaza TV'den İlana Kazanba'nın son Moskova ziyareti esnasında Sohum Havalanı'nın açılması konusunda ne konuşulduğunu sorması üzerine Hacımba sorunun doğru biçimde ortaya konması ile havalanının açılması konusunun çözüme kavuşacağını, ilk planda uluslararası uçuşlara değilse bile Rusya ile karşılıklı seferlere başlanacağını, bunun ilk adım olacağını sonrasının da geleceğini ama bu ilk adımın atılması gerektiğini belirtti.

Devletin yönetim kademelerinde personel değişikliği olacak mı, olacaksa değişikliğe nereden başlanacak

Abaza TV'den İlana Kazanba'nın Devletin yönetim kademelerinde personel değişikliği olacak mı, olacaksa değişikliğe nereden başlanacağı sorusuna Hacımba, kadro değişikliğine güvenlik güçlerinden ve Başsavcılık Ofisi'nden başlayacaklarını ama sadece personel değişikliğine değil, personelin bilincinde de değişikliğe ihtiyaç olduğunu, durumun bugüne kadar geldiği şekilde süremeyeceğini,  farklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu, 25 Eylül'den sonra atamlar konusunda ne adımlar atacaklarının görüleceğini söyleyerek yanıt verdi.

Başsavcılığın el koyduğu evraklar ne ile ilgili

Eko Abhazya gazetesi muhabiri Elena Zavodskaya'nın kendisinin bir çok kez Başsavcılığın (Ankuab yönetimine ait) dokümanlara el koyduğunu söylediğini, bunların ne tür evraklar olduğunu ve ne gibi işlere ait olduğunu sorması üzerine Hacımba, başssavcılığın evraklara el koymasının bir sır olmadığını, bu evrakların off shore bölgelere para transferleri ve kredilerle iilgili olduğunu, yeni evrakların gelmeye devam ettiğini, bunların incelenmesi ile finansman kaynaklarının nereye ve nasıl yönlendirildiğinin anlaşılacağını, bu konuda kimsenin kaygılanmasına gerek olmadığını, bu konunun gittiği yere kadar götürüleceğini söyledi.

Hacımba Sovyet mirasına nasıl bakıyor

Tarihçi Ermolay Acincal'ın "Abhazya kolonyal komünist ideolojinin mirasından kurtulabilecek mi, eğitim sisteminde uluslararası stamdartları karşılayacak yeni reformlar yapılacak mı, bugün genç insnalarımızın sadece Abhazca bilmeye değil, fakat Rusça ve dünyanın diğer dillerini de bilmeye ihtiyaçları var" soru ve yorumu üzerine Hacımba "Geçmişte olan herşeyin üstü bir kalemde çizilmemeli. (Zira) iyi ve kötü yanları var. Sovyet döneminin tamamen kötü bir dönem olduğunu söyleyemezsiniz. O dönemdeki güzellikleri de hatırlamak gerekli. Sovyetler zamanında yetişen çocuklarımıza şükürler olsun ki (onlarla) zaferimizi kazanabildik. Geçmişin deneyimleri sayesindedir ki şimdi ayaktayız ve ilerliyoruz" dedi. Hacımba eğitim konusunda ise Abhaz gençliğinin daha iyi bir eğitim alması, değişik dil ve kültürleri öğrenmesi gerektiği konusunda herkesi hem fikir olduğunu söyledi. Ama Abhaz kültürünün de Avrupalılar için ilginç olabilecek bir çok yönü olduğunu sözlerine ekledi.

Hacımba Gündemdeki Tüm Soruları Yanıtladı (III. Bölüm)

 

1 Eylül günü Abhazya Medya Çalışanları Derneği'nde düzenlenen basın konferansına katılan Abhazya Cumhuriyeti Seçilmiş Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, gündemdeki tüm sorulara yanıt verdi. Bu uzun konferansta sorulan soruları ve o sorulara Hacımba'nın verdiği yanıtları siz değerli okurlarımız için Altın Post Abhazya Haberleri İnternet Sitesi editörlerinden Anıt Baba (Papba) geniş bir özet biçiminde tercüme etti. İlk iki bölümünü daha önce paylaştığımız bu tercümenin son bölümünü de bugün yayınlıyoruz. Konferansla ilgili daha detaylı bilgi için en alttaki linki tıklayabilirsiniz.

Siyasi sistemde reform düşünülüyor mu

Radyo Soma'dan Dimitri Beliy'in siyasi sitemde reform düşünülüyor mu sorusu üzerine Hacımba, siyasi sistemde bir reform ihtiyacı olduğunu geçmişte sık sık dile getirdiklerini, Abhaz Anayası'nda değişiklik için çalışmaların şimdiden başladığını, bu kapsamda Cumhurbaşkanı'nın bazı yetkilerinin Meclis'e devredileceğini ama kimsenin Cumhurbaşkanlığı makamının sembolik bir makam haline geleceği beklentisi içinde olmamasını, Cumhurbaşkanı'nın başkomutan olarak, dışişleri konuları başta olmak üzere bir çok önemli yetkisini koruyacağını fakat Meclis'in ülke yaşamında gözlemci durumdan çıkıp, etkili bir konuma mutlaka gelmesi gerektiğini söyledi. Hacımba ayrıca siyasi partileri güçlendirecek bir seçim sistemine, yerel yönetim ve idareleri yeniden organize edecek yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Ruslara emlak satışı konusu

Radyo Soma'dan Dimitri Beliy'in Rusya Federasyonu ile imzalanması düşünülen yeni anlaşma kapsamında Rusya vatandaşlarına Abhazya'da emlak edinme izni verilip verilmeyeceği sorusuna Hacımba, Abhazya'da dolambaçlı yollarla çalışan gayri resmi emlak pazarının mevcudiyetinin kimse için bir sır olmadığını, bu gayrı resmi işleyişin hem vergi kaybına yol açtığını hem de ilgili gayrımenkulleri "alan" ve "satanlar" için güvencesiz bir durum yarattığını, bu nedenle emlak pazarının yasal bir çerçeveye kavuşturularak tam olarak tanımlanmasında, neyin yasak, neyin serbest olduğunun net olarak belli olmasında yarar bulunduğunu, kendisinin yasadışı alım satımlara karşı olduğunu, konuya bütünlüklü bir çözümden yana bulunduğunu belirtti.

Vatana ihanet, seri cinayetler ve uyuşturucu ticareti için idam cezası uygulanmalı mı

Aditsa Hacımba'nın bir referandumla halka danışılarak vatana ihanet, seri cinayetler ve uyuşturucu ticareti için idam cezası uygulanmalı mı sorusuna Raul Hacımba Abhazya'da idam cezasının zaten kanunlarda mevcut olduğu ama 1993 yılından bu yana ilan edilen bir morotoryumla infazların durdurulduğu uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçların cezasının arttırılmasına kendisinin de taraftar olduğu, vatana ihanetin de uyuşturucu ticaretinden daha hafif olmadığı ama idam cezasının yeniden uygulanmaya başlanması gibi konuların kamuoyunda çok iyi tartışılması gereken konular olduğu, belki de bir referandumla konu hakkında bir karara varılması gerektiği yanıtını verdi.

Gazeteci İzida Çania'ya düzenlenen saldırının faillerinin hala yakalanamamış olması

Eko Abhazya Gazetesi muhabiri Elena Zavodskaya, gazeteci İzida Çania'ya düzenlenen saldırının faillerinin hala yakalanamamış olmasının nedenini sorunca Hacımba, suçluların yakalanmasının Cumhurbaşkanı'nın değil, güvenlik güçlerinin işi olduğunu ama Anayasal düzenin korunmasından sorumlu olan Cumhurbaşkanı'nın, kamu otoritesini kullananların işlerini gereği gibi yapıp yapmadıklarını kontrol etme yükümlülüğü altında bulunduğunu bu nedenle bu işin takipçisi olacağına inanılmasını istediğini söyledi.

Kamu mallarını yağmalayanlar, Rus yardımını zimmete geçirenler ne olacak

Abaza TV'den Svetlena Korsaya'nın kamu mallarını yağmalayanlar, Rusya'dan gelen yardımları zimmetlerine geçirenler hakkında ne yapılacağını, bu konuda zan altında bulunan eski dönem yetkilileri ile birlikte nasıl çalışılacağını sorunca Hacımba söz konusu suçları işleyenlerle elbette beraber çalışmayacaklarını, kendilerinin toplumsal birlik derken kast ettiklerinin bu olmadığını, bu suçları işleyenlerle ilgili delillere ulaşıldıkça haklarında kanunun emrettiği işlemlerin yapılacağını söyledi.

Yemin töreni ne zaman ve göreve resmen başladıktan sonra Hacımba nerede ikamet edecek

Çegemskaya Pravda Gazetesi muhabiri Anahit Gogorian yemin töreninin ne zaman olacağını ve törenden sonra nerede ikamet edeceğini sorunca Hacımba, yemin töreni merasiminin yasal mevzuat uyarınca 25 Eylül'de gerçekleşeceğini, yeterli güvenlik şartlarına sahip olmasa da hali hazırda yaşadığı evde yaşamaya devam edeceğini, tercihinin bu yönde olduğunu belirtti.

 

Kaynak: http://apsnypress.info/news/12975.html

http://altinpost.org

 

 

 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
DÜNYA Kategorisindeki Diğer Haberler
İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleşen görüşmelerde Abhazya, Amerika ile ..
Abhazya ile Gürcistan arasında 1992-1993 yılları arasında yaşanan savaşın a..
Abhaz bilim adamı Rasim Kamliya, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde Türkiy..
Katalonya’nın bağımsızlığına destek veren Abhazya’dan ilk hamle geldi...
Abhazya, referandumla bağımsızlığını ilan etmek isteyen Katalonya’ya destek..
Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rusya’ya yapılan “Abhazya ve Güney O..
nakliyat
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=