Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
22 Mart 2019, 17:00


Abhazlar, Sakarya Abhaz Derneği’ni kurmak için istişare toplantısında bir araya geldi.

04 Şubat 2014, 16:00

Sakarya'da yaşayan Abhazlar, Abhaz Derneği kurulması amacıyla bir araya gelerek, istişarede bulundu. Uzunca bir süredir görüşmelerini sürdürdükleri oluşum için son aşamaya gelen Sakaryalı Abhazlar Orhangazi Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek, kültürlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için, Abhaz Derneği kurulması noktasında fikir alışverişinde bulundular.

Sakarya Abhaz Kültür Derneği Kuruluyor.

 

Abhazlar, Sakarya Abhaz Derneği’ni kurmak için istişare toplantısında bir araya geldi.

 

Sakarya'da yaşayan Abhazlar, Abhaz Derneği kurulması amacıyla bir araya gelerek, istişarede bulundu.  Uzunca bir süredir görüşmelerini sürdürdükleri oluşum için son aşamaya gelen Sakaryalı Abhazlar Orhangazi Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek, kültürlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için,  Abhaz Derneği kurulması noktasında fikir alışverişinde bulundular.

Derneğin kurulma amacıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Recai Mutlu (Matua), Sakarya Abhaz diasporasının en yoğun yerleşim yeri olduğunu, bu oluşumun kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu ifade etti "Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz"  diyerek konuşmasına başlayan Recai Mutlu Matua

 

" Bugün burada toplanmamızın nedenini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bildiğiniz gibi Sakarya’mız 30 civarında Apsuva köyüyle birlikte, Türkiye de Abhazlar’ın nüfus bakımından en yoğun olarak yaşadığı bölge.

Yine bildiğiniz gibi, 14 Ağustos 1992 tarihinde fiilen başlayan Abhazya – Gürcistan savaşında, Gürcü mezalimine karşı diasporada, Türkiye çapında desteklenen büyük bir mitingle ilk kıvılcımın atıldığı bölge olarak tarihteki yerini almıştır.

Daha sonraki gelişmeleri hepiniz biliyorsunuz, Abhazya’nın fiilen bağımsızlığını elde ettiği 30 Eylül 1993 yılına kadar, Abhazya’nın bağımsızlık savaşında verilen mücadelede Sakarya’nın yeri tartışmasız bir şekilde ortadadır.

O dönemde, insan kaynaklarımızın harekete geçirilmesi, insani ve ekonomik yardım konusunda genç-yaşlı demeden her kesimin katılımının sağlanması Sakarya Kafkas Kültür Derneği çatısı altında organize edilmiştir. Bu organizasyonları yapan o dönemin yöneticilerine, katkısı ve emeği geçen herkese ve vatanı için şehit düşen, gazi olan genç kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz.

Bu nedenlerle diyoruz ki  Abhaz Diasporasındaki politikaların oluşturulmasında, Sakarya belirleyici olmak için örgütlenmek zorundadır. Sakarya bunu hak etmektedir. Bildiğiniz gibi geçmişte, yasal zorluklar nedeniyle derneklerimiz bölgesel adlar almak zorundaydı. Kafkas Kültür Dernekleri, Kuzey Kafkas Kültür Derneği gibi bölgesel adlarla faaliyetlerini sürdürdüler. Bu adların kapsama alanı genişti. Abhaz ve Adige grupları dışında Çeçeni, Oseti, Kuşhası, Dağıstanlısı vb. halkları da içinde barındırıyordu. Biraz daha zorlarsak Gürcüsü, Azeri'si ve Ermeni'sini de kapsaması içten değildi. Bu dernek isimleri mevzuata uygundu. O günkü demokratik anlayış çerçevesinde rahatsız edici bulunmuyordu. Buna rağmen o günleri yaşayan büyüklerim ve arkadaşlarım gayet iyi bilir. Derneklerimiz hükümet komiserleri nezaretinde genel kurullarını yapardı.

Günümüzde bölgesel isimlerle anılan derneklerin bir anlamı kalmadı. Ayrıca böyle bir zorunlulukta yok. Artık toplumlar kendilerini nasıl ifade etmek istiyorlarsa, kendilerini nasıl adlandırılmasını istiyorlarsa öyle adlandırıyorlar. Etnik kökenlerini ön plana çıkaran isimler alabiliyorlar.

Bu nedenlerle diyoruz ki Abhaz Diasporasındaki politikaların oluşturulmasında, Sakarya belirleyici olmak için örgütlenmek zorundadır.

Bırakın herkes kendini nasıl görmek istiyorsa, nasıl ifade etmek istiyorsa öyle etsin. Adige – Çerkez – Apsuva – Abhaz bu isimlerden korkmayalım. Bu isimlerle dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar kuralım.  Demokrasiye inanıyorsak, demokrasi demek zaten sivil örgütlenme değil midir, kendini ifade etme özgürlüğü değil midir? Demokrasinin gelişme ölçüsü, o toplum içindeki sivil toplum örgütleri sayısıyla doğru orantılı demiyor muyduk? Türkiye’de en az 7 kişi ile bir dernek kuruyorsunuz. Avrupa Birliği ülkelerinde ve birliğe katılan ülkelerde dernekler 2-3 kişiyle kurulur. Bazı ülkelerde 2 kişi bir araya gelir derneğini kurar. Buradaki amaç örgütlenmenin kolaylaştırılmasıyla, örgütlenmenin öneminin vurgulanmasıdır. Dünyayı yeniden keşfetmeyelim. Birlik ve beraberliğin kaybolduğu yok. Demokrasiler ve örgütlenme modelleri bununda çaresini bulmuş. Derneklerinizi kurarsınız, sizin gibi dernekler bir araya gelir aynı amaç doğrultusunda federasyonlarını kurar, federasyonlarda bir üst çatı olarak konfederasyonlarını oluştururlar.böylece örgütlenme tamamlanır.

 

Bu nedenlerle diyoruz ki Abhaz Diasporasındaki politikaların oluşturulmasında, Sakarya belirleyici olmak için örgütlenmek zorundadır.

Abhazya 1993 yılında fiilen bağımsızlığına kavuştu. 20. yıl zafer kutlamaları 2013-Eylül ayında yapıldı. Dünya politik sahnesinde etkin bir güç olan Rusya Federasyonu Abhazya’mızı tanıdı. Bu tanıma Abhazya ve Kuzey Kafkas Halkları için tarihsel bir dönüm noktası oldu.

Abhazya bundan sonra bağımsız bir ülke olarak yoluna devam edecek. Rusya Federasyonu tarafından Abhazya’nın tanınması önemli fakat yeterli değil. Abhazya’nın demografik yapısı başta olmak üzere pek çok önemli sorunu var. Bu sorunlarımızın üstesinden gelinmesinde en büyük desteği yine kardeş Kuzey Kafkas Halkları’nın vereceğinden de kimsenin şüphesi yok. Kuzey Kafkas Halkları ile birlikte tavır koyacağımız geçmişte birçok ortak sorunlarımız oldu. 21 Mayıs 1864 tarihinde başlayan büyük sürgün en önemli ortak acımızdır. Bu sürgün ile birlikte milyonlarca insanımız yerinden yurdundan koparılmıştır. Binlerce insanımızı sürgün yolunda kaybettik. Ubıh halkı dünya sahnesinden tamamen yok oldu. Bu sürgünü bize yaşatanlar Çarlık Rusya’sı, Osmanlı ve kendi içimizdeki yöneticilerdir. Şüphesiz ki bu trajedinin baş sorumlusu Çarlık Rusya’sıdir. Elbette bunu unutmuş değiliz.

Ancak kaderin bir cilvesi olarak, bu sürgün trajedisinin baş sorumlusu olan Çarlık Rusya’sının devamı olan Rusya Federasyonu, dünyada oluşan konjonktür gereği Abhazya’nın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır. Bunu gibi günümüzde kardeş Kuzey Kafkas Halkları ile tüzel kişilik olarak, farklı tavır koyacağımız problemlerimiz ortaya çıkmıştır.

Bu nedenlerle diyoruz ki Abhaz Diasporasındaki politikaların oluşturulmasında, Sakarya belirleyici olmak için örgütlenmek zorundadır.

Bugün Sakarya da yaşayan toplumumuzda adı konmamış bir memnuniyetsizlik var. Hepimizin yıllarca emek ve destek verdiği mevcut bir derneğimiz var. Sakarya Kafkas Kültür Derneği. Mevcut derneğin yönetimini oluşturan kadro, Kaf – Fed içinde oluşturulan Abhaz Masası ile birlikte bu sorunlara çözüm getiremedi. Türkiye de yaşayan koskoca bir Abhaz toplumu Ankara da oluşturulan bir masa ile yönetilmek istendi. Halkın talepleri göz ardı edildi. Artık kendimizi, çok sevdiğimiz, gençlik yıllarımızın geçtiği mevcut bu derneğe ait hissetmemeye başladık. Her şeyden önemlisi beğenelim – beğenmeyelim bugün Türkiye’de 10 u aşkın derneğin örgütlenerek oluşturduğu bir Abhaz Federasyonu var. Yine kabul edelim – etmeyelim bu federasyon Türkiye’de yaşayan Abhaz toplumunun temsilcisi konumundadır. Bu Abhaz federasyonu Sakarya Kafkas Kültür Derneği ve Kaf – Fed  çatısı altında oluşturulan Abhaz Masası tarafından tanınmıyor. Dolayısıyla Sakarya’da yaşayan Apsuva toplumu Abhaz Federasyonunda temsil edilemiyor. Diaspora politikalarının oluşturulduğu platformda Sakarya’da yaşayan Apsuvalar  söz sahibi olamıyorlar. Sakarya da toplumumuzu kucaklayacak, onların sorunları ile ilgili çözümler üretecek bir yapı maalesef oluşturulamadı.

Bu nedenlerle diyoruz ki Abhaz Diasporasındaki politikaların oluşturulmasında, Sakarya belirleyici olmak için örgütlenmek zorundadır.

Mevcut dernek yönetimi ve kendilerini Abhazların temsilcisi olarak lanse eden Ankara’da oluşturulan bu kadro Abhaz federasyonunu tanımıyor.

Değerli katılımcılar, Ankara’da en son yapılan Kaf – Fed’in olağanüstü kongresinde genel kurul üyelerinin hakim görüşü şu idi; Çeçeniyle, Osetiyle, Adigesiyle, Abhazı ile bu çatı yakın zamana kadar zaten konfederasyon gibi çalışmalarını yürütüyordu. Çeçenler ve Osetler ayrılarak kendi örgütlerini kurdular. Artık her bölge kendi derneklerini, kendilerini nasıl ifade edebiliyorlarsa (Adige, Çerkez, Abhaz vb. adlarla) kursunlar. Herkes kendi  federasyonlarını nasıl istiyorlarsa (Adige, Çerkez, Abhaz vb. adlarla) kursunlar. Burası (Kaf – Fed) hepimizin ortak değeri, geçmişte nasıl çalışıldıysa ileride de konfederasyon şeklinde burada birleşebiliriz. Kaf – Fed genel kurulunun çoğunluğunun görüşü bu yöndeydi. Çoğunluğun görüşü bu yönde olmasına rağmen Sakarya’nın da bastırmasıyla tüzük gereği üçte ikilik çoğunluk sağlanamadığı için Kaf – Fed ‘in Çerkez Federasyonuna dönüşmesi bir  başka bahara kaldı. Eninde sonunda bu dönüşüm olacak ya da Kaf – Fed ‘in içi boşalacak.

Bu durumda Abhaz ve Adige toplumlarının ayrı ayrı örgütlenmeleri kaçınılmazdır. Bu durumun Adigelerle aramızda bir ihtilaf oluşturması söz konusu olamaz. Bizim kardeşliğimiz tarihin en eski dönemlerinden beri devam eder. Hiçbir örgütlenme tarzı bu durumu bozamaz.

Öz kardeşinizin başına bir şey gelirse en önce siz koşmaz mısınız? Sizin başınıza bir şey gelirse öz kardeşiniz size yardıma koşmaz mı? Yüzlerce, binlerce dernek ve federasyonlar kurulsun, bu kardeşlerimizle ilişkimizi bozar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Herkes kendi cevabını kendi vicdanında versin. Bölünme paranoyasından kurtulalım, meseleyi ortaya gerçekçi bir şekilde koyalım.

Tüm bu ithamlardan kurtulmak için diyoruz ki Abhaz Diasporasındaki politikaların oluşturulmasında, Sakarya belirleyici olmak için örgütlenmek zorundadır.

Biz Sakaryalı birer Apsuva olarak derneğimizi kurmak istiyoruz. Bunu kendimizde demokratik bir hak olarak görüyoruz.

Diasporada ve Abhazya’da toplumumuzu ilgilendiren konularda, politikaların belirlenmesinde yer almak istiyoruz, söz sahibi olmak istiyoruz. Mevcut yapı ile bunun mümkün olmadığını görüyoruz.

Burada alınacak karara sonuna kadar saygılı olacağımızı belirtiyoruz. Alacağımız karar toplumumuza hayırlı olsun."

Yapılan konuşmanın ardından, Abhaz büyükleri derneğin kurulup, kurulmaması hakkındaki görüşlerini paylaştılar. Yapılan istişare toplantısının ardından Sakarya Abhaz Derneği’nin kurulması için geçici oluşum komitesi oluşturuldu. Kuruluş Kongresinin en kısa zamanda gerçekleştirileceği bildirildi.

 

Abhaz Haber

 

 

                                                                     

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
DİASPORA Kategorisindeki Diğer Haberler
Abhaz Fed 5. Olağan Genel Kurulu Pendik Green Hotel'de Gerçekleşti
Veteranlar Kategorisinde Dünya Sambo Şampiyonu Boris Bagatelya İstanbul Abh..
Abhaz Fed Yönetim Kurulu ve Abhaz Fed. Dernek başkanlarından oluşan Başkan..
Beygua Ömer Büyüka’nın oğlu ve İstanbul Abhaz Kültür Derneği Başkanımız Hak..
Abısta Sahne Aldı
S.Y. Chanba Abhaz Devlet Drama Tiyatrosu ekibinin sergilediği Sürgün temalı..
nakliyat
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=