Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
22 Mart 2019, 17:03


ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU 3.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

26 Kasım 2013, 11:14

Abhaz - Fed Tüzüğüne göre Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Genel Sekreter ile diğer sekreterlikler ilk yönetim kurulu toplantısında seçimle belirlenecektir. R.Cengiz Koç'un Genel Başkan olarak anılması üyelerin eğiliminin bu yönde olduğu görüşündedir.

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU GENEL KURULU YAPILDI

24 Kasım 2013 günü gerçekleşen Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu'na katılım çok yüksekti. Delegelerin dışında Abhaz halkının önemli bir kesiminin de ilgi gösterdiği genel kurul coşku ve olgunluk içinde geçti.

Düzce Abhaz Kültür Derneği Başkanlığınca, kongre tarihinden önce internet ortamında da yayınlanan ve Divan başkanlığına hitaben  gönderdiği yazı içeriğinin bilinmesi (kongreye katılmama kararı) nedeniyle görüşmeye açılması talebi genel kurulda oylanarak "görüşülmesine gerek yok" ekseriyet kararı  ile okunmamıştır.

Abhaz Dernekleri Federasyonu 3.Olağan Kongresine katılmak ve Türkiye diasporasının aktif unsurları ile görüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Abhazya Cumhuriyeti Devlet Geri Dönüş Komitesi Başkanı Xırıps Djopua, Vatandaşlık Bölüm Başkanı, Rimma Aşharua, Ayıbga Vali Yardımcısı, Zaur Ahba, Sohum Halk Meclis Üyesi, Amiran Kakaliya Savaş Müzesi Yöneticisi, Gugutsa Cıkırba Oçamcıra Vali Yardımcısı, Beslan Axaba, Gulrıpş Bölgesi Vali Yardımcısı Vadim Haraziya, Geri Dönüş Yapan Muzaffer Çkua, Sohum Savcısı Valera Zantariya, Kındığ Köyü Yöneticisi, Zarik Cukiniya, Spor Okulu Müdürü Axra Copua'den oluşan Abhazya heyeti 2 Kez İstanbul Abhaz Derneğinde, Bursa, İnegöl, Eskişehir, Sakarya ve Düzce'de Abhaz Diasporasının aktif unsurları ile görüşmeler yapmış mutlu ve umutlu bir halde Abhazya'ya geri dönmüşlerdir.

Abhazya Devlet Geri Dönüş Komitesi kongrede yaptığı konuşmada; Genel Başkanlıktan ayrılan Feridun Aksoy'a teşekkürlerini ve hediyelerini takdim eden Xırıps Djopua geçmişte kurum olarak birlikte önemli işlere imza attıklarını yeni seçilen kardeşleri ile de aynı hedefler doğrultusunda çalışacaklarını ifade ederek başarı temennisinde bulunmuştur.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye ve Orta doğu Bölüm Başkanı İnar Gitsba'nın da katıldığı kongrede Abhazya Dışişleri Bakanı Vyacheslav Chirikba'nın mesajını Abhazca seslendirmiştir.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vyacheslav Chirikba İnar Gitsba aracılığı ile gönderdiği mesajında

"Saygıdeğer vatandaşlarımız, sevgili kardeşlerimiz!

Hepinizi Abhaz Federasyonun Olağan Yönetim Kurulu Başkanı seçimlere adanmış Genel Kurul toplantısında selamlamama izin verin. Tarihi vatanınızın dışında yaşayıp, onunla yakın ilişki sürdürmeniz, hayatında rol almaya çalışmanız, Abhaz kültür varlığın genişlemesine ve Abhaz dilin ve imajın yaygınlaşmasına destek olmanız, Abhaz geleneksel değerleri korumanız ve gelecek nesilleri vatanımızın hayatına bağlı olarak yetiştirmeniz yüksek derece sevindiricidir. Hepinizi Abhazya'nın, milletimizin geleceği ile ilgili ortak endişeniz, tarihi vatanınıza yararlı olma isteğiniz, onun sosyo-ekonomik kalkınmasına, uluslararası otoritesi ve prestiji artmasına destek olmanız birleştirmektedir.

Biz hakikaten eşsiz dönemde yaşamaktayız. Biz genç, özgür, müreffeh Abhazya’yı inşa etmekteyiz, geniş Abhaz diasporası ise bu ortak hedefimize ulaşmakta en önemli rezervlerimizden biridir.

Abhaz Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Abhaz Federasyonu ve Abhaz diasporasının aktif mensupların ortak çabalar sonucunda, son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ile iyi-komşuluk ilişkileri kurma meselelerinde önemli ölçüde ilerleme sağlanabildi.

Ancak, mevcut ilişkilerimizin güçlendirilmesi, aynı zamanında yeni dayanıklı iletişim yollar kurulması ve Abhazya Cumhuriyet'in uluslararası tanınmasının genişletme meselesi son derece güncel kalmıştır. Bu konu Abhaz devletin dış politikasının öncelikli yönlerden biridir. Bu çerçevede, Abhazya Cumhuriyet'in özellikle önemli bölgesel güç olan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek adına bütüncül, koordine edilmiş, sistematik dış politika programı tasarlanmıştır.

Dış politika çabalarının temel hedefleri:

1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Abhazya'nın bağımsızlığı tanınması.

2. Ankara ve Sohum'da konsolosluk ve diğer diplomatik heyetler açılması.

3. Karşılıklı pasaportların(seyahat belgeleri) tanınması.

4. Abhazya ve Türkiye Cumhuriyeti arasında hava ve deniz yolların kurulması.

5. Karşılıklı yatırım çekimi.

Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşma amaçlı bütün mevcut Abhazya Cumhuriyet'in Türkiye Cumhuriyet'indeki kamu yararların teşvik etme araçların etkinleşmelidir. Dost Türkiye'de Abhazya Cumhuriyet'in imajın yaygınlaşması, bölgedeki yararların sağlanması ve konumun güçlendirme konularında sadece odaklanmış dış politika uygulaması ve olası diplomatik yöntemlerin tüm cephaneliği kullanılması ile daha fazla başarı elde edilebilir. Böylece, stratejik hedeflere ulaşma adına Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Abhaz Federasyonu arasındaki faaliyetleri koordinasyonu güçlendirmek son derece önemlidir. Bu hedeflere ulaşmakta Abhaz diasporanın beraberliği, aynı zamanında diasporanın kardeş Adıge ve diğer Kuzey Kafkasya diasporaları ile yakın ilişkilerin önemini vurgulamak gerek.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığın bundan sonra da Türkiye ve diğer ülkelerdeki Abhaz diasporasının mensupların tarihi Vatanı olan Apsny ile yakın ilişkilerin güçlendirmesinde destek olacağını güvence ifade etme onuruna sahibim. Sizlere huzur, iyilik, refah ve verimli çalışmaları dilememe izin verin.

 

Saygılarımla,"

 

Abhazya Cumhuriyeti

Dışişleri Bakanı

Vyacheslav Chirikba

 

Abhazya Cumhuriyeti Devlet Geri Dönüş Komitesi eski başkanı sayın Givi Dobua'da katılımcılar arasında idi.

Abhaz-Fed kongresine katılan Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Soner Gogua'da  Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadi Gogulya'nın mesajını seslendirmiş, Abhazfed Genel Başkanlığı görev nöbetini arkadaşlarına devreden Feridun Aksoy'a katkıları için teşekkür ederek hediyelerini takdim etmiştir.

Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Gennadi Gogulya gönderdiği mesajında

Sevgili vatandaşlarım, değerli kardeşlerim!

Abhaz Dernekleri Federasyonun Olağan Genel Kurulunuzda büyük sevgiyle Sizleri selamlıyorum. Bu gün hepimiz için çok önemli bir gündür, çünkü Siz Abhaz Federasyonun yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı ve yeni yönetim ekibini seçmektesiniz. Bunlar kendi omuzlarına Yönetim Kurulun zor ve sorumluluk dolu işi üstleyecekler.

İlk Başkan, Sayın Aksoy ve iş arkadaşları, yeteneklerini, arzularını, adanmışlıklarını ve profesyonel kabiliyetlerini kullanarak Abhaz Dernekleri Federasyonun kuruluş ve kalkınma süresinde büyük ve zahmetli işi başarmışlardır. Daha sonraki yıllarda, Sayın Aksoy kendini halkı ve vatanı için herşeyi göze almaya hazır, bilgeli, güvenilir ve profesyonel lider olarak kanıtlamıştır.

Abhazya Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası’nın hep Türkiyedeki vatandaşlarına her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu özellikle vurgulamak isterdim. Bu amaçlar için AC TSO kendi web sitesini ve Facebook sayfasını tükçe sürdürmektedir. Bildiğiniz üzere, bu sene AbhazFed ve AC TSO arasında daha çok yakınlaşmamıza, aramızdaki iş, kültür ve ticari-ekonomik ilişkilerimizi geliştirmesini sağlayacak sözleşme imzalandı. İlişkilerimizin gelişmesinde Sayın Aksoy kendini çeşitli projelerin gerçekleştirmesinde güvenilir arkadaş ve ortak olarak kanıtlamıştır.   

Eminim ki, bugün seçilecek olan Federasyonun yeni mensupları aynı derece onurlu, kararlarında bilgeli olacaklardır, ve Federasyonun işin yönünü doğru belirteceklerine ve Bizim ilişkimizin her geçen gün daha da güçlenecektir.

Bizim cefakarhalkımız uzun zaman önce iki parçaya bölünmüştür; tek millet, denizin iki karşı kıyısında hayatını sürdürmek zorunda kladı. Sizi yabancı topraklarda bekleyen zorluk ve sorunlarına rağmen Siz en büyük önemi taşıyan - kendi dilinizi, kendi kültürünüzü, geleneklerinizi, apsuvranızı kurtardınız. Yabancı topraklarında, Siz büyük başarıları elde ettiniz, politikacılar, özel ve devlet kurumların başarılı liderler olarak kendilerinizi kanıtladınız. Siz kendilerinizi onurlu, güvenilir ve sorumlu insanlar olarak ispat ettiniz, Türk halkın saygı ve itibarını hak ettiniz.

Biz Sizin hep yanımızda olmanıza, hep destek vermenize, Bize dayanacak kardeş omuzunuzu sunduğunuza çok büyük değer vermekteyiz. Biz hiçbir zaman Sizin savaş sırasında kendinizi vatanınızı, vatandaşlarınızı savunmaya attığınızı, bütün engellere rağmen kardeşlerinizin yardımına geldiğinizi unutamayız. Ne yazık ki, gelenlerin birçoğu eve geri dönemediler... Ruhları şad, mekanları cennet olsun...

Bugün bizim ülkemiz tanınmış bağımsız , demokratik hukuk çerçevesinde yönetilen, egemen bir  devlettir. Ve bugün, biz birdaha ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasında başaralı olması için tekrardan  güçlerimizi birliştirmeliyiz.

Eminim, ortak çabalarımızla bütün dünyaya bağımsızlığımızi ve özgürlüğümüzü hak ettiğimizi kanıtlayacağız.

Ишәзеиӷьаcшьоит агәабзиара, агәамч, агәыеизҳара. Иҟалааит шәҭаҳцәарақуа рҿы агәырӷьара. Шәагымзааит шә – Aҧсынра!

Saygılarımla,

Gennadi GAGULYA

 

Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu için Türkiye'de bulunan Abhazya Heyeti, Hamidiye Kahramanı, Kurtuluş Savaşı önderi, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı AŞHARUA RAUF ORBAY'nın mezarını da ziyaret ettiler

Abhaz Dernekleri Federasyonu 3. Olağan Kongresine İstanbul Millet vekili Celal Dinçer Çerkesfed Genel Başkanı Dr.Nusret Baş birer konuşma ile iştirak etmişlerdir. Rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağını söyleyen Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ata Katı İstanbul dışında olması nedeni ile katılamadığı beyan eden Laz Derneği Başkanı M.Ali Beşli ile görevi nedeniyle katılamayacağını ifade eden Sakarya Millet Vekili Engin Özkoç'un mesajları okunarak katılımcılara duyurusu yapılmıştır.

Genel Kurulda söz alan Abhazya Savaş Müzesi yöneticisi Sayın Gugutsa Cıkırba'nın yaptığı duygu yüklü konuşma katılımcıların da  duygusal anlar yaşamasına sebep olmuştur.

Abhaz Dernekleri Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulunda seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Aşağıdaki gibi oluşmuştur. Abhaz-Fed Tüzüğüne göre Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Genel Sekreter ile diğer sekreterlikler ilk yönetim kurulu toplantısında seçimle belirlenecektir. R.Cengiz Koç'un Genel Başkan olarak anılması üyelerin eğiliminin bu yönde olduğu görüşündendir

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1

ATANUR AKSOY

1

 NECMİ ÖZÇAM

2

ATİLLA SAĞIM

2

 R.NAMIK DENİZ

3

ENGİN ÇELİKBAŞ

3

ERCAN BULUŞ

4

ERKAN GÜMÜŞ

4

GÜRBÜZ ERCENK

5

HAKAN ANDER

5

KADİR BAŞAR

6

İBRAHİM KÖKSAL

6

MEHMET SOYUPAK

7

LEVENT BELİN

7

MUSA CAN

8

M.ALİ GÜL

8

ORAL KOBAŞ

9

MAHMUT UMUT ÖZDEMİR

9

ÖZGÜR BERKUT

10

MURAT GÜMÜŞ

10

SELAHATTİN ÖZKOÇ

11

NAZMİYE ATALAN

11

YILMAZ MARŞAN

12

NECDET AKOĞLU

  

13

ONUR CİLO

  

14

OSMAN TÜREYEN

  

15

ÖZEN SANBAY

  

16

ÖZLEM KORKMAZ

  

17

R.CENGİZ KOÇ

  

18

RESÜL ÖRÜN

  

19

RÜKNET YEŞİLYURT

  

20

SEÇKİN ÖZKAN

  

21

ÜLKÜ YILDIZ

  
    
 

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER

 

DENTELEME KURULU YEDEK ÜYELER

1

AHMET CEYLAN

1

AHMET DEMİR

2

BÜLENT ÖZBELLİ

2

DUYGU CANDAN

3

GÜRKAN BABUR

3

HANDAN ERTAŞ

4

SEHER DEMİREL TOSUN

  

5

ŞAMİL ERTAŞ

  
    
 

ONUR KURULU ASİL ÜYELER                                   

 

ONUR KURULU YEDEK ÜYELER                               

1

ADEM GÜMÜŞ

1

ERDOĞAN ERKAYMAZ

2

AZİZ GÜMÜŞ

2

LEMAN LİMAN

3

CEMALETTİN ÜMİT

3

MUHİTTİN HORA

4

CUMHUR YILMAZ

4

NECMİ KÜÇÜKÖZCAN

5

ENGİN ÇAKAR

5

ÖZER CENGİZ

6

ENVER BATAK

6

RAHMİ ÖZKAN

7

FERİDUN AKSOY

7

SEVİNÇ GÜMÜŞ

8

FERİT DEMİREL

8

YÜKSEL CANDEMİR

9

HAYRETTİN YILMAZ

9

ZAMAN GÜRAL

10

İHSAN CIBA

10

ZUHAL AYKUS

11

KADİR URAL

  

12

KASIM KAP

  

13

KAYHAN ÖZDEMİR

  

14

MUAMMER İLHAN

  

15

NURİ SANBAY

  

16

OSMAN AKYOL

  

17

SAİT AÇBA

  

18

TALAT DERİNBAY

  

19

ÜMİT ATİLE

  

20

YILMAZ BABAOĞLU

  

Görev alan arkadaşlarımızı kutlar, başarılarını temenni ederiz.

 

ABHAZ HABER

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
DİASPORA Kategorisindeki Diğer Haberler
Abhaz Fed 5. Olağan Genel Kurulu Pendik Green Hotel'de Gerçekleşti
Veteranlar Kategorisinde Dünya Sambo Şampiyonu Boris Bagatelya İstanbul Abh..
Abhaz Fed Yönetim Kurulu ve Abhaz Fed. Dernek başkanlarından oluşan Başkan..
Beygua Ömer Büyüka’nın oğlu ve İstanbul Abhaz Kültür Derneği Başkanımız Hak..
Abısta Sahne Aldı
S.Y. Chanba Abhaz Devlet Drama Tiyatrosu ekibinin sergilediği Sürgün temalı..
nakliyat
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=