Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
13°
24 Nisan 2019, 17:56


SAD Başkanı Oral Kobaş'ın Genel Kurul Konuşması

19 Haziran 2014, 08:27

Bilindiği üzere Abhaz toplumu, dünyanın neresinde olursa olsun Abhazya’nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Abhazya’da gelişen süreçlere son derece duyarlılık göstermektedir. Son dönemde, diyaspora da yaşayanlar arasında, resmi olarak Abhazya vatandaşlığını elde etmiş çok sayıda insanımız bulunmaktadır. Bu kardeşlerimiz, Abhaz halkının geleceğine dair önemli kararların alındığı süreçlere, katılma haklarını kullanmak istemektedirler. Bu amaçla, Abhazya dışında birçok merkezde uygulanan oy verme işlemi, önümüzdeki Abhazya başkanlık seçimlerinde mutlaka Türkiye’de de gerçekleştirilmelidir. Bu konuda hem Türkiye’deki yetkililerimizin, hem de her zaman halkımızın güvenine layık olduğunu ispatlayan Abhazya Parlamentosunun üzerine düşeni yapacağına yürekten inanıyorum.

Sayın Vekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Abhazyamızdan Gelen Sayın Devlet Temsilcilerim, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, Sayın Mülki Amirlerim, Sayın Federasyon Başkanım, Dernek Başkanlarım, Saygıdeğer Büyüklerim, Sayın Protokol, Sevgili Üyeler,  Çok değerli Dostlarımız, Misafirlerimiz…

Sizleri, şahsım ve  Sakarya Abhaz Derneği Geçici İcra Kurulu adına saygıyla selamlıyor, Birinci Olağan – KURULUŞ Kongremize hoş geldiniz diyorum.

Evet, yaklaşık 6 aylık yoğun bir çalışma sonucunda, bugün tarihi bir önem taşıyan kuruluş kongremizi gerçekleştiriyor olmamız, tüm Abhazlar için olduğu kadar, başta Kurucular Kurulumuz ve Geçici İcra Kurulu Üyesi arkadaşlarımı ve beni heyecanlandırdığını belirtmek isterim.

150 yıldır yaşadığımız bu kentte ilk kez kendi adımızla, tabelamızla dernekleşiyor olmamız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun göstermiş olduğu yakın ilgi bu heyecanımızı körüklüyor. Heyecanımız, coşkuyla karışıyor ve geleceğimiz için doğru yolda hareket ettiğimiz konusunda kendimize güven sağlıyor. Tüm bunların sebebi siz saygıdeğer Sakaryalı Abhazların oluşumumuza gösterdiği ilgidir. Bu nedenle tüm üye ve dostlarımızı bir kez daha geleceğimize sahip çıktıkları için saygıyla selamlıyorum.

Sayın Protokol, Değerli Üyelerimiz ve Saygıdeğer Misafirler…

Bir toplumun, değerlerine sahip çıkmasının, birlik beraberliğe tutkusunun yaşayarak tanığı olduğumuz,  Sakarya Abhaz Derneği’nin bugüne geliş öyküsünü kısaca sizlere aktarmak istiyorum.

Bundan 6 ay önce, Sakarya’da bir Abhaz Derneği’nin artık olmazsa olmaz olduğuna inanan bir grup arkadaşım ve kardeşimle bir araya geldik. Gerekçelerimiz farklıydı ancak gördük ki hepimizin ortak bir paydası vardı; o da Sakarya’da yaşayan Abhazların potansiyeli üzerinde, tabiri caizse ölü toprağı serpilmiş durumda ve bu gidişata dur denilmezse gelecek nesillerimizin yok olmakla yüz yüze kalacağı tespitiydi. Yaptığımız toplantılarda hemfikir olduğumuz en temel konulardan biri; bu durumun klasik dernekçilik anlayışıyla giderilemeyeceği idi. Diaspora tarihinde her zaman ilklerin yaşandığı Sakarya’nın bu hali ancak potansiyeline yakışır bir çıkışla giderilebilir ve layık olduğu konuma yükseltilebilirdi.

Her toplantımızda artan sayımız, nicelik birikimin yanı sıra, nitelik birikimimizi de büyüttü ve bu düşüncelerimizi bir İstişare Toplantısıyla toplumumuzla paylaşmayı, fikir alışverişinde bulunmayı kararlaştırdık. 2 Şubat 2014 günü yine bu salonda düzenlediğimiz İstişare Toplantımızda toplumumuzun hassas olduğu noktaları kavradık, eleştirilerini, perspektiflerini aldık. Yaklaşık iki yüz kişinin katıldığı bu toplantı sonucunda bir GEÇİÇİ İCRA KURULU oluşturuldu ve dernek kuruluşunu tamamlayıp ilk olağan kongresine kadar gerekenleri yapmak üzere görevlendirildi.

Bu görevlendirme doğrultusunda 21 Şubat 2014 günü Sakarya Abhaz Derneği’nin resmi kuruluşu tamamlandı. Dernek binamız tutuldu ve yapılan görev bölümüyle derneğimizin tanıtım ve oluşum çalışmalarına hız verildi.

Başta da belirttiğim gibi Sakarya Abhaz Derneği klasik dernekçilik anlayışını reddeden bir duruş sergilemeliydi. Bu nedenle “kentli” bir dernek olmak yerine, bütünü kapsayan bir anlayış sonucu kültürümüzün yaşatıldığı köylerimizi görmezden gelemez, onları yok sayamazdık. Köylerimizi tek tek ziyaret edip düşüncelerimizi, perspektifimizi açtık, tartıştık, sorularını cevapladık. Sakarya kent merkezine en uzak noktadaki köyümüz Caferiye’de, bir büyüğümüzün bizlere biraz da sitemle “50 yıldır bizleri ziyarete gelen ilk dernek sizsiniz” demesi ve memnuniyetini belirtmesi doğru yolda olduğumuzu bizlere gösterdi ve köy ziyaretlerimize daha bir şevkle sarıldık. Her gittiğimiz köyümüzden güçlenerek döndük. Sakarya’nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına 20 köyümüze ulaştık. Köylerde komiteler oluşturduk, temsilciler belirledik. Önümüzdeki çalışma döneminde şunu sizlere kesinlikle söyleyebilirim ki Sakarya Abhaz Derneği il sınırları içerisindeki 34 Abhaz köyümüze ulaşacak ve tüm köylerimizde örgütlülüğünü tamamlayacaktır. İşte o zaman çalışmalarımızın başında kendimize şiar edindiğimiz “her Abhaz evi bizim derneğimizdir” sloganı kendiliğinden yaşama geçmiş olacaktır.

Köy ziyaretleri bizim için son derece önemliydi, ancak bir o kadar önemli olan iki alan daha vardı onlar da Kadınlarımız ve gençlerimiz…

Evlerimizde kültürümüzün yaşatılmasında birinci etken olan kadınlarımızın, bu oluşumu sahiplenmesi bize ayrı bir güven kazandırdı. Çalışan kadınlarımızın mesai saatleri sonrasında, ev kadınlarımızın ev işlerinin dışında bir araya gelmesi ve bu oluşumu dışarıya taşırma çabası takdire şayandır. Üyelerimizin yüzde 46’sının kadın olması bir tesadüf ya da kendiliğinden ortaya çıkan bir durum değildir.  40 a yakın aktif üyesiyle Sakarya Abhaz Derneği Kadın Komisyonu bir destan yazmıştır. Bu vesileyle Huzurlarınızda onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.  Ve geleceğin teminatı gençlerimiz… Onlar belki de en zoru başardılar. Bizler, gençliğimizde tek tek girdiğimiz dernek ortamlarında, süre gelen düzene uyarak bir çok şeyi öğrenerek başladık bu işlere… Ancak onların böyle bir şansı yoktu, aksine tüm yetmezliklerine, tüm eksikliklerine rağmen o düzeni kendileri kurmaları gerekiyordu. Zaman zaman sıkıldılar, bunaldılar, dilleri döndüğünce bizlere danıştılar, yol göstermemizi istediler. En büyük özellikleri kültürlerini daha iyi tanımak ve özümseme istekleriydi, bu konuda samimi ve içten olmaları onların büyükleri olarak bizlere daha fazla sorumluluklar yüklemektedir. İşte bu samimi yaklaşımlarla başlattıkları Gençlik çalışmaları 2 ay gibi kısa sürede altmışa yakın aktif genç sayısı ve 150 dolayında ilişkileriyle komiteleştiler. Şimdi gençlerimiz 3 ayrı yaş grubu içerisinde çalışmalarını devam ettirmekte ve bizlerden yeni çalışma döneminde başta dil, tarih, kültür/gelenek, mahalli oyun ve tiyatro dersleri olmak üzere birçok bizleri sevindiren ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan talepler iletmektedir.  Bu çabaları ve samimiyetlerinden dolayı gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyor, onların her taleplerine cevap olmaya yönelik azami çabayı göstereceğimizi bilmelerini istiyoruz. Ve bizim için en büyük değerlerimiz Ayhabılar Kurulumuz… Allah onları başımızdan eksik etmesin, ilk günümüzden beri bizlere destek oldular, yol gösterdiler. 80 yaş üstü büyüklerimiz ve onların bir alt grubundan oluşan Ayhabılar Kurulumuz her ayın ilk Çarşambası dernek binamızda toplanıp fikir alışverişi yaptılar, bizlere deneyim ve birikimleri doğrultusunda öncülük ettiler.

Tüm bunların yanı sıra Kent içerisinde de mahalle ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve bunun sonucunda bu mahallelerde komitelerimiz ve temsilcilerimiz oluştu. Ayrıca dernek bünyesinde çeşitli çalışma gruplarımızı oluşturduk.

Geçen zaman içerisinde eleştiriler de aldık, kırıcı da olsa, yapıcı da olsa tüm eleştirilerden bir sonuç, kendimize bir pay çıkarmaya çalıştık. Doğrusu en kırıcı eleştiriler dahi bu anlamda bizlere güç verdi. Bu yüzden kırıcı da olsa yapıcı da olsa bizlere, çalışmalarımıza eleştiri getiren tüm dost ve kardeşlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

“İşlerimden dolayı çalışmalarda yer alamıyorum ama bu da benim katkım olsun” diyerek bunca yoğun pratik içerisinde bizlere destek sağlayan, bağışta  bulunan üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum.

Elbette teşekkür edilmesi gerekenlerimiz bu kadarla bitmiyor. Tarihe not düşen bir teşekkürü de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Uzun zamandır Abhazya ile ilgili Sakarya milletvekili Engin Özkoç önderliğinde, bütün Sakaryalı parlamenterlerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Sakarya Üniversitesi Rektörümüzün ve Sakarya Ticaret Odası başkanımızın içinde bulunduğu bir geziyi planlıyorduk.

Bu gezi 06.06.2014 tarihinde gerçekleşti.

Abhazya topraklarına indiğimiz andan itibaren heyetimiz büyük bir ilgi ile karşılandı. Başta Abhazya Devlet Başkanı olmak üzere, sayın Abhazya başbakanı, Abhazya parlamenterler birliği, Abhazya dışişleri bakanı Abhazya Devlet Üniversitesi rektörü, Sohum belediye başkanı, Abhazya Ticaret odası başkan ve başkan yardımcısı, Abhazya Geriye Dönüş Komitesi (Demografya) başkanı ve ana muhalefet lideri ile heyetimiz görüşmeler yaptı.

Yapılan bu görüşmeler esnasında Sakarya Üniversitesi rektörü sayın Muzaffer Elmas ve Abhazya Devlet Üniversitesi rektörü Aleko Guaramia arasında YÖK ön koşulu aranarak denklikle ilgili bir anlaşma imzalandı. Ayrıca Sakarya Ticaret Odası başkan vekili Günay Güneş ile, Abhazya Tic.Odası heyetine başkanlık eden Gagulya arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda bir protokol imzalandı.

Temel olarak heyetimizin yaptığı görüşmelerde iki konu ön plana çıktı. Birincisi Abhazyaya Türkiyeden direk ulaşım, ikincisi Abhaz Devlet Üniversitesinin denklik problemi.

Bu konuda sayın milletvekilimiz Engin Özkoç konuşması sırasında ayrıntılara değinecektir diye düşünüyorum.

Ancak şunu ifade etmeliyim ki protokol anlamında bugüne kadar Türkiye den giden en üst düzey bir ziyaretti.

Abhazyaya ziyaretin mimarlarından Sayın Engin Özkoç’a katılarak, Abhazyadaki kardeşlerimize ve bize çok büyük destek veren Sayın Sakarya büyükşehir belediye başkanımız Zeki Toçoğluna, Sakarya Üniversitesi Rektörü Sayın Muzaffer Elmas’a, Sakarya milletvekillerimiz Sayın Ayhan Sefer Üstün’e, Sayın Münir Kutluata’ya, Sayın Ali İhsan Yavuz’a, Sayın Hasan Ali Çelik’e ve S.Ticaret Odası Başkan vekili Sayın Günay Güneş’e hem Abhazyada ki soydaşlarımız adına, hem de Türkiye'deki Abhazlar adına yürekten teşekkür ediyorum.

Bizler bunu tarihe not olarak düştük onları asla unutmayacağız.

Bundan sonraki gelişmelerin de Sakarya Abhaz Derneği olarak takipçisi olacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Ayrıca, Abhazyamızdan gelen Sayın devlet temsilcilerimiz ile ilgili de söyleyeceklerim var. Önümüzdeki dönemde, bugüne kadar Abhazya ile diaspora arasında sağlam bir köprü olma işlevini başarıyla sürdüren ve Abhazya’ya geri dönen kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için adeta sefer görev emri almış gibi içten bir çaba sarf eden ve insanlarımız için kapılarını sonuna kadar açık tutarak, dumanı sürekli tüten bir ocak haline gelen Geriye Dönüş Devlet Komitesi ile, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada sıkı bir işbirliği içerisinde olacağımızı bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim.

Yeri gelmişken, sorunlarımıza her zaman maksimum ilgi gösteren Abhaz Parlamentosunun değerli başkan yardımcısı da aramızdayken, son derece önem verdiğimiz bir başka konuyu da dikkatlerinize sunmam gerekmektedir.

Bilindiği üzere Abhaz toplumu, dünyanın neresinde olursa olsun Abhazya’nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Abhazya’da gelişen süreçlere son derece duyarlılık göstermektedir. Son dönemde, diyaspora da yaşayanlar arasında, resmi olarak Abhazya vatandaşlığını elde etmiş çok sayıda insanımız bulunmaktadır. Bu kardeşlerimiz, Abhaz halkının geleceğine dair önemli kararların alındığı süreçlere, katılma haklarını kullanmak istemektedirler. Bu amaçla, Abhazya dışında birçok merkezde uygulanan oy verme işlemi, önümüzdeki Abhazya başkanlık seçimlerinde mutlaka Türkiye’de de gerçekleştirilmelidir. Bu konuda hem Türkiye’deki yetkililerimizin, hem de her zaman halkımızın güvenine layık olduğunu ispatlayan Abhazya Parlamentosunun üzerine düşeni yapacağına yürekten inanıyorum.

Sayın Protokol, Değerli Üyelerimiz ve Saygıdeğer Misafirler…

Dört ay gibi kısa bir zaman zarfında Geçici İcra Kurulumuz, sizlerden gördüğü destek ile gece – gündüz, yağmur – çamur dinlemeden çalışarak bu örgütlenmeyi oluşturdu ve bugün bine yakın üye sayısıyla 1. Olağan kongresine, kuruluş kongresine geldi.

Şimdi artık söz sizin! Bizler, yani 4 ay önce görev verdiğiniz Geçici İcra Kurulumuzun ortaya çıkardığı, artık üzeri örtülemeyecek bir gerçek var: Sakarya yedisinden yetmişine, erkeğinden kadınına niteliksel ve niceliksel büyük bir güce sahiptir. Atıl kalamaz, bunu kabullenemez. Dolayısıyla bu dernek çoğalarak, gelişerek tüm Abhazları kapsayacak bir sivil toplum kuruluşu olarak devam edecek ve bir kültür mozaiği olan Sakarya'mız da layık olduğu yerini alacaktır!

Bu kongre, bugünün sonunda, bunu karar altına alacak ve Sakarya Abhaz Derneği’nin çok daha güçlü bir şekilde yarınlara emin adımlarla ilerlemesine çok büyük bir güç katacaktır.

Bizlere verdiğiniz güç ve moral ile kongremizi selamlıyor ve tüm Abhaz halkına hayırlı olmasını diliyorum.

 

Saygılar sunuyorum.

Oral Kobaş Abgınba

Sakarya Abhaz Derneği Başkanı

 

 

 

 

 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
astımır
1765 gün önce
gerceketen cok bır mısyonuyuklenen sayın kobaşa başarılar dılıyorum ve buişlerı cok yuklseklere taşıyacağına ınanıyor başarılar dılıyorum
DİASPORA Kategorisindeki Diğer Haberler
Abhaz Fed 5. Olağan Genel Kurulu Pendik Green Hotel'de Gerçekleşti
Veteranlar Kategorisinde Dünya Sambo Şampiyonu Boris Bagatelya İstanbul Abh..
Abhaz Fed Yönetim Kurulu ve Abhaz Fed. Dernek başkanlarından oluşan Başkan..
Beygua Ömer Büyüka’nın oğlu ve İstanbul Abhaz Kültür Derneği Başkanımız Hak..
Abısta Sahne Aldı
S.Y. Chanba Abhaz Devlet Drama Tiyatrosu ekibinin sergilediği Sürgün temalı..
nakliyat
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=